Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE VELIZAR KALUĐEROVIĆ

Da li Vlada ili Ministarstvo planiraju da zastanu sa tenderskom procedurom za privatizaciju novog Duvanskog kombinata AD Podgorica dok se ne donese presuda po tužbi manjinskih akcionara Duvanskog u stečaju koju su podnijeli, 10. aprila ove godine Osnovnom sudu u Podgorici, a kojomo se u cilju zaštite njihovih 48,83% vlasnitšva u Duvanskom kombinatu u stečaju traži poništavanje ugovora o prodaji imovine Duvanskog kombinata, "Zetagradnji" Podgorica i poništavanje akata o osnivanju AD novi Duvanski kombinat Podgorica. Kako Vlada namjerava da namiri svoja potraživanja od Duvanskog kombinata u stečaju koja su, u trenutku vođenja stečaja, iznosila 30,6 miliona evra, kada je njegova cjelokupna imovina prodata a Vlada samo dio svog potraživanja unijela u novi Duvanski kombinat. Da li su to Ministarstvo i Vlada razmatrali realizaciju plana reorganizacije Duvanskog kombinata u stečaju i da li su tada cijenili okolnost da je ovo preduzeće u stečaju iskazalo gubitak za prošlu godinu u iznosu od 2,5 miliona evra, a planom reorganizacije je inače predviđeno da se do kraja 2014. godine izmire obaveze svim povjeriocima i ojača kompanija. Tražio sam odgovore i u pisanoj formi koje još nijesam dobio i za ovih minut i nešto koliko imam za obrazloženje ovog poslaničkog pitanja da kažem. Ovo je, na žalost, primjer Duvanskog kombinata u stečaju još jedna ružna i tužna priča kada je u pitanju privatizacija i odnos prema privrednim gigantima u Crnoj Gori. Duvanski kombinat već duže od jednog stoljeća u Crnoj Gori to jeste.

Dakle, samo zbog duga od nešto od oko 98.000 evra, pazite, Elektroprivreda slično kao što je to uradila sa "Radojem Dakićem" , INIS-om "Marko Radović", kao što je najnoviji primjer preduzeća "Putevi" u Podorici, podnijela je zahtejv za uvođenej stečaja i ekspresno je uveden stečaj u Duvanski ,kombinat u Podgorici. Nije se čekalo ni da počne realizovati plan reorganizacije, stečajni upravnik prodaje cjelokupnu imovinu Duvanskog kombinata bez obzira što, naglasio sam to u poslaničkom pitanju, se planira da do kraja 2014. godine Duvanski kombinat, proizvodeći, radeći, vrati cjelokupni dug koji je prema državi bio 30,6 miliona evra i naravno da se vrati na zdrave noge a proizvodnja duvana u Crnoj Gori uz uključivanje svih kooperanata kojih je do prije neku godinu bilo na 100 ili na 1000. gospodine ministre, na području Zete, Malesije, Lješkopolja, sada se oni mogu prebrojati na prstima dvije ruke koliko znam. Sve se to čini ciljano ali da čujemo vaš odgovor, da poštujem i da ne dovodim u probleme potpredsjednika koji predsjedava. Nadam se da ću u odgovoru i komentaru odgovora na pitanje moći da kažem još nešto što je važno za ovaj problem. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Hvala Vam. Gospodine ministre izvolite. 

 

PETAR IVANOVIĆ: 

Gospodine potpredsjedniče, vjerovatno nemam još komentarne rutine da bih mogao da svojim odgovorima predvidim ovo što vi kasnije možete u dodatnom vremenu da dobijete, ali moram vam odmah reći jednu stvar. Da ovo što ste postavili kao pitanje jeste upravo razlog zbog čega imamo odgovoran odnos u Minsitarstvu poljoprivrede prema ne samo privatizaciji Duvanskog kombinata, nego prema obnovi proizvodnje duvana u Crnoj Gori. Nas isto tako interesuje jedan, a ne 1001 proizvodjača ne 1001 domaćinstvo. Ono što je naša namjera jeste da obnovimo duvansku proizvodnju u Crnoj Gori, ne zbog toga što to ima ovako ili onako konotaciju nego zbog toga što opet podaci i činjenice govore da je u pitanju vrlo kvalitetan proizvod i konkuretan proizvod. Dakle, i ovdje se odnosimo prema problemu na bazi činjenica. Dakle, Vlada ne planira da zastane sa tenderskom procedurom oko privatizacije novog Duvanskog kombinata Podgorica. Na sjednici od 24. januara ove godine, Savjet za privatizaciju i Vlada donijeli su Odluku o planu privatizacije. Znate da je planom obuhvaćen i novi Duvanski kombinat, onda 12.04. 2013. upućen javni poziv za dokapitalizaciju putem izgradnje nove fabrike i prodaje akcija. Na objavljeni poziv prijavio se jedan ponuđač, u toku je redovna procedura u kojoj se sagledava kvalitet te ponude. Ajmo da sačekamo da vidimo kakvi će biti rezultati i nalazi tenderske komisije.

Više puta sam javno istakao da nama nije cilj privatizacija Duvanskog kombinata, već obnavljanje proizvodnje duvana, da je to u interesu velikog broja porodica. Prema našim saznanjima radi se od 2.500 porodica koje imaju i dalje namjeru da se bave ovim segmentom poljoprivredne proizvodnje. Zbog toga hoćemo da uradimo sve što možemo da ovaj projekat uspije.

Vezano za drugi dio vašeg pitanja, namirivanje potraživanja, Vlada će poštovati sve odluke koje donesu institucije koje su za to zadužene u Crnoj Gori. Kao što znate, stečajni postupak je pokrenut 20.05.2010. godine, Plan reorganizacije razmatran je i usvojen na Odboru povjerilaca, Planom reorganizacije koji je izglasan od strane povjerilaca 2.11.2010. godine predvidjeno je da će se potraživanje izmiriti u roku od četiri godine, a taj rok teće od 1.decembra 2010. godine, i završava se 2014. godine. Ukupno potraživanje iznosi 37,8 mil. eura i odnosi se na prioritetna potraživanja 2,4 koja su prije svega vezane za neisplaćene zarade; zatim glavna potraživanja 30,6 miliona koja se odnose na potraživanja poreske uprave na ime neplaćenih doprinosa, poreza i akciza; neobezbijedjena potraživanja od dva miliona koja se odnose na neisplaćene bruto zarade preko 10.000 eura i socijalni program radnika Duvanskog kombinata u stečaju i "Duvankomerc"-a u iznosu od dva miliona i 400.000.

U skladu sa Zakonom o insolventnosti nakon otvaranja stečajnog postupka, stečajni upravnik raspisao je tender o prodaji imovine stečajnog dužnika i prihvatio ponudu "Zetagradnje" i prodao jedan dio imovine za 13 miliona i 216.000. Pored toga, postoje poslovni prostori koji se nalaze u Srbiji, koja su u procijenjenoj vrijednosti od 851.867 eura, kao i oprema koja je procijenjena na četiri miliona 156.827 eura.

U skladu sa kupoprodajnim ugovorom sa "Zetogradnjom" od navedenih 13,2 miliona eura kupac je do današnjeg dana uplatio 6 miliona 960.000. Zašto je utrošeno 6 miliona 960.000? Dva miliona i 600 za neisplaćene zarade; tri miliona i 800 za rješavanje socijalnog programa bivših radnika Duvanskog kombinata i "Duvankomerc"-a i 560.000 za povezivanje radnog staža. Dakle, šest miliona 960.000 koji su do sada uplaćeni svi su isplaćeni bivšim radnicima.

Činjenica da je ukupan dug Duvanskog kombinata u stečaju 37 miliona 871.998,85 centi i on je veći od vrijednosti koja je dobijena ponudom "Zetagradnje", vrijednosti procjene imovien koja je u medjuvremenu takođe izgubila na svojoj vrijednosti i procjene vrijednosti imovine u Srbiji koja je, takodje, u medjuvremenu zbog amortizacije izgubila svoju vrijednost. Što više čekamo to više će gubiti na vrijednosti.

Prema tome, jasno je opredjeljenje Vlade Crne Gore da pronađe partnera koji će izvršiti dokapitalizaciju, modernizovati proizvodnju, učiniti ekonomski održivom, obezbijediti prodaju na tržištu, obezbijediti profit, obezbijediti radna mjesta, i preuzeti dobar dio zaposlenih iz sadašnjeg Duvanskog kombinata sa kvalifikacionom i starosnom strukturom koja postoji.

Da ste vi taj investitor, da li biste vi to uradili? Priznaćete da to nije lako. U tom procesu naplatiće se dio potraživanja i što je najvažnije zaržati najveći dio sada zaposlenih u Duvanskom kombinatu.U ovoj fazi aktivnosti na privatizaciju kao i reorganizaciju kroz tečaj, ne želim da preudiciram bilo kakvo rješenje niti da komentarišem navode koje impliciraju bilo što u vezi sudskog spora. Sve su to legitimna i u okviru zakona definisana prava koja ćemo komentarisati kada se i ako se za to steknu uslovi i to samo u okvirima svoje nadlećnosti, prava i mogućnosti. Hvala. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem. Izvolite kolega Kaluđeroviću.

  

VELIZAR KALUĐEROVIĆ: 

Vi ste, gospodine mnistre, došli na gotovu štetu i to vam je jedina olakšavajuća okolnost, ali načinom kako sada nastupate i gledate na ovu problematiku bojim se da će biti razloga da i vi budete dio u lancu velikog broja odgovornih zbog urušavanja Duvanskog kombinata. Prosto je prazna priča, prosto nema argumentacije da ste uveli stečaj u Duvanski kombinat, formirali novi Duvanski da bi oživjeli proizvodnju. To nema blage veze sa životm, a ponudiću i vama ako ste odgovorni, ako imate namjeru da odgovorno obavljate funkciju ministra poljoprivrede, resorni ste i za ovu oblast, evo vam, gospodine ministre, odgovor.

Cilj zbog kojeg je sve ovo rađeno, između ostalog, leži u ovom: gliser pun cigareta je stigao iz Crne Gore, ovih dana - prije nekoliko večeri, uhvaćen u teritorijalnim vodama Italije. Davno je, na žalost, vlast u Crnoj Gori dobro naučila da švercuje cigaretama. Zbog toga misle misle da mogu da gase proizvodnju u najvećem dijelu i da organizuju samo onoliki dio proizvodnje koji može da bude samo fiktivno pokriće za takvu vrstu nelegalnih poslova. Uveden je stečaj u Duvanski kombinat samo zbog toga da bi manjinski akcionari, radnici Duvanskog kombinata koji su decenijama stvarili imovinu Kombinata, ostali bez svojih 48,8% imovine. Učinjeno je to na potpuno nezakonit način. Kako možete da očekujete do kraja 2014. da Duvanski u stečaju ostvari profit i da vrati dug od preko 30 miliona evra kada je stečajni upravnik, imam od njega pismo, tražio sam to kao poslanik, cjelokupnu iovinu Duvanskog kombinata je prodao, gospodine ministre. Nepokretnost je prodata "Zetagradnji" i već smo kao društvo, da kažem i sebe da identifikujem, u velikoj docnji i od 1.marta se "Zetagradnji" plaća 100.000 mjesečno od 1. marta i data mu je mogućnost da ovih 6 miliona koje nije izmirio na ime cijene do 13 miliona evra ne plaća dok se lokacija koju je kupio kompletno ne oslobdi. A kako da se osobodi, gospodine ministre, kada novi Duvanski koji ste fomirali, država i glavni grad, još nije počeo da se gradi. Treba će bar godinu i po i dvije dana da se to učini. Za to vrijeme će se potrošiti kroz vraćanje novca "Zetagradnji", neko je dobro osmislio taj projekat, svakog mjeseca 100.000 evra.

Još nešto ministre, obratite pažnju, dobronamjerno upozoravam jer se radi o sredstvima svih građana Crne Gore. Desiće nam se slični scenario kao što se desio sa "Limenkom" i činjenicom da je gospodin Aco Đukanović, brat premijerov, već ustao sa tužbom i čini mi se u prvostepenom postupku uspio da ostvari višemilionsku naknadu zbog izgubljene, navodno, dobiti zbog toga što država nije dislocirala "Limenku" već nekoliko godina. Već smo duže od pola godine u docnji prema "Zetagradnji" i gradimo argumentaciju da i "Zetagradnja" na sličan način ustane sa tužbom. Dakle, nemoguće je gospodine ministre, znate li šta se sada dešava, zar vas ne brine činjenica da je Duvanski u stečaju za prošlu godinu iskazao gubitak od dva miliona evra, Duvanski koji nema imovinu, kako se obavještava javnost, dobio sam podatke, radi za nekog inostranog partnera proizvodi cigarete, 200 radnika, dan - noć radi to. Dakle, nema nekih drugačijih troškova. Otkuda gubitak 2,5 miliona, a gdje je prihod od svega toga, kada samo 6.000 koristi opremu novog Duvanskog koju mu je država, prvo, uzelo Duvanskom u stečaju dala je novom Duvanskom kao ulog, a novi Duvanski, pazite, dao starom Duvanskom u zakup da na njemu proizvodi. To su mnogo neozbiljne, mnogo opasne stvari i ovdje i kao povodom Kombinata aluminijuma ima prostora i potrebe za interpelaciju odgovornosti Vlade za ovu oblast. Ali, bogami i za novog ako bog da 2/3 izabranog vrhovnog državnog tužioca.