Nazad

Deveta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, 24.12.2019.

Dnevni red:

Dokumenta:

Obavještenje o povlačenju predloga za dopunu dnevnog reda

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 00-61/19-21/8

Predlog za izostavljanje tačke dnevnog reda

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 00-61/19-21/10

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 00-61/19-21/9

Obavještenje o povlačenju predloga za dopunu dnevnog reda

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 00-61/19-21/11

Obavještenje o povlačenju predloga za dopunu dnevnog reda

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 00-61/19-21/12

Dnevni red - listing glasanja

Datum: 24.12.2019.

Zapisnik sa sjednice

Datum: 24.12.2019.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Autorizovani fonografski zapis

Datum: 24.12.2019.
Vrsta dokumenta: Autorizovani fonografski zapis

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 23.12.2019.
Broj akta: 00-61/19-21/1

Predlog za izostavljanje tačke dnevnog reda

Datum: 23.12.2019.
Broj akta: 00-61/19-21/3

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 23.12.2019.
Broj akta: 00-61/19-21/4

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 23.12.2019.
Broj akta: 00-61/19-21/5

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 23.12.2019.
Broj akta: 00-61/19-21/6

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 23.12.2019.
Broj akta: 00-61/19-21/7

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 23.12.2019.
Broj akta: 00-61/19-21/2

Saziv

Datum: 09.12.2019.
Broj akta: 00-61/19-21
Vrsta dokumenta: Saziv