Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke podnih obloga, po partijama, ROBA, 27.09.2016. 

- pdfIzmjena tenderske

 pdfTenderska dokumumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izbor putničke agencije za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u avio saobraćaju - USLUGE, 20.09.2016. 

- pdfPojašnjenje 

- pdfObavještenje o žalbi

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke konkursom za nabavku idejno-grafičkog rješenja za zaštitni znak SCG, 16.09.2016. 

- pdfIzmjena tenderske 

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usisivača, po partijama, ROBE, 7.09.2016. 

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga oglašavanja, USLUGE, 7.09.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga zakupa telekomunikacionih linkova i usluga kablovske televizije

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, po partijama, USLUGE, 16.08.2016. 

- pdfObavještenje o žalbi

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku vitrina za protokolarne poklone i ormara za poštu po partijama ROBA, 27.07.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom ektronske pisarnice sa elektronskom arhivom, USLUGE, 27. 07.2016. 

 - pdfPojašnjenje 1

 - pdfPojašnjenje 2 

 - pdfObavještenje o žalbi 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge održavanje opreme Data centra i mrežne infrastrukture, USLUGE, 20.07.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga osiguranja 300 poslanika i zaposlenih, po partijama, USLUGE, 12. 07. 2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga medijskog arhiva, USLUGE, 12.07.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga štampanja (sa dizajnom i prelomom), USLUGE, 12. 07.2016. 

- pdfPojašnjenje usluge štampanja

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga slobodnog prevoza putnika u slobodnom prevozu, po partijama, USLUGE, 7. 07. 2016. godine 

 - pdfPojašnjenje 1 

 - pdfPojašnjenje 2

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluge zakupa tellekomunikacionih linkova i usluge kablovske televizije, USLUGE, 7.07.2016.godine

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku kuhinja sa ugradnom tehnikom i pratećom opremom, ROBA 7. jun 2016. godine 

      - pdfPojašnjenje tenderske 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku konferencijskog sistema sa audio-video opremom, ROBA, 30.maja 2016. 

     - pdfIzmjena tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparat marke Ricoh Aficio MPC 3000, ROBA, 10. 05.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga servisiranja jednog fotokopir aparata marke Ricoh Aficio MPC 3000, USLUGE, 10. 05.2016.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku opreme za informaciono-komunikacione tehnologije, po partijama, ROBE, 4.05.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku hrane i pića, po partijama, ROBE 28.04.2016.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku fotokopir aparata, ROBA 15.04.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku zakupa objekta-poslovni prostor, USLUGE, 12.04.2016.

      - pdfIzmjena tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga servisiranja fotokopir štampač aparata, po partijama, USLUGE, 22.03.2016. god.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku rezervnih djelova za fotokopir štampač aparat, ROBE, 22.03.2016. god.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga fiksne telefonije i obezbjeđenje internet pristupa, po partijama, USLUGE, 21.03.2016.

      - pdfPojašnjenje tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku zastava, ROBA, 18.03.2016.

     - pdfPojašnjenje tenderske

     - pdfPojašnjenje tenderske

     - pdfPojašnjenje tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku hrane i pića, po partijama, ROBE, 16.03.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku zakupa objekta-poslovni prostor, USLUGE, 16.03.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku dva nova putnička motorna vozila, ROBA, 3.03.2016.

    - pdfPojašnjenje tenderske

    - pdfPojašnjenje tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku fotoaparata (DSLR) sa propratnom opremom, 02.03.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled putničkih motornih vozila Skupštine CG, USLUGE, 1.03.2016.godine

    - pdfPojašnjenje tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga pranja vozila, USLUGE 17.02.2016.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku dnevne i nedjeljne štampe, ROBA, 15.02.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku pretplate za novinski servis, USLUGE, 12.02.2016. god.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Poštanskih usluga, USLUGE, 10.02.2016. god.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku rezervnih djelova za fotokopir štampač aparate, po partijama, ROBE, 9.02.2016. god.

    - pdfIzmjena tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga servisiranja fotokopir štampač aparata, po partijama, USLUGE, 9.02.2016. god.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku cvijetnih aranžmana, ROBA, 5.02.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javnih nabavki šopingom za nabavku kancekarijskih potrepština, ROBA, 04.02.2016. 

pdfTenderska dokumentacija za postupak javnih nabavki šopingom za nabavku vizit karata, ROBA, 04.02.2016.

  - pdfIzmjena tenderske

  - pdfPojašnjenje tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku sredstava za higijenu, ROBA, 03.02.2016.

      - pdfIzmjena tenderske

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku kancelarijskog, birotehničkog i štampanog materijala, po partijama, ROBE; 31.12.2015    

     - pdfPojašnjenje tenderske

     - pdfPojašnjenje tenderske

     - pdfPojašnjenje tenderske

     - pdfPojašnjenje tenderske

     - pdfIzmjena tenderske 

     - pdfObavještenje

     - pdfIzmjena - novo javno otvaranje

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih vozila za potrebe Skupstine Crne Gore, po partijama, USLUGE 22.12.2015. godine     

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku tekućeg održavanja građevinskih objekata, RADOVI, 16.12.2015.god.

     - pdfPojašnjenje tenderske 

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku softvera za kadrovsku evidenciju, obračun plata, blagajnu, vozni park i sistem obavještavanja SMSom, USLUGE, 15.12.2015.god.

    - pdfPojašnjenje tenderske 

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku izrada politika, procedura i pravilnika za informacionu tehnologiju, USLUGE, 15.12.2015.god.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga koričenja originala službenih listova i originala međunarodnih ugovora, USLUGE, 3.12.2015.  

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku novogodišnjih paketića

    - pdfIzmjena tenderske

    - pdfPojašnjenje tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku knjiga za biblioteku Skupštine Crne Gore, ROBE 23.11.2015.

   - pdfIzmjena tenderske 

   - pdfPojašnjenje tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku softvera za osnovna sredstva, USLUGE 19.11.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku godišnje licence za katalog propisa, USLUGE, 16.11.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Antivirusa, USLUGE 13.11.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluge koričenja originala službenih listova i originala međunarodnih ugovora, USLUGE 30.10.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Cloud arhive, USLUGE 28.10.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku ENG rasvjete sa pratećom opremom, ROBE, 26.10.2015

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku ENG kamkodera sa pratećom opremom, ROBE, 23.10.2015

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku goriva za putnička motorna vozila, ROBE, 28.09.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku dnevne i nedjeljne štampe, ROBA, 14.09.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku uslugs preventivne dezinfekcije, USLUGE, 17.07.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za proširenje tv i telefonske centrale , ROBE, 17.07.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku softverskog rješenja za fonografske zapise, USLUGE, 16.07.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga dopunskog osiguranja 300 poslanika i zaposlenih, USLUGE 10.07.2015.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izbor putničke agencije za pružanje usluga snabdijevanja avio kartama u avio saobraćaju, USLUGE, 08.07.2015.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku tri nova putnička motorna vozila, ROBE, 30.06.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga osiguranja 300 poslanika i zaposlenih, po partijama, USLUGE, 11.06.2015.godine

pdf Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku aplikacije za mobilne telefhone na iOs I Android platformi, USLUGE, 04.06.2015.godine.

      Pojašnjenje tenderske dokumentacije

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga medijskog arhiva, USLUGE, 03.06.2015.godine.

     Pojašnjenje tenderske dokumentacije

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku diktafona, ROBE, 29.05.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluge zakupa telekomunikacionih linkova, USLUGE, 26.05.2015.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke  informatičke opreme po partijama, ROBE, 25.05.2015.

      Izmjena tenderske dokumentacije