Nazad

33. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 14.11.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 31. śednice
  2. Predlog zakona o otpisu kamate na poreske i carinske obaveze
  3. Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na premije osiguranja
  5. Predlog zakona o Prijestonici
  6. Postupak za imenovanje predśednika i dva člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
  7. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na premije osiguranja

Datum: 14.11.2014.
Broj akta: 16-03/13-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa 33. śednice

Datum: 14.11.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Misljenje odbora -Predlog zakona o Prijestonici

Datum: 14.11.2013.
Broj akta: 00-39/13-3
Vrsta dokumenta: Ostalo

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Datum: 14.11.2013.
Broj akta: 16-02/13-9/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o otpisu kamate na poreske i carinske obaveze

Datum: 14.11.2013.
Broj akta: 16-01/13-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj