Nazad

Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu

EPA: 614 XXVII
Broj akta: 33/22-5
Datum: 15.11.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu

Datum: 15.11.2022.
Broj akta: 33/22-5
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.11.2022.
Broj akta: 33/22-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 12.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/4
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za rodnu ravnopravnost

Amandman

Datum: 12.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miloš Konatar, Božena Jelušić, Srđan Pavićević, Suada Zoronjić

Amandmani

Datum: 12.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Suada Zoronjić

Amandmani

Datum: 12.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Suada Zoronjić

Amandmani

Datum: 12.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Suada Zoronjić

Usmjerenje

Datum: 12.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/9
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 12.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/10
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 14.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/11
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Zdenka Popović, Danilo Šaranović

Mišljenje

Datum: 14.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/12
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Usmjerenje

Datum: 14.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/13
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 15.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/14
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Amandmani

Datum: 15.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/15
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Mišljenje

Datum: 15.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/16
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Usmjerenje

Datum: 15.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/17
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 16.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/18
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branka Bošnjak

Amandmani i predlog zaključka

Datum: 16.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/19
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branko Radulović

Mišljenje

Datum: 16.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/20
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Amandman

Datum: 16.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/21
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Nikola Bajčetić

Amandman

Datum: 16.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/22
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Nikola Bajčetić

Mišljenje

Datum: 16.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/23
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ljudska prava i slobode

Amandmani

Datum: 16.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/24
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Suada Zoronjić

Amandman

Datum: 16.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/25
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Dragan Ivanović, Milosava Paunović

Amandman

Datum: 16.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/26
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Jovanka Bogavac, Milosava Paunović

Amandmani

Datum: 16.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/27
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Jovanka Bogavac, Milosava Paunović

Usmjerenje

Datum: 16.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/28
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 16.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/29
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 16.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/30
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 16.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/31
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 01.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Amandmani

Datum: 19.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/32
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Dragan Krapović

Dopis o povlačenju amandmana 33/22-5/7

Datum: 19.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/33
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Suada Zoronjić

Amandmani

Datum: 19.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/34
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Suada Zoronjić

Mišljenje

Datum: 20.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/35
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Usmjerenje

Datum: 19.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/36
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 20.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/37
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Albin Ćeman

Amandman

Datum: 20.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/38
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Dragan Ivanović, Dragan Vukić, Nataša Jevrić

Amandman

Datum: 20.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/39
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Dragan Ivanović, Dragan Vukić, Milosava Paunović, Bogdan Božović

Usmjerenje

Datum: 20.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/40
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 20.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/41
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 20.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/42
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Zdenka Popović

Amandman

Datum: 20.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/43
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Suljo Mustafić

Usmjerenje

Datum: 20.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/44
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 20.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/45
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/46
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Amandman

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/47
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Tamara Vujović

Amandman

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/48
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Tamara Vujović

Amandman

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/49
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Tamara Vujović

Amandman

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/50
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Tamara Vujović

Amandman

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/51
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Albin Ćeman

Usmjerenje

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/52
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/53
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Momo Koprivica, Vladimir Martinović, Danilo Šaranović

Usmjerenje

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/54
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/55
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Suljo Mustafić

Amandman

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/56
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanički klub
Predlagači: Miloš Konatar, Božena Jelušić, Srđan Pavićević, Suada Zoronjić

Amandman

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/57
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Zdenka Popović

Usmjerenje

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/58
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/59
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanički klub
Predlagači: Boris Mugoša, Ivan Brajović, Damir Šehović

Ispravka izvještaja

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/60
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Zakonodavni odbor

Usmjerenje

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/61
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/62
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović - Stanković, Adnan Striković

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/63
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Tamara Vujović, Božena Jelušić

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/64
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Vladan Raičević

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/65
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Danilo Šaranović

Usmjerenje

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/66
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Grupa poslanika

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/67
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/68
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/69
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Amandmani

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/70
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/71
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/72
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Amandmani

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/73
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/74
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Amandmani

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/75
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Izvještaj

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/76
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/77
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Danilo Šaranović

Usmjerenje

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/78
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/79
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/80
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Suljo Mustafić

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/81
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Amer Smailović

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/82
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Amer Smailović

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/83
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Amer Smailović, Kenana Strujić - Harbić, Suljo Mustafić

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/84
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Dragan Ivanović, Dragan Vukić, Milosava Paunović, Bogdan Božović

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/85
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Dragan Ivanović, Dragan Vukić, Milosava Paunović, Bogdan Božović

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/86
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Dragan Ivanović, Dragan Vukić, Milosava Paunović, Bogdan Božović

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/87
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/88
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/89
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Zaključak

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/90
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Amandmani

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/91
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Dopis o povlačenju amandmana 33/22-5/62

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/92
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović - Stanković, Adnan Striković

Amandmani

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/93
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović - Stanković, Adnan Striković

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/94
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Zaključak

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/95
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/96
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Zaključak

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/97
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Zaključak

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/98
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Zaključak

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/99
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Dopis o povlačenju amandmana 33/22-5/56

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/100
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miloš Konatar, Božena Jelušić, Srđan Pavićević, Suada Zoronjić

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/101
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miloš Konatar, Božena Jelušić, Srđan Pavićević, Suada Zoronjić

Amandmani

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/102
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miloš Konatar, Božena Jelušić, Suada Zoronjić

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/103
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Tamara Vujović

Amandman

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/104
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Amandman

Datum: 23.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/105
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Dragan Ivanović, Dragan Vukić, Milosava Paunović, Bogdan Božović

Usmjerenje

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/106
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/107
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/108
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 23.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/109
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 23.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/110
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Simonida Kordić, Tamara Vujović, Božena Jelušić

Dopis o povlačenju amandmana 33/22-5/103

Datum: 23.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/111
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Tamara Vujović

Amandman

Datum: 23.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/112
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Tamara Vujović

Zaključak

Datum: 23.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/113
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Grupa poslanika

Mišljenje

Datum: 23.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/114
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za bezbjednost i odbranu

Amandman

Datum: 23.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/115
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Usmjerenje

Datum: 23.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/116
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 23.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/117
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 23.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/118
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 23.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/119
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 23.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/120
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 23.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/121
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/122
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/123
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/124
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Listing glasanja

Datum: 27.12.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 27.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/125
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Zaključak

Datum: 27.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/128
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali

Zaključci

Datum: 27.12.2022.
Broj akta: 33/22-5/126
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali