Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

Crna Gora prepoznata je kao faktor stabilnosti u regionu, kao država koja gaji i promoviše regionalnu saradnju i dobrosusjedske odnose, koja je ukupno posvećena uspostavljanju i razvoju saradnje na međunarodnom planu.

Nacionalni parlamenti, sa svim svojim specifičnostima, predstavljaju najbolju vezu između evropskog i nacionalnog nivoa u prenošenju standarda, što parlamentarnu diplomatiju čini veoma važnom komponentom u ukupnoj međunarodnoj politici jedne zemlje.

Kroz aktivno učešće na sastancima koji se organizuju na multilateralnom nivou, zasijedanjima parlamentarnih skupština međunarodnih organizacija kao što su: IPU, OEBS, NATO i Savjet Evrope, PA-SEECP, CEI-PD, PAM, PA-UfM, sastancima koji se organizuju u okviru polugodišnjih predśedavanja Evropskom unijom te drugim oblicima parlamentarnog okupljanja, manifestuje se posvećenost Skupštine Crne Gore parlamentarnoj diplomatiji.

Posvećeno učešće skupštinskih delegacija demonstrirano kroz participaciju prilikom donošenja važnih dokumenata koji su obavezujući za države članice i pridružene članove (pri PS NATO), te realizovane projekte i organizovane posjete, najbolja su potvrda uspješno ostvarene, odnosno, prethodno uspostavljene saradnje, što za rezultat ima garanciju poštovanja ali i promovisanja vrijednosti koje baštine međunarodne organizacije.

Učešćem u multilateralnim regionalnim inicijativama, Skupština Crne Gore pokazala je posvećenost unapređenju već uspostavljene kvalitetne saradnje sa zakonodavnim organima zemalja iz regiona pružanjem podrške i aktivnim učešćem na zasijedanjima parlamentarnih skupština međunarodnih organizacija.

Skupština Crne Gore članica je brojnih multilateralnih regionalnih inicijativa, u kojima participiraju i parlamentarci iz regiona Zapadnog Balkana, kao i država članica Evropske unije, kao što je Jadransko-Jonske inicijativa (AII), Konferencija parlamentaraca dunavskog regiona, Konferencija parlamentarnih odbora za evropske integracije zemalja obuhvaćenih Procesom stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope - COSAP, Konferencija Odbora za spoljne poslove Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore i Igmanska inicijativa.

Parlamentarna diplomatija, posebno se manifestuje kroz mehanizam grupe prijateljstva, što svakako predstavlja svojevrsnu priliku nacionalnih paralamenata da kroz sadržajnu bilateralnu saradnja u prvom redu unaprijede ne samo parlamentarnu, već i ukupnu saradnju dvije strane u različitim sferama.

Nakon što je Crna Gora dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, 17. decembra 2010. godine, ispunjen je uslov za učešće predstavnika Skupštine Crne Gore, u svojstvu posmatrača, na sastancima koji okupljanju predstavnike nacionalnih parlamenata država članica Evropske unije, koji se organizuju tokom polugodišnjeg, rotirajućeg predśedavanja Evropskom unijom.

Važno je istaći značaj mogućnosti aktivnog učešća predstavnika Skupštine Crne Gore na pomenutim sastancima, prije svega zbog ostvarivanja redovnog političkog dijaloga crnogorskih poslanika sa kolegama nacionalnih parlamenata EU.

Učešća na sastancima organizovanim u okviru parlamentarne dimenzije polugodišnjih predśedavanja Evropskom unijom, imaju posebnu važnost i zbog mogućnosti upoznavanja, ali i učešća u diskusiji povodom ključnih ekonomskim, socijalnih, spoljno-političkih i drugih pitanja koje se odnose na vitalnost funkcionisanja EU, kao i ostvarivanja i unapređivanja parlamentarne diplomatije sa državama članicama EU. Od dobijanja statusa kandidata za članstvo u EU, poslanici Skupštine Crne Gore aktivno učestvuju na sastancima predśednika odbora za evropske poslove nacionalnih parlamenata država članica Evropske unije (COSAC) i Interparlamentarnoj konferencija za Zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku (CFSP) i Zajedničku spoljnu i odbrambenu politiku (CSDP), kao i drugim skupovima na parlamentarnom nivou.