Nazad

26. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 25.03.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 25. i nastavka 25. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode,

  održanih 11. i 12. februara 2014. godine-

 2. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

  koji su podnijeli poslanici Snežana Jonica i Neven Gošović;

 3. Usvajanje izvještaja i informacija o aktivnostima Odbora za ljudska prava i slobode u periodu od 20. januara do 20. marta 2014. godine:

  (1) Izvještaj sa Drugog regionalnog sastanka radnih tijela nadležnih za ljudska prava i prava djeteta na temu: “Prava djeteta - unapređenje položaja djeteta u cilju zaštite od svih vidova eksploatacije”, održanog 21. i 22. januara 2014. godine u Regionalnoj školi za javnu upravu u Danilovgradu;

  (2) Informacija o posjeti Odbora za ljudska prava i slobode Domu starih i Zatvoru u Bijelom Polju, održanoj 25. februara 2014. godine;

  (3) Informacija sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode, dr Halila Dukovića i zamjenice predsjednika Odbora, dr Ljiljane Đurašković sa ministrom za pravdu i građanske slobode Velike Britanije, Simon Hughesom, održanog u Podgorici, 18. februara 2014. godine;

  (4) Informacija o učešću predstavnika Službe Odbora za ljudska prava i slobode na okruglom stolu na temu: “Ljudska prava i zaštita od diskriminacije u odnosu na izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2013. godinu”, održanom u Podgorici, 20. januara 2014. godine;

  (5) Informacija o učešću predstavnika Službe Odbora za ljudska prava i slobode na okruglom stolu „Socijalna zaštita i zapošljavanje romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori - ključne prepreke i izazovi“, koji je organizovao Centar za demokratiju i ljudska prava, 14. marta 2014. godine u Podgorici i

 4. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

Datum: 25.03.2016.
Broj akta: 23-3/13-8/18
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 25.03.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik