Nazad

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu

EPA: 129 XXVII
Broj akta: 19-1/21-2
Datum: 03.02.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu

Datum: 03.02.2021.
Broj akta: 19-1/21-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Danilo Šaranović, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 03.02.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 15.02.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/2
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša

Izvještaj

Datum: 16.02.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 16.02.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 09.04.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/5
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Mišljenje Vlade na Amandmane Poslanika

Datum: 09.04.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/6
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Amandmani

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Danilo Šaranović, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/8
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 18.05.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 20.05.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Predlog zaključaka

Datum: 24.05.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/11
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 24.05.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/12
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 24.05.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/13
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Maja Vukićević, Milan Knežević

Usmjerenje

Datum: 24.05.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/14
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 25.05.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/15
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović - Stanković, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 25.05.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/16
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.05.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/17
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.05.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/18
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.05.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/19
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.05.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/20
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 27.05.2021.
Broj akta: 19-1/21-2/21
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 27.05.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 27.05.2021.
Broj akta: 19-121-2/22
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali