Skupština Crne Gore

Poslaničke funkcijenik-gjeloshaj

  • Član - 

  • Član - Odbor za ekonomiju, finansije i budžet
  • Član - Odbor za antikorupciju

Lični podaci

Datum rođenja: 
Mjesto rođenja: 

Kontakt

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica
Telefon: 
Fax: 
E-mail:  nik.gjeloshaj@skupstina.me