Nazad

Prva śednica Ustavnog odbora, 15.01.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Zbor zamjenika predśednika Odbora
  2. Razmatranje utvrđenog Predloga amandmana na Ustav Crne Gore i Mišljenja Venecijanske komisije

Dokumenta:

Predlog odluke o izboru deset članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Datum: 29.07.2022.
Broj akta: 00-63-14/22-
Vrsta dokumenta: Predlog odluke

Zapisnik

Datum: 15.07.2021.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Datum: 05.05.2021.
Broj akta: 16-3/21-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu zakona o alternativnom rješavanju sporova

Datum: 16.06.2020.
Broj akta: 23-1/19-11
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

Datum: 03.12.2019.
Broj akta: 05/19-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvjestaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Datum: 09.07.2019.
Broj akta: 19-6/19-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 5"

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-8/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 17.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

Datum: 16.07.2018.
Broj akta: 03-3/18-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Pitanje Edine Serhatlić i odgovor Ministarstva rada i socijalnog staranja

Datum: 06.03.2018.
Broj akta: 00-63-9/18-4-31
Vrsta dokumenta: Ostalo

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Datum: 18.01.2018.
Broj akta: 28-2/17- 4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Datum: 11.12.2017.
Broj akta: 33/17-7
Vrsta dokumenta: Mišljenje

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih

Datum: 10.07.2017.
Broj akta: 26-1/17-6/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvjestaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i djecjoj zastiti

Datum: 27.12.2016.
Broj akta: 19-6/16-3/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim registrima

Datum: 11.07.2016.
Broj akta: 24-2/16-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2015. godinu.

Datum: 18.05.2016.
Broj akta: 00-72/16-16/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o glavnom gradu

Datum: 14.10.2015.
Broj akta: 00-39/14-4
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o energetici

Datum: 14.10.2015.
Broj akta: 15-1/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o efikasnom korišćenju energije

Datum: 08.10.2014.
Broj akta: 15-3/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj samoupravi

Datum: 10.02.2014.
Broj akta: 00-39/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvjestaj - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Datum: 18.12.2013.
Broj akta: 16-02/13-10/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o praćenju postupka privatizacije ,,Kontejnerski terminal i generalni tereti" AD Bar

Datum: 16.12.2013.
Broj akta: 00-63-15/13-57/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (šest) na Predlog zakona o platnom prometu

Datum: 06.12.2013.
Broj akta: 04-2/13-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 20.11.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu

Datum: 18.09.2013.
Broj akta: 23-1/13-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o obezbjeđivanju krvi

Datum: 24.07.2013.
Broj akta: 28-2/13-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

Datum: 08.04.2013.
Broj akta: 27-5/12-1/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona oizmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Datum: 14.02.2013.
Broj akta: 16-02/13-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2011. godinu

Datum: 21.12.2012.
Broj akta: 33/12-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni Zakona o upravnom postupku

Datum: 01.01.2011.
Broj akta: 23-1/16-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Crne Gore i Bosne i Hercegovine

Datum: 27.01.2009.
Broj akta: 24-9/13-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj