Nazad

Predlog Plana rada sa Finansijskim planom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu

EPA: 792 XXVI
Broj akta: 00-72/19-49
Datum: 27.09.2019
Vrsta akta: Plan
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog Plana rada sa Finansijskim planom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu

Datum: 27.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-49
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 27.09.2019.
Broj akta: 00-72/19-49/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 25.10.2019.
Broj akta: 00-72/19-49/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 25.11.2019.
Broj akta: 00-72/19-49/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Finansijski plan sa Planom rada Regulatorne agencije za energetiku za 2020. godinu

Datum: 30.09.2019.
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Plan rada i Finansijski plan agencije za nadzor osiguranja za 2020. godinu

Datum: 30.09.2019.
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Plan rada i Finansijski plan za 2020. godinu Agencuje za ljekove i medicinska sredstva

Datum: 07.10.2019.
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Finansijski plan sa Planom rada Agencije za elektronske medije za 2020. godinu

Datum: 30.09.2019.
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 00-72/19-49/4
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 27.12.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali