Skupština Crne Gore

Secretary of delegations: Jovana Adžić

phone: +382 20 404 521
fax: +382 20 404 538
e-mail: jovana.adzic@skupstina.me

Od početka 25. saziva do sada članovi delegacije uzeli su učešće na redovnim zasijedanjima PSSE i to:

Izvještaj sa aprilskog zasijedanja Parlamentarne skupštine Savjeta Evropem, Strazbur, 7.- 11. april 2014. godine

Prostitution, trafficking and modern slavery in Europe;
-
 
Request for Partner for Democracy status with the Parliamentary Assembly submitted by the Parliament of the Kyrgyz Republic;
-
 
The situation and rights of national minorities in Europe;
-
 
Improving user protection and security in cyberspace;
-
 
The right to Internet access;
-
 
Recent developments in Ukraine: threats to the functioning of democratic institutions;
-
 
Access to nationality and the effective implementation of the European Convention on Nationality;
-
 
Reconsideration on substantive grounds of the previously ratified credentials of the Russian delegation;
-
 
Urgent need to deal with new failures to co-operate with the European Court of Human Rights;
-
 
The protection of minors against excesses of sects;
-
  
Decent work for all;
-
 
Refugees and the right to work;
-
 
Ending child poverty in Europe;
-
 
The situation and rights of national minorities in Europe;
-
 
Improving user protection and security in cyberspace;
-
 
Access to nationality and the effective implementation of the European Convention on Nationality;
-
 
Urgent need to deal with new failures to co-operate with the European Court of Human Rights;
-
 
Ending child poverty in Europe;

Aktivnosti delegacije Skupštine Crne Gore u PSSE tokom 24. saziva

Od konstituisanja 24. saziva do 14. septembra 2009. godine, delegaciju Skupštine Crne Gore u PS SE činili su: šef delegacije Predrag Bošković, stalni članovi Ivan Brajović i Andrija Mandić i zamjene Valentina Radulović - Šćepanović, Džavid Šabović i Dragan Šoć.

Od 14. septembra 2009. godine do 11. aprila 2011. godine delegaciju su činili: šef delegacije Predrag Sekulić, stalni članovi Džavid Šabović i Neven Gošović i zamjenici Valentina Radulović - Šćepanović, Ervin Spahić i Obrad Gojković.

Od 11. aprila 2012. godine do prestanka mandata poslanicima 24. saziva crnogorska delegacija imala je tri stalna člana. Šefica delegacije bila je Valentina Radulović-Šćepanović, a stalni članovi bili su i Džavid Šabović i Obrad Gojković. Zamjenici su bili poslanici Zoran Vukčević, Ervin Spahić i Snežana Jonica.

Članovi delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, tokom 24. saziva, učestvovali su na redovnim zasijedanjima i sastancima, i to:

Kampanja Savjeta Evrope protiv seksualnog nasilja nad djecom, poznata pod nazivom „Jedno od petoro“, pokrenuta je 29. septembra 2010. godine. Kampanja ima dva cilja - potpisivanje i ratifikaciju Konvencije o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja (Lanzarot konvencija) i podizanje nivoa svijesti o stvarnim razmjerama seksualnog nasilja nad djecom i načinima borbe protiv ovog problema. Prema statističkim podacima svako peto dijete u Evropi je žrtva seksualnog nasilja. Na petom sastanku mreže parlamentaraca PS SE u borbi protiv seksualnog nasilja nad djecom održanom u Firenci, 17. novembra 2011. godine, šefica delegacije Skupštine Crne Gore u PS SE Valentina Radulović - Šćepanović, izabrana je za predstavnicu kontakt Mreže parlamentaraca u borbi protiv seksualnog nasilja nad djecom.

Nacionalni tim za učešće Crne Gore u Kampanji „Jedno od petoro“ konstituisan je 2. marta 2012. godine, dok je 11. aprila usvojen i Nacionalni plan aktivnosti Kampanje, koji je dobio značajne pohvale od strane predstavnika Savjeta Evrope uz konstataciju da plan može da posluži kao idealni model za druge zemlje učesnice u kampanji.

U okviru Kampanje „Jedno od petoro“ u Crnoj Gori sprovedene su brojne aktivnosti, među kojima:

  • 19 - 26. april 2012. godine - održan Okrugli sto u Institutu za javno zdravlje na temu ,,Prepoznavanje djeteta žrtve seksualnog nasilja i njegov medicinsko psihološki tretman“ i Okrugli sto u Cetinju na temu ,,Postojeća zakonska rješenja i iskustva iz prakse koja se odnose na zaštitu djece i maloljetnika žrtava seksualnog zlostavljanja“;

  • 17. maj 2012. godine - u Budvi održano predavanje na temu „Seksualna zloupotreba djece u turističkim centrima“. Predavanje, između ostalih, održala i regionalna stručnjakinja Gordana Flander, psihološkinja i psihoterapeutkinja, profesorica na Zagrebačkom sveučilištu i direktorica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba;

  • 16. i 17. maj 2012. godine - u Podgorici održan tematski sastanak Mreže ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope, pod nazivom „Zaštita djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja“;

  • 23. maj 2012. godine - u Centru za kulturu, u Rožajama, održana panel diskusija na temu: ,,Seksualno nasilje nad djecom u kontekstu prevencije trgovine ljudima u pograničnim oblastima i turističkim centrima”;

  • 18. jun 2012. godine - u Dječijem domu „Mladost“ u Bijeloj održan Okrugli sto na temu „Primjena etičkog kodeksa novinara u informisanju o slučajevima seksualnog nasilja nad djecom“. Cilj okruglog stola bilo je unapređenje znanja iz ove oblasti, kao i promocija Kodeksa novinara u informisanju o slučajevima seksualnog nasilja nad djecom;

  • 26. i 27. juna 2012. godine - u Ministarstvu prosvjete i sporta održani seminar na temu „Zaštita djece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja“, na kojem su pedagozi, psiholozi defektolozi/logopedi imali priliku da razmijene iskustva i upoznaju se sa znacima prepoznavanja seksualnog nasilja, kao i sa procedurama u slučaju otkrivanja ove pojave i seminar za predstavnike sistema socijalne i dječije zaštite, zdravstvene zaštite, obrazovanja i vaspitanja, policije i pravosuđa, čiji je cilj bio razmjena iskustva, kao i definisanje položaja, mjesta i uloge pojedinih sektora u cilju ispunjenja dječijih prava i zaštiti njihovih interesa.

Informacije o sprovedenim aktivnostima u Crnoj Gori objavljene su i na zvaničnom sajtu Kampanje SE „Jedno od petoro“, u Biltenu br. 518, dok je u znaku zahvalnosti za veliki doprinos u sprovođenju i promovisanju Kampanje naslovna stranica Biltena br. 619 posvećena Kampanji „Jedno od petoro“ za Crnu Goru i nacionalnoj koordinatorki Valentini Radulović - Šćepanović.

Ostali izvještaji:

PSSE, 26 - 30. januar 2009.
PSSE, 29. septembar – 3. oktobar 2008.
PSSE, 23 – 27. jun 2008.
PSSE, 14 – 18. april 2008.
PSSE, 21 – 25. januar 2008.
PSSE, 24 – 29. jun 2007.

psse

The Council of Europe is the oldest pan-European organisation, founded on 5 May 1949. The aim of this organisation, gathering 47 member states and five observer countries, is to promote democracy, protection of human rights and the rule of law.

On 11 May 2007, Montenegro became a full member of the Council of Europe by the decision of the Council of Ministers of the Council of Europe,

Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) is the parliamentary dimension of this organisation. The Assembly held the first session on 10 August 1949. Since its foundation, it has been a driving force and initiator of the most important activities of the Council of Europe, including the adoption of the European Convention on Human Rights.  

PACE gathers representatives of national parliaments of 47 Council of Europe member states (324 members and 324 substitute members). Each member state, depending of the number of citizens, has from two to 18 representatives, which reflects the political spectrum of their national parliament.

Sessions of the parliamentary Assembly take place four times a year in Strasbourg, while between the sessions meetings of the working bodies are held. The Assembly addresses the topics in the field promotion and protection of human rights and democracy, honouring of obligations by member states, fight against terrorism, regional crises, position of refugees and immigrants, intercultural and interreligious dialogue and social cohesion.

Members of the PACE, in addition to plenum, participate in the work of the working bodies, as well as in observation missions that monitor election process in Council of Europe member states. PACE elects judges of the European Court for Human Rights and Commissioner for Human Rights, while members of the Parliament elect Secretary General and Deputy Secretary General of the Council of Europe.

The Statute of the Council of Europe stipulates that Montenegro has a right on three representatives and three substitute members in the Parliamentary Assembly.

Delegation of the Parliament of Montenegro to PACE is composed of: Mr Predrag Sekulić, Head of the Delegation, Ms Draginja Vuksanović and Mr Goran Tuponja, members of the Delegation, and Ms Marija Maja Ćatović, Mr Rifat Rastoder and Ms Snežana Jonica, substitute members.