Nazad

Predlog zakona o Fondu stan za sve

EPA: 232 XXVIII
Broj akta: 09-3/24-1
Datum: 08.05.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o Fondu stan za sve

Datum: 08.05.2024.
Broj akta: 09-3/24-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Dritan Abazović, Miloš Konatar, Ana Novaković Đurović, Filip Adžić

Usmjerenje

Datum: 08.05.2024.
Broj akta: 09-3/24-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 30.05.2024.
Broj akta: 09-3/24-1/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Amandmani

Datum: 19.06.2024.
Broj akta: 09-3/24-1/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Dritan Abazović, Miloš Konatar, Ana Novaković Đurović, Filip Adžić

Usmjerenje

Datum: 19.06.2024.
Broj akta: 09-3/24-1/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.06.2024.
Broj akta: 09-3/24-1/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 04.07.2024.
Broj akta: 09-3/24-1/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 04.07.2024.
Broj akta: 09-3/24-1/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 08.07.2024.
Broj akta: 09-3/24-1/8
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Mišljenje

Datum: 12.07.2024.
Broj akta: 09-3/24-1/9
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 17.07.2024.
Broj akta: 09-3/29-1/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo