Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama u javnom sektoru

EPA: 513 XXVII
Broj akta: 33/22-2
Datum: 11.07.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama u javnom sektoru

Datum: 11.07.2022.
Broj akta: 33/22-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 11.07.2022.
Broj akta: 33/22-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 28.07.2022.
Broj akta: 33/22-2/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 03.07.2022.
Broj akta: 33/22-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 03.07.2022.
Broj akta: 33/22-2/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo