Nazad

31. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 02.06.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa:

  - 26. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 25. marta 2014. godine,
  - 27. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 26. marta 2014. godine,
  - 28. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 26. marta 2014. godine,
  - 29. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 1. aprila 2014. godine i
  - 30. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 14. aprila 2014. godine

 2. Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori za 2013. godinu, koji je podnijela Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama shodno članu 62 stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 3. Izvještaj o stanju u oblasti pristupa informacijama u Crnoj Gori za 2013. godinu, koji je podnijela Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama shodno članu 43 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama;
 4. Izvještaj sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, dr Halila Dukovića i zamjenice predsjednika Odbora, dr Ljiljane Đurašković sa ekspertom Evropske komisije za instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Klavsom Duusom Kinnerupa Hedeom,

  održanog 9. aprila 2014. godine;

 5. Izvještaj sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, dr Halila Dukovića i zamjenice predsjednika Odbora, dr Ljiljane Đurašković sa ekspertom Evropske komisije za oblast ljudskih prava, Susetteom Piaom Shusterom,

  održanog 10. aprila 2014. godine i

 6. Tekuća pitanja.

  Odbor za ljudska prava i slobode i u 2014. godini nastaviće sa aktivnostima utvrđenim Planom aktivnosti za 2014. godinu, posvećenim nastavku aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrđenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 6. februara 2014. godine, Izvještajem Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2013. godine, kao i onim u funkciji ukidanja monitoringa PSSE uvedenog Crnoj Gori juna 2012. godine Rezolucijom 1890, naročito kroz realizaciju obaveza iz akcionih planova Vlade za poglavlja 23 i 24 u funkciji izgradnje efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.

  S toga, polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2013. godinu:
  ”U pogledu zaštite ličnih podataka, treba pojačati napore kako bi se osigurala odgovarajuća implementacija relevantne legislative. Septembra 2013, Ministarstvo unutrašnjih poslova je raskinulo kontroverzni sporazum sa jednom privatnom telekomunikacionom kompanijom, nakon presude kojom je utvrđeno da se sporazumom krši legislativa u oblasti zaštite podataka. Pravi balans treba da bude uspostavljen između prava na slobodni pristup informacijama i pravila o zaštiti ličnih podataka.(strana 60 Izvještaja),

  Odbor će razmatranjem Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori za 2013. godinu i Izvještaja o stanju u oblasti pristupa informacijama u Crnoj Gori za 2013. godine, koje je podnijela Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama /u skladu sa članom 162 Poslovnika Skupštine Crne Gore- kontrolna uloga/, realizovati petnaestu i šesnaestu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2014. godinu, sačinjenim na osnovu gore navedenih dokumenata.

  Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvani su:
  - Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Šefko Crnovršanin (član 67 stav 1 Poslovnika Skupštine), a u skladu sa članom 67 stav2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, da učestvuje u radu sjednice, pozvan je:
  - Ministar unutrašnjih poslova, mr Raško Konjević.

  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:
  - Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič,
  - Savjetnica za vladavinu prava i evropske integracije u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Barbara Rotovnik

  NVO-e koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda:
  - “Građanska alijansa”, Boris Raonić.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 02.06.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori za 2013. godinu

Datum: 02.06.2014.
Broj akta: 00-72/14-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Izvještaja o stanju u oblasti pristupa informacijama u Crnoj Gori za 2013. godinu

Datum: 02.06.2014.
Broj akta: 00-72/14-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj sa sastanka

Datum: 29.04.2014.
Broj akta: 00-51/14-53/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj sa sastanka

Datum: 22.04.2014.
Broj akta: 00-51/14-53/
Vrsta dokumenta: Izvještaj