Nazad

37. śednica Zakonodavnog odbora, 04.11.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera i amandmana na clan 25  i  26  Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o saradnji između Vlade Crne Gorei Vlade Njegovog Presvijetlog Visočanstva Princa od Monaka u oblasti održivog razvoja
  3. Predlog zakona o zaštiti potrošača
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona
  5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada
  6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim investicijama

Dokumenta: