Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima

EPA: 72 XXVII
Broj akta: 23-2/20-4
Datum: 11.12.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima

Datum: 11.12.2020.
Broj akta: 23-2/20-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branko Radulović, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Boris Bogdanović, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 18.12.2020.
Broj akta: 23-2/20-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 24.12.2020.
Broj akta: 23-2/20-4/2
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branko Radulović, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Boris Bogdanović, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 24.12.2020.
Broj akta: 23-2/20-4/3
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade Crne Gore

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 23-2/20-4/5
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Amandmani

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 23-2/20-4/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada

Amandman

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 23-2/20-4/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branko Radulović, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Boris Bogdanović, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 23-2/20-4/7
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 23-2/20-4/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 23-2/20-4/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 23-2/20-4/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Dopis Predsjednika Crne Gore

Datum: 02.01.2021.
Broj akta: 23-3/20-4/13
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 20.01.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali