Nazad

Ženski parlament, 08.03.2013.

Mjesto: Plenarna sala

Dnevni red:

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice Ženskog parlamenta

Datum: 08.03.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Govor potpredśednika Skupštine prof.dr Branka Radulovića

Datum: 08.03.2013.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Govor predśednice Odbora za rodnu ravnopravnost, Nade Drobnjak

Datum: 08.03.2013.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Nataša Vuković

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/4
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Senada Ramušević

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/23
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Brankica Zuković Hera

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13/2/12
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Fana Delija

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/13
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Maja Raičević

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/14
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Vjolca Čobi

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/15
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Tanja Kažanagera

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/16
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Zylfija Duraku

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/27
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Dragica Anđelić

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/26
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Vesna Milonić Aleksić

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/17
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Emilija Kovačina

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-69-9/13-2/18
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Aida Petrović

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-69-9/13-2/19
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Alisa Džogović

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/20
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Slavica Jauković

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/21
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - dr Anka Stanišić

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/22
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - mr. Aleksandra Vuković

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/24
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Zagorka Pavićević

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/25
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Milena Tomović

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/25
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Ivana Gajović

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/24
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Senka Stijepović

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/9
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Kristina Mihailović

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/11
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Nataša Nelević

Datum: 08.03.2013.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Dubravka Vujičić

Datum: 08.03.2013.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Vida Ivanović

Datum: 08.03.2013.
Broj akta: 00-63-9/13-2/23
Vrsta dokumenta: Ostalo