Odbor za antikorupciju

21.07.2016. Plavi salon

45. śednica Odbora za antikorupciju

22.06.2016. Plavi salon

44. śednica Odbora za antikorupciju

27.04.2016. Plavi salon

43. śednica Odbora za antikorupciju

18.04.2016. Crveni salon

42. śednica Odbora za antikorupciju

17.02.2016. Crveni salon

41. śednica Odbora za antikorupciju

29.07.2015. Plavi salon

40. śednica Odbora za antikorupciju

17.07.2015. Plava sala

39. śednica Odbora za antikorupciju

23.06.2015. Plavi salon

38. śednica Odbora za antikorupciju

13.05.2015. Crveni salon

37. śednica Odbora za antikorupciju

20.04.2015. Bijeli salon

35. śednica Odbora za antikorupciju

18.04.2015. Plava sala

36. śednica Odbora za antikorupciju

27.03.2015. Plavi salon

34. śednica Odbora za antikorupciju

18.03.2015. Plavi salon

33. śednica Odbora za antikorupciju

23.02.2015. Crveni salon

32. śednica Odbora za antikorupciju

11.02.2015. Plavi salon

31. śednica Odbora za antikorupciju

20.01.2015. Plavi salon

30. śednica Odbora za antikorupciju

23.12.2014. Prostorija za razmatranje materijala označenih stepenom tajnosti

29. śednica Odbora za antikorupciju

22.12.2014. Plava sala

27. śednica Odbora za antikorupciju

18.12.2014. Prostorija za razmatranje materijala označenih stepenom tajnosti

28. śednica Odbora za antikorupciju

12.12.2014. Crveni salon

26. śednica Odbora za antikorupciju

08.12.2014. Plava sala

25. śednica Odbora za antikorupciju

19.11.2014. Crveni salon

24. śednica Odbora za antikorupciju

10.11.2014. Plavi salon

23. śednica Odbora za antikorupciju

30.10.2014. Plava sala

22. śednica Odbora za antikorupciju

06.10.2014. Plava sala

21. śednica Odbora za antikorupciju

25.07.2014. Plava sala

20. śednica Odbora za antikorupciju

23.12.2013. Plavi salon

Deseta śednica Odbora za antikorupciju

25.11.2013. Crveni salon

Deveta śednica Odbora za antikorupciju

11.11.2013. Plavi salon

Osma śednica Odbora za antikorupciju

27.03.2013. Plava sala

Peta śednica Odbora za antikorupciju

06.02.2013. Plavi salon

Druga śednica Odbora za antikorupciju

26.12.2012. Plava sala

Prva śednica Odbora za antikorupciju