Skupština Crne Gore

ODBOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE I ISELJENIKE

  • razmatra pitanja vanjske politike i međunarodnih odnosa iz nadležnosti Skupštine;
  • razmatra predloge zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora;
  • predlaže platforme za razgovore sa stranim delegacijama i razmatra izvještaje o ostvarenim pośetama, učešću na međunarodnim skupovima i studijskim pośetama iz nadležnosti Skupštine;
  • donosi godišnji i tromjesečne detaljne programe međunarodne saradnje; sarađuje i razmjenjuje iskustva sa odgovarajućim radnim tijelima u drugim parlamentima i međunarodnim integmcijama, osnivanjem zajedničkih tijela, grupa prijateljstava, preduzimanja zajedničkih akcija, usaglašavanjem stavova o pitanjima od zajedničkog interesa;
  • daje mišljenje o kandidatima za ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavnikava u inostranstvu;
  • razmatra pitanja koja se odnose na status iseljenika iz Cme Gore u drugim državama i predlaže mjere za ostvarivanje, unaprjeđivanje i zaštitu njihovih prava;
  • ostvaruje kontakte i saraduje sa organizacijama iseljenika iz Crne Gore u inostranstvu.