Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

SAVJET AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

Skupština Crne Gore 25. saziva, na petoj śednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 26. juna 2015. godine, donijela je Odluku o izboru članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije („Službeni list CG“, broj 33/15).

Za članove Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, izabrani su:

 • VANJA ĆALOVIĆ,
 • RISTAN STIJEPOVIĆ,
 • RADULE ŽURIĆ,
 • GORANKA VUČINIĆ, i
 • BOJAN OBRENOVIĆ.

Savjet, na osnovu člana 88 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG, broj 53/14):

 • raspisuje konkurs za izbor direktora Agencije, bira i razrješava direktora Agencije;
 • donosi Statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, na predlog direktora Agencije;
 • na predlog direktora Agencije usvaja godišnji plan rada Agencije;
 • na predlog direktora Agencije usvaja predlog budžeta i završnog računa Agencije;
 • na predlog direktora Agencije usvaja pravila o radu Agencije i pravila za izradu i sprovođenje planova integriteta;
 • donosi poslovnik o radu Savjeta;
 • daje direktoru Agencije inicijative za unaprjeđenje rada Agencije;
 • na predlog direktora Agencije usvaja godišnji izvještaj o radu Agencije;
 • vrši provjeru podataka iz izvještaja o prihodima i imovini direktora Agencije;
 • vrši i druge poslove utvrđene Statutom Agencije.