Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

Međunarodna aktivnost Skupštine Crne Gore ogleda se posebno u razvijenim oblicima aktivne bilateralne saradnje koju parlament ostvaruje neposredno i kroz djelovanje grupa prijateljstva. 

U okviru neposredne bilateralne saradnje, a u cilju ostvarivanja interesa i prioriteta u konkretnim odnosima, organizuju se parlamentarne posjete na svim nivoima u Skupštini, razgovori sa stranim delegacijama i parlamentarcima, kao i organizovanje bilateralnih posjeta poslanika i delegacija Skupštine Crne Gore. 

 

Grupe prijateljstva predstavljaju oblik saradnje Skupštine Crne Gore sa parlamentima drugih država, koji ima za cilj ostvarivanje, produbljivanje i jačanje bilateralnih odnosa predstavničkih tijela, kao i cjelokupne saradnje Crne Gore sa tim državama. Parlamentarne grupe prijateljstva formiraju se na osnovu uzajamno izraženih interesa strana za ostvarivanje saradnje, a doprinose poboljšanju i umrežavanju kontakata poslanika sa predstavnicima iz drugih zemalja, ostvarivanju interesa i prioriteta u ukupnim bilateralnim odnosima i predstavljaju dodatni mehanizam u uspostavljanju produktivnije saradnje parlamentaraca. Kao jedinstvena forma bilateralne parlamentarne saradnje aktivnosti u okviru grupa prijateljstva potvrda su kvalitetnih odnosa između država i predstavljaju sve značajniji nastavak zvanične diplomatije.

Grupu prijateljstva Skupštine Crne Gore sa određenom zemljom čini broj poslanica i poslanika, a za posebnu međuparlamentarnu grupu prijateljstva opredjeljuju se na temelju poznavanja konkretne zemlje, regije i jezika. Sastav međuparlamentarnih grupa prijateljstva odražava višestranačku strukturu Skupštine Crne Gore, a članove imenuje Odbor za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore. Shodno članu 42 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za međunarodne odnose i iseljenike sarađuje i razmjenjuje iskustva sa odgovarajućim radnim tijelima u drugim parlamentima osnivanjem grupa prijateljstva. Tokom 25. saziva Skupština Crne Gore konstituisala je 26 grupa prijateljstva za saradnju sa parlamentima drugih zemalja, a postoje inicijative za formiranjem novih.  

U cilju ostvarivanja interesa i prioriteta u ukupnim bilateralnim odnosima, kroz djelovanje grupa prijateljstva Skupština Crne Gore ostvaruje značajnu međuparlamentarnu saradnju. Obrazovane u cilju uspostavljanja i održavanja međunarodnih odnosa sa pojedinim državama, grupe prijateljstva daju poseban doprinos interparlamentarnoj saradnji. One se uglavnom osnivaju sa namjerom da razviju bliske odnose i saradnju između zemalja i parlamenata, razmijene mišljenja tokom zvaničnih posjeta na osnovu reciprociteta za saradnju, te doprinesu promociji zemlje uz razvoj prijateljstva između država.

Posvećenost parlamentarnoj diplomatiji, kao najefikasnijem i najboljem načinu ostvarivanja i učvršćivanja veza sa zemljama regiona, Evrope i svijeta, dodatno se osnažuje formiranjem grupa prijateljstva. Aktivnosti u okviru ove vrste međunarodne saradnje dugoročno doprinose pozicioniranju našeg parlamenta. Vjerujući da parlamentarna saradnja i parlamentarna diplomatija predstavljaju važne segmente djelovanja koji doprinose ubrzavanju procesa evropskih i evroatlantskih integracija, Skupština Crne Gore podstiče intenziviranje parlamentarne saradnje sa zemljama sa kojima ima formirane grupe prijateljstva. Kontinuitet izgradnje dobrih odnosa i saradnje među državama ali i razvijanje i učvršćivanje istih, crnogorski parlament dodatno afirmiše otvorenošću za osnivanjem novih grupa prijateljstva. Značaj i potencijal za unapređenje razvoja međuparlamentarnih odnosa i saradnje, kao i saradnje na regionalnom i globalnom nivou u vidu grupa prijateljstva pruža poseban doprinos parlamentarnoj diplomatiji.