Nazad

Treće zasijedanje Ženskog parlamenta, 07.03.2014.

Mjesto: Velika sala

Dnevni red:

Dokumenta:

Pitanje i odgovor - Ivana Raščanin, Sosijaldemokratska partija

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Senada Selmanović, Opština Mojkovac

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - prof.dr Lidija Vujačič, Univerzitet Crne Gore

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - mr Aleksandra Vuković, Univerzitet Mediteran

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Veneranda Djonaj, Forca

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Maja Raičević, Centar za ženska prava

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Nina Kolenović, SOS telefon Plav

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Ivana Prnjat, Savez sindikata Crne Gore

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Zapisnik sa śednice

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Govor potpredśednika Skupštine Crne Gore, Željka Šturanovića

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Govor predśednice Odbora za rodnu ravnopravnost, Nade Drobnjak

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - mr Dragica Anđelić, Univerzitet »Mediteran«

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Sanja Rašović, Građanska alijansa

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Fana Delija, Centar za romske inicijative

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Anida Mila, Udruženje žena Ostros

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Sabina Talović, Bona Fide –Pljevlja

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Milena Pavićević, Pozitivna Crna Gora

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Pitanje i odgovor - Kenana Strujić, Bošnjačka stranka

Datum: 07.03.2014.
Vrsta dokumenta: Ostalo