Nazad

60. śednica Odbora za ekonomiju finansije i budžet, 13.06.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru;
  2. Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti;
  3. Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda za 2013. godinu sa informacijom o realizaciji Zaključaka Skupštine Crne Gore br. 00-72/13-27/4 od 20. novembra 2013. godine, objavljenih u Službenom listu Crne Gore, Br. 56/13;
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica.
  5. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o radu Investiciono - razvojnog fonda za 2013. godinu

Datum: 17.06.2014.
Broj akta: 00-63-7/14-44/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 13.06.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik