Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

Public Procurement

Skupština Crne Gore, shodno članu 12 tački 7 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (“Sl. list CG“ br. 44/12) na svojim Internet stranicama objavljuje pojedinačne akte i ugovore o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom.

 

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga oglašavanja u dnevnim novinama, USLUGE, 25.10.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga hotelskog smještaja, 14.10.2016.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke soping metodom za nabavku usisivaca-partija I, ROBE, 13.10.2016.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke soping metodom za nabavku usisivaca-partija II, ROBE, 13.10.2016.

 pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke šopingom za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, USLUGE,10.10.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga zakupa telekomunikacionih linkova i usluge kablovske televizije, USLUGE 22.09.2016.

 pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge održavanja opreme DATA centra i mrežne infrastrukture,USLUGE, 2.09.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku vitrina za poklone , ROBA, 11.08.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku ormara za poštu, ROBA, 11.08.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga održavanja audio – vidoe opreme i pratećeg softvera, USLUGE, 3.avgust

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga prevoza putnika u slobodnom prevozu-partija II, USLUGE 3. avgust

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga prevoza putnika u slobodnom prevozu-partija I, USLUGE 3. avgust

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke u pregovaračkom postupku za nabavku usluga parkinga, USLUGE 2. avgust 2016. godine

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku usluga zakupa telekomunikacionih linkova i usluge kablovske televizije, USLUGE, 2.08.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga štampanja (sa dizajnom i pripremom),USLUGE, 3.08.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šopingom za nabavku kuhinja sa ugradnom tehnikom i pratećom opremom, ROBA, 25.07.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku konferencijskog sistema sa audio-video opremom, ROBA,19.jul 2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku fotokopir aparata, ROBA 16.jun 2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku opreme za informaciono-komunikacione tehnologije -partija I, ROBA 16.jun 2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku opreme za informaciono-komunikacione tehnologije-partija I I, ROBA 16.jun 2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku opreme za informaciono-komunikacione tehnologije -partija III, ROBA 16.jun 2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga servisiranja jednog fotokopir aparata marke Ricoh Aficio MP C3000, USLUGE 09 jun 2016. godine

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga parkinga, USLUGE 31. maj 2016. godine

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparat Ricoh Aficio MP C3000, ROBE 31. maj 2016. godine

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku zastava, ROBA, 30.maj 2016.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku hrane i pića, po partijama, ROBE, 12.05.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za partiju I Usluge fiksne telefonije sa primarnim ISDN-om , USLUGE, 6.maj 2016.

 pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za II-Usluge simetričnog Internet pristupa, jedna simetrična Internet optička linija i 5 javnih IP adresa, USLUGE, 6.maj 2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šopingom za nabavku usluga zakupa poslovnog prostora, USLUGE, 27.04.2016. 

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke dva nova putnička motorna vozila, ROBA, 19.04.2016.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za partiju II- Servisiranje jednog fotokopir aparata marke Ricoh Aficio MP,USLUGE,19. april 2016.godine

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šopingom za partiju I- Servisiranje jednog fotokopir aparata marke Konika Minolta bizhub 751, USLUGE, 19. april 2016. godine

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparat Ricoh Aficio MP C300, ROBA, 19. april 2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šopingom za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled, USLUGE, 14.april 2016.

pdfIzmjena Rješenja o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled, USLUGE, 14.april 2016. 

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šoping metodom za nabavku fotoaparata (DSLR) sa pratećom opremom, ROBA, 6.04.2016. 

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku usluga zakupa poslovnog prostora, USLUGE, 29.03.2016.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku hrane i pića, po partijama, USLUGE, 29.03.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šopingom za nabavku pretplate za novinski servis, USLUGE,25.03.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šopingom za nabavku usluga pranje vozila, USLUGE 25.03.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku dnevne i nedjeljne štampe, ROBE, 16.03.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku štampanog materijala-partija 3, ROBA, 11.03.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku kancelarijskog materijala-partija 1, ROBA, 11.03.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabavke za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku birotehničkog materijala-partija 2, ROBA, 11.03.2016.

pdfRješenje o izboru najpovljnije ponude šoping metodom za nabavku vizit karata, ROBE, 9.03.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku cvjetnih aranžmana, ROBE, 09.03.2016. godine

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskih potrepština, ROBA, 8.03.

pdfRješenje o izboru najpoviljnije ponude šoping metodom za nabavku poštanskih usluga, USLUGE, 7.03.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke šopingom za nabavku sredstava za higijenu, ROBE,7.03.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku usluga servisiranja fotokopir aparata-PARTIJA III 25.02.2016.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku usluga servisiranja fotokopir aparata-PARTIJA II 25.02.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke šopingom za nabavku usluga servisiranja fotokopir aparata-PARTIJA I 25.02.2016.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparate - PARTIJA III, 25.02.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke šopingom za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparate - PARTIJA I, ROBA, 25.02.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke šopingom za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparate - PARTIJA I I, ROBA, 25.02.2016.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore za partiju I, USLUGE 28.01.2016. godine

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore za partiju II, USLUGE,28.01.2016.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za izradu politika, procedura i pravilnika z ainformcionu tehnologiju, USLUGE, 30.12.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku Softvera za kadrovsku evidenciju, obračun plata, blagajnu, vozni park i sistem obavještavanja SMSom, USLUGE, 30.12.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku tekućeg održavanja građevinskih objekata,RADOVI, 30.12.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga koričenja originala službenih listova i originala međunarodnih ugovora, USLUGE, 17.12.2015.godine

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke šopingom za nabavku novogodišnjih paketića, ROBA 11.12.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke šopingom za nabavku softvera za osnovna sredstva, USLUGE 11.12.2015. godine

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šoping metodom za nabavku knjiga za biblioteku Skupštine Crne Gore

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šopingom za nabavaku godišnje licenece za katalog propisa, USLUGE, 3.12.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku javne nabavke šopingom za nabavku Antivirusa, USLUGE, 3.12.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za postupak javne nabavke šopingom za nabavku ENG kamkodera sa pratećom opremom, ROBE, 25.11.2015.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge štampanja, usluge, 19.11.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku javne nabavke šopingom za nabavku usluga Cloud arhive, 18.11.2015.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke šopingom za nabavku usluga koričenja originala službenih listova i originala međunarodnih ugovora,17.11.2015.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku dnevne i nedjeljne štampe, ROBA, 29.09.2015.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga preventivne dezinfekcije prostorija, USLUGE, 22.09.2015.

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za usluge servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila-Partija III, USLUGE, 18.09.2015.

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za usluge servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila-Partija II, USLUGE, 18.09.2015.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila-partija I, USLUGE, 18.09.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za otvoreni postupak javne nabavke za izbor putničke agencije za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u avio saobraćajuz, USLUGE, 26.08.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude šopingom za proširenje televizijske i telefonske centrale,ROBA, 31.07.2015.godine

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku softverskog rješenja za fonografske zapise, USLUGE, 31.07.2015.

pdfOdluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku - USLUGE, 31.07.2015.godine;

pdfRješenje o izboru napovoljnije ponude za nabavku usluga dopunskog osiguranja 300 poslanika i zaposlenih, USLUGE, 24.07.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku tri nova putnička motorna vozila, ROBE, 28.07.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga medijskog arhiva, USLUGE,17.07.2015.

pdfRješenje o obustavljanju postupka javne nabavke, aplikacija za mobilne telefone na iOS i Android platformi, USLUGE, 09.07.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku informatičke opreme-partija III, ROBA 02.07.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku informatičke opreme-partija II, ROBA, 02.07.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku informatičke opreme-partija I, ROBA, 02.07.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga osiguranja-partija I, usluge 29.06.2015.

pdfRješenje o obustavljanju postupka janvne nabavke o-siguranje,partija II, usluge 29.06.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku diktafona, robe 18.06.2015.

pdfRješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge zakupa telekomunikacionih linkova, usluge 18.06.2015.

pdfOdluka o obustavljanju postupka za nabavku tri nova putnička motorna vozila, ROBE, 03.06.2015.godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga prevoza za potrebe "Demokratskih radionica", USLUGE, 02.06.2015.godine.

pdfOdluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku materijala za posebne namjene - ROBA, 09.04.2015.godine

pdfOdluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskih potrepština, ROBA, 03.04.2015.

pdfOdluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku vizit karta, ROBA, 03.04.2015.

pdfOdluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku sredstava za higijenu, ROBA, 02.04.2015. godine

pdfOdluku o obustavljanu postupka za nabavku rezervnih djelova sa uslugom zamjene istih za fotokopir aparat Konika Minolta Bizhub 751 – Partija I, ROBE, 31.03.2015.godine

pdfOdluka o izboru za nabavku rezervnih djelova sa uslugom zamjene istih za fotokopir aparat Ricoh Aficio MP C3000 – Partija III, ROBE, 31.03.2015.godine

pdfOdluka o izboru za nabavku rezervnih djelova sa uslugom zamjene istih za fotokopir aparat Canon IR 6001 – Partija II, ROBE, 31.03.2015.godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga pranja putničkih motornih vozila Skupstine Crne Gore, USLUGE; 30.03.2015

pdfOdluka o izboru za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore-USLUGE, 27.03.2015

pdfOdluku o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluge servisiranja jednog fotokopir aparata marke Ricoh Aficio MP C3000-partija III– USLUGE, 17.03.2015. godine.

pdfOdluku o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluge servisiranja jednog fotokopir aparata marke Konika MINOLTA bizhub 751-partija II– USLUGE, 17.03.2015. godine.

pdfOdluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge servisiranja jednog fotokopir aparata marke Canon IR 6001, Canon IR 1210 I CAnon Ir 1510-partija I– USLUGE, 17.03.2015. godine.

pdfOdluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku pretplate za agencijski informativni servis– USLUGE, 17.03.2015. godine.

pdfOdluku o izboru cvijetnih aranžmana za potrebe Skupštine Crne Gore – robe, 11.03.2015. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku dnevne I nedjeljne štampe, robe, 06.03.2015. godine 00-56/15-6/5

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku radne odjeće za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 20.01.2015. godine

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku obnova godišnjih licenci (do 18.11.2015 godine) za antivirus ESET Smart Securitiy Business Edition za 200 klijentskih/i/ili serverskih licenci za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 26.12.2014. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku birotehničkog materijala - Partija II, robe, 23.12.2014. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala - Partija I, robe, 23.12.2014. godine;

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku 200 novogodišnjih paketića, robe, 04.12.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku godišnje licence za korišćenje mrežne verzije elektronske zbirke propisa, za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 13.11.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku štampanog materijala - Partija III, robe, 23.10.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku birotehničkog materijala - Partija II, robe, 23.10.2014. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala - Partija I, robe, 23.10.2014. godine;

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga koričenja originala službenih listova i originala međunarodnih ugovora - Partija III, usluge, 13.10.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga stampanja istraživačkih radova i zbornika istraživačkih radova (sa dizajnom, prelomom i pripremom za štampu) - Partija II, usluge, 13.10.2014. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga štampanja flajera (sa dizajnom, prelomom i pripremom za štampu)- Partija I, usluge, 13.10.2014. godiine;

pdf Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izbor putničke agencije za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u aviosaobraćaju, usluge, 01.10.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku četiri nova putnička motorna vozila, robe, 12.09.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga hotelskog smještaja u Podgorici, u hotelu sa četiri zvjezdice, na godišnjem nivou potreba, usluge, 12.09.2014. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku strukturnog kablovskog sistema lokalne računarske mreže i AP uređaja, koja obuhvata i konfiguraciju firewall uređaja i switch-eva računarske mreže kao i instalaciju i konfiguraciju serverske infrastrukture u objektu Skupštine Crne Gore u ulici Novaka Miloševa b.b., robe, 19.08.2114. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, usluge, 29.07.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku dopunskog osiguranja poslanika i zaposlenih - Partija II, usluge, 11.07.2014. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga kolektivng kombinovanog osiguranja poslanika i zaposlenih - Partija I, usluge, 11.07.2014. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku materijala za posebne namjene za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 08.07.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga medijskog arhiva, usluge, 25.06.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kompjuterske-računarske mreže, robe, 03.06.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku zastava za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 02.06.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskih potrepštine za potrebe Skupštine Crne Gore, roba, 30.05.2014. godine.

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku strukturnog kablovskog sistema lokalne računarske mreže, koja obuhvata i konfiguraciju firewall uređaja i switch-eva računarske mreže kao i instalaciju i konfiguraciju serverske infrastrukture u objektu Skupštine Crne Gore u ulici Novaka Miloševa b.b.., roba, 28.05.2014. godine.

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku materijala za posebne namjene za potrebe Skupštine Crne Gore, roba, 27.05.2014. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore - Partija III, usluge, 27.05.2014. godine;

pdf Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore - Partija II, usluge, 27.05.2014. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore - Partija I, usluge, 27.05.2014. godine;

pdfOdluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku i montažu električne sklopive platforme za potrebe osoba sa invaliditetom za unutrašnju ugradnju kao i pokretne i sklapajuće rampe, roba, 20.05.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga štampanja (sa dizajnom i pripremom) fonografskih zapisa iz 2013. godine i štampa Izvještaja o radu Skupštine Crne Gore za 2013. godinu, usluge, 08.05.2014. godine.

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku četiri nova putnička motorna vozila niže srednje klase, roba, 30.04.2014. godine

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku kancelarijskih potrepština za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 11.04.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, usluge, 02.04.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku cvjetnih aranžmana za potrebe Skupštine Crne Gore, roba, 25.03.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga pranja putničkih motornig vozila Skupštine Crne Gore, usluge, 10.03.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku sredstava za higijenu, robe, 10.03.2014. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku dnevne i nedeljne štampe, robe, 10.03.2014. godine;

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku obnove godišnjih licenci za antivirus ESET Smart Securitiy Business Edition za 200 klijentskih/i/ili serverskih licenci za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 28.01.2014. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku i montažu električne sklopive platforme za potrebe osoba sa invaliditetom za unutrašnju ugradnju kao i pokretne i sklapajuće rampe, robe, 23.01.2013. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku novogodisnjih paketica, robe, 30.12.2013. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku notebook računara (standard SDIP 27 level A) - Partija III, roba, 05.12.2013. godine.

pdfOdluka o izboru najpovljnije ponude za nabavku notebook računara i desktop računara - Partija II, roba, 05.12.2013. godine;

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku tablet uređaja - partija I, roba, 05.12.2013. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga štampanja (sa dizajnom i pripremom) fonografskih bilježaka iz 2012. godine i štampa Izvještaja o radu Skupštine Crne Gore za period do kraja proljećnjeg zasijedanja u 2013. godini, usluge, 14.11.2013. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku telefonskog sistema za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 29.10.2013. godine.

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku godišnje licence za korišćenje mrežne verzije elektronske zbirke propisa, za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 02.10.2013. godine.

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluge koričenja originala službenih listova i originala međunarodnih ugovora - partija II, usluge, 13.09.2013.godine.

pdf Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga štampanja istraživačkih radova i zbornika istraživačkih radova - partija I, usluge, 13.09.2013.godine

pdfOdluku o izboru najpovljnije ponude za izbor putničke agencije za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u aviosaobraćaju, usluge,27.08.2013. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku godišnje licence za Kaspersky Anti-Spam for Linux EEMEA Edition, usluge, 27.08.2013. godine.

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga kopnenog prevoza putnika automobilom sa vozacem- Partija II, usluge, 20.08.2013. godine

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga kopnenog prevoza putnika autobusom i kombi vozilom - Partija I, usluge,20.08.2013. godine

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku godišnje licence za korišćenje mrežne verzije elektronske zbirke propisa, za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 20.08.2013. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala - Partija I, robe, 22.07.2013. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku birotehničkog materijala - Partija II, robe, 22.07.2013. godine;

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku štampanog materijala - Partija III, robe, 22.07.2013. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga dopunskog osiguranja poslanika i zaposlenih - Partija II, usluge, 18.07.2013. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja poslanika i zaposlenih - Partija I, usluge, 18.07.2013. godine

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku baze časopisa iz bolasti prava, nabavka kolekcije stručnih akademskih knjiga i nabavka kolekcije članaka spoljnopolitičkog sadržaja za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 18.07.2013. godine

docOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku protokolarnih poklona, robe, 17.06.2013. godine

docOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku telefonskog sistema za potrebe Skupstine Crne Gore - robe, 17.06.2013. godine.

docOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku servisiranja i odrzavanja unipark sistema i komandno razvojnog ormara za uniparkove i servisiranje i  odrzavanje lancane barijere Skupstine Crne Gore - radovi, 11.06.2013. godine.

docOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku vizit karata za potrebe Skupstine Crne Gore, robe, 06.06.2013. godine.

docOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga pruzanja videoagencijskih usluga, usluge,  24.05.2013. godine

docOdluka o izboru najpovljnije ponude za nabavku usluga medijskog arhiva, usluge,  24.05.2013. godine.

pdfOdluka o izboru napovoljnije ponude za nabavku hotelskog smjestaja

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore-Partija II

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore-Partija I

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke za nabavku usluga servisiranja fotokopir aparata Konika Minolta bizhub 751

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga servisiranja dva fotokopir aparata marke Canon IR 6001, jednog fotokopir aparata marke Canon IR 1210 i jednog fotokopir aparata marke Canon IR 1510

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskih potrepština

pdfNabavka goriva za motorna vozila (euro super 95 i euro dizel)

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge ragistracije osiguranja i tehničkog pregleda vozila

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku cvjetnih aranžmana

pdfOdluka o izboru napovoljnije ponude za nabavku usluga pranja putničkih vozila Skupstine Crne Gore

pdfOdluka o izboru napovoljnije ponude za nabavku usluge pretplate za agencijski informativni servis-partija II

pdfOdluka o izboru napovoljnije ponude za nabavku usluga live-streaminga partija I

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga izrade aplikacije za automatizaciju popisa osnovnih sredstava Skupstine Crne Gore sa pratećim hardverom

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponuda za nabavku dnevne higijene

pdfOdluka o izboru na nabavku dnevne i nedeljne stampe

pdfOdluka o obustavljanju postupka javne nabavke; Roba

pdfOdluka o izboru (šoping metoda); Roba

pdfOdluka o izboru najpovoljnije ponude - Usluge