Skupština Crne Gore
nedjelja, 14. februar 2016. 16:27

Mustafić u Čikagu sa iseljenicima

Ulazak u NATO – podsticaj vladavini prava i sigurniji ambijent za investiranje

U organizaciji Nacionalnog savjeta Crnogoraca u Srbiji održana je centralna manifestacija obilježavanja Dana ovog savjeta

Razmatrani amandmani na Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima

Razmatrani pristigli amandmani na Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima  

Odbor razmatrao Prijedlog zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima

Zajednička saglasnost snažnijoj podršci ustavnog priznanja Crnogoraca u Ustavu Kosova     

Strana 1 od 3