Nazad

Predlog zakona o izmjenama Zakona o održavanju stambenih zgrada

EPA: 502 XXVII
Broj akta: 27-1/22-1
Datum: 27.06.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama Zakona o održavanju stambenih zgrada

Datum: 27.06.2022.
Broj akta: 27-1/22-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branka Bošnjak

Usmjerenje

Datum: 28.06.2022.
Broj akta: 27-1/22-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo