54. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 31.10.2018.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Kontrolno saslušanje Osmana Nurkovića, ministra saobraćaja i pomorstva na temu: ,,Razvojna politika Aerodroma Crne Gore u svijetlu predloženog koncesionog akta“.

Dokumenta:

Zapisnik

Datum: 31.10.2018.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Ocjene OEFB-a sa kontrolnog saslusanja ministra saobracaja i pomorstva

Datum: 31.10.2018.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Ostalo