Nazad

Druga sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini, 22.04.2020.

Dnevni red:

Dokumenta:

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 22.04.2020.
Broj akta: 00-61/20-2/5

Dnevni red - listing glasanja

Datum: 22.04.2020.

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 21.04.2020.
Broj akta: 00-61/20-2/1

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 21.04.2020.
Broj akta: 00-61/20-2/2

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 21.04.2020.
Broj akta: 00-61/20-2/3

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 21.04.2020.
Broj akta: 00-61/20-2/4

Saziv

Datum: 16.04.2020.
Broj akta: 00-61/20-2
Vrsta dokumenta: Saziv