Skupština Crne Gore

SKUPŠTINA CRNE GORE

BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 10
KANCELARIJA BROJ 31

Sekretarka Odbora:
Vesna Radulović
vesna.radulovic@skupstina.me

KONTAKT TELEFON: 020/404-512

EMAIL: omoi@skupstina.me