Skupština Crne Gore

TEMATSKA 1VŚednici su prisustvovali predstavnik UN sistema Benjamin Perks, sa saradnicima, prof. Olivera Komar, predstavnica agencije Defacto, predśednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i pojedini članovi tog odbora kao i poslanica Zorica Kovačević.

TEMATSKA 1VŚednici su prisustvovali predstavnik UN sistema Benjamin Perks, sa saradnicima, prof. Olivera Komar, predstavnica agencije Defacto, predśednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i pojedini članovi tog odbora kao i poslanica Zorica Kovačević.

nas 5te 1VPredsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković, zamjenica predsjednika Odbora dr Ljiljana Đurašković  i članovi Odbora: prim. dr Izet Bralić, Ljerka Dragičević i Kemal Zoronjić održali su danas sastanak sa Milisavom Koraćem, izvršnim direktorom i Slobodanom Vukovićem, predstavnikom Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”, čime je nastavljena saradnja uspostavljena početkom 2010. godine, a sa ciljem da doprinese  rješavanju problema djece i omladine sa teškoćama u razvoju i poboljšanju njihovog položaja u društvu. To se, prvenstveno, odnosi na sveobuhvatnije pravo na rehabilitaciju i zdravstvenu zaštitu, kvalitetnije školovanje, zapošljavanje te djece i rešavanja socijalnog statusa njihovih roditelja.

nas 5te 1VPredsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković, zamjenica predsjednika Odbora dr Ljiljana Đurašković  i članovi Odbora: prim. dr Izet Bralić, Ljerka Dragičević i Kemal Zoronjić održali su danas sastanak sa Milisavom Koraćem, izvršnim direktorom i Slobodanom Vukovićem, predstavnikom Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”, čime je nastavljena saradnja uspostavljena početkom 2010. godine, a sa ciljem da doprinese  rješavanju problema djece i omladine sa teškoćama u razvoju i poboljšanju njihovog položaja u društvu. To se, prvenstveno, odnosi na sveobuhvatnije pravo na rehabilitaciju i zdravstvenu zaštitu, kvalitetnije školovanje, zapošljavanje te djece i rešavanja socijalnog statusa njihovih roditelja.

nas 5te 1VNa danas održanom nastavku Pete sjednice, Odbor za ljudska prava i slobode je razmotrio Izvještaj o radu i načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2011. godinu.