Nazad

28. śednica Administrativnog odbora, 03.03.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. - Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Odbora; - Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Odbora; - Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Odbora.
  2. Izvještaj o radu Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore za 2013. godinu;
  3. Nacrt plana rada Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore za 2014. godinu;
  4. Razmatranje Prigovora, broj 00-63-14/14-9 od 17. februara 2014. godine, ranije poslanice Zdenke Popović, na Rješenje Administrativnog odbora, broj 00-63-14/13-117/1 od 27. decembra 2013. godine;
  5. Tekuća pitanja.

    - Upoznavanje Odbora sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama;
    - Obavještenje o odgađanju Regionalne konferencije o temi: „Obezbjeđivanje finansijske autonomije parlamenata s ciljem adekvatnog ispunjavanja prava i obaveza članova Parlamenata“, koja je trebalo da bude održana 25. i 26. februara 2014. godine u Sarajevu.

Dokumenta:

Godišnji izvještaj o radu Administrativnog odbora, 1. januar – 31. decembar 2013. godine

Datum: 03.03.2014.
Broj akta: 00-63-14/14-17
Vrsta dokumenta: Ostalo

Plan rada Administrativnog odbora za 2014. godinu

Datum: 03.03.2014.
Broj akta: 00-63-14/14-18
Vrsta dokumenta: Ostalo

Zapisnik sa śednice

Datum: 03.03.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik