Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
petak, 20. novembar 2015. 15:45

Održana deveta śednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Jednoglasno donijet Statut Agencije za sprječavanje korupcije

Na danas održanoj śednici Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, na predlog Sretena Radonjića, direktora Agencije, nakon višečasovne konstruktivne rasprave, i jednog broja usvojenih amandmana, jednoglasno je (ukupno je glasalo pet članova Savjeta - Goranka Vučinić, predśednica Savjeta, Vanja Ćalović, Ristan Stijepović, Radule Žurić i Bojan Obrenović, članovi Savjeta) donijet Statut Agencije za sprječavanje korupcije. Donošenjem Statuta Agencije, stekli su se uslovi da se Agencija registruje kao pravno lice.

Savjet je, na sedmoj śednici, zauzeo stav da će podržati Predlog budžeta Agencije, samo ukoliko ne bude manji od 0,2% tekućeg budžeta Crne Gore.

Shodno čl. 88 i 95 Zakona o sprječavanju korupcije, Savjet je, na predlog Sretena Radonjića, direktora Agencije, a nakon izmjena Predloga budžeta Agencije za 2016. godinu, od strane predlagača akta, jednoglasno (ukupno je glasalo četiri člana Savjeta - Goranka Vučinić, predśednica Savjeta, Ristan Stijepović, Radule Žurić i Bojan Obrenović, članovi Savjeta. Vanja Ćalović, članica Savjeta, ranije je napustila śednicu), podržao Predlog budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2016. godinu.

U okviru tačke dnevnog reda: „Tekuća pitanja“, Direktor Agencije je najavio da će do 24. novembra 2015. godine dostaviti Savjetu Agencije na razmatranje akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za sprječavanje korupcije. Načelno je dogovoreno da se akt razmatra na narednoj śednici Savjeta, koja je planirano da se održi 27. novembra 2015. godine.