Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
petak, 25. decembar 2015. 14:55

Održana trinaesta śednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Jednoglasno usvojena Pravila za izradu i sprovođenje planova integriteta

Na početku današnje śednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, predśednica Savjeta je izrazila zadovoljstvo što je Sreten Radonjić direktor Agencije, u skladu sa dogovorom sa prethodne śednice, inicirao razmatranje Predloga pravila za izradu i sprovođenje planova integriteta i upoznavanje članova Savjeta sa uputstvom za popunjavanje obrasca Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, i Akcionim planom o realizaciji zakonskih obaveza u vezi sa početkom rada Agencije za sprječavanje korupcije. Ona je ocijenila da su predloženi akti razvojni, sveobuhvatni i jasni, kao i da su zaposleni iz Komisije za sprječavanje sukoba interesa i Uprave za antikorupcijsku inicijativu, koji su bili angažovani na izradi akata, dokazali da imaju kapacitete da posao iz nadležnosti Agencije obavljaju stručno, profesionalno i na najvišem nivou. Takođe, konstatovala je da se usvajanjem, tj. davanjem podrške predloženim aktima, doprinosi stvaranju pravnih pretpostavki i stvaranju drugih uslova za početak rada Agencije u punom kapacitetu.

Na predlog Sretena Radonjića direktora Agencije, Savjet je jednoglasno (ukupno je glasalo pet članova Savjeta – Goranka Vučinić predśednica Savjeta, Vanja Ćalović članica Savjeta i Ristan Stijepović, Radule Žurić, i Bojan Obrenović - članovi Savjeta), usvojio Pravila za izradu i sprovođenje planova integriteta.

Na osnovu člana 7 stav 5 Statuta Agencije za sprječavanje korupcije, na predlog Sretena Radonjića direktora Agencije, Savjet je jednoglasno (ukupno je glasalo pet članova Savjeta – Goranka Vučinić predśednica Savjeta, Vanja Ćalović članica Savjeta i Ristan Stijepović, Radule Žurić, i Bojan Obrenović - članovi Savjeta) utvrdio memorandum Agencije.

U okviru tačke dnevnog reda „Tekuća pitanja“, članovi Savjeta upoznali su se sa uputstvom za popunjavanje obrasca Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, koji će biti objavljeni na sajtu Agencije, shodno članu 24 stav 5 Zakona o sprječavanju korupcije, kao i Akcionim planom o realizaciji zakonskih obaveza u vezi sa početkom rada Agencije za sprječavanje korupcije.