Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

EPA: 185 XXVII
Broj akta: 23-1/21-2
Datum: 26.04.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

Datum: 26.04.2021.
Broj akta: 23-1/21-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Boris Bogdanović, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 26.04.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo