Nazad

Prva - konstitutivna sjednica 27. saziva u 2020. godini, 23.09.2020.

Dnevni red:

Dokumenta:

Dnevni red - Listing glasanja

Datum: 23.09.2020.

Saziv

Datum: 16.09.2020.
Broj akta: 00-61/20-9
Vrsta dokumenta: Saziv