Nazad

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu

EPA: 129 XXVII
Broj akta: 19-1/21-2
Datum: 03.02.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu

Datum: 03.02.2021.
Broj akta: 19-1/21-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Danilo Šaranović, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 03.02.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 15.02.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/2
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša

Izvještaj

Datum: 16.02.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 16.02.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo