Skupština Crne Gore

Kontakt

E-Mail: jovana.adzic@skupstina.me
Telefon: 020/242-293

Kontakt

E-Mail: vesna.pekovic@skupstina.me
Telefon: 020/242-293

Kontakt

E-Mail: natasa.komnenic@skupstina.me
Telefon: 020/242-293

Funkcija

šefica Kancelarije generalnog sekretara

Kontakt

E-Mail: irena.mijanovic@skupstina.me
Telefon: 020/242-293

Funkcija

Pomoćnica generalnog sekretara

Kontakt

E-Mail: jelena.radonjic@skupstina.me
Telefon: 020 242 293