Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

EPA: 185 XXVII
Broj akta: 23-1/21-2
Datum: 26.04.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

Datum: 26.04.2021.
Broj akta: 23-1/21-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Boris Bogdanović, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 26.04.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 10.05.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Amandman

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marko Milačić

Izvještaj

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopis o povlačenju amandmana

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/7
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marko Milačić

Amandmani

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branko Radulović

Usmjerenje

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/9
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/10
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Miloš Konatar

Amandmani

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/11
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović - Stanković, Raško Konjević

Amandmani

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/12
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Miloš Konatar

Amandmani

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/13
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Milun Zogović, Dragan Bojović

Usmjerenje

Datum: 12.05.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/14
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopis o povlačenju amandmana

Datum: 12.05.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/15
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Miloš Konatar

Izvještaj

Datum: 12.05.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/16
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 12.05.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Razlozi

Datum: 20.05.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/19
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja - Ponovno odlučivanje

Datum: 27.05.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 27.05.2021.
Broj akta: 23-1/21-2/20
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali