Nazad

Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu

EPA: 614 XXVII
Broj akta: 33/22-5
Datum: 15.11.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu

Datum: 15.11.2022.
Broj akta: 33/22-5
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.11.2022.
Broj akta: 33/22-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo