Štampa

Grupu čine sljedeći poslanici:

prof. dr Branko Radulović

prof. dr Miodrag Vuković – Demokratska partija socijalista

mr Milutin Simović – Demokratska partija socijalista

Žana Filipović – Demokratska partija socijalista

Prim. dr Izet Bralić - Socijaldemokratska partija

Almer Kalač - Bošnjačka stranka

Janko Vučinić - Demokraski front

Slaven Radunović - Demokratski front

mr Dritan Abazović - Klub samostalnih poslanika

Srđan Milić - Socijalistička narodna partija

Ljerka Dragičević - Klub poslanika Albanskih partija (FORCA, DP) HGI i LPCG

Andrija Popović - Klub poslanika Albanskih partija (FORCA, DP) HGI i LPCG