Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE SRĐAN PERIĆ

Koliko nastavnika u osnovnim i srednjim školama radi u statusu stalnog radnog odnosa, a koliko njih je angažovano po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme ili ugovora o djelu, i koliko od onih koji rade po ugovoru o radu na određeno vrijeme koji su angažovani za nastavnu 2012 - 2013.godinu neće primiti julsku, odnosno avgustovsku platu?

Obrazloženje:

Autonomiju nastavnika u značajnoj mjeri obezbjeđuje njegova kompetencija i radni status, odnosno sigurnost u dugoročnom planiranju svog profesionalnog razvoja. S obzirom da značajan broj nastavnika nema rješenje za stalni radni odnos, to je i njihov stepen autonomije u značajnoj mjeri ugrožen. Sve to predstavlja smetnju u podizanju kvaliteta nastavnog procesa, te bi adekvatno tretiranje ove teme od strane Ministarstva prosvjete i sporta bio dobar impuls poboljšanju kompletnog nastavnog procesa.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Ovo je jedno od ključnih pitanja o obrazovanju i trenutnom stanju i generalno o onome šta planiramo u ovoj po nama iz Pozitivne Crne Gore, jednom od prioritetnijih oblasti u državi jer obrazovanje jeste jedan od najznačajnijih resursa, jer ono treba da da određena i znanja i vještine i da pripremi buduće generacije za suočavanje sa budućim izazovima. Ono što je najveći problem je da mi sad imamo veliki broj nastavnika koji teško mogu imati i profesionalnu i bilo kakvu drugu autonomnost ukoliko recimo na kraju školske godine ne znaju da li će predavati u narednoj godini, koji možda u julu ne znaju da li će predavati u septembru i da li će se pripremati za svoj predmet koji predaju. Zbog takvog statusa najviše će ispaštati učenici jer oni u suštini imaju pred sobom čovjeka koji strepi za svoju egzistenciju, koji strepi za svoj radni status i na kraju možda i posljednji put vide nastavnika sa dnevnikom u ruci, a da to i ne znaju. Ono što je jako važno je da taj isti nastavnik u glavi ima i takozvane uspješne priče po kojima se profesori posebno jezika doobučavaju da postanu kuvari i konobari koji na taj način ukoliko se na nekom sezonskom radu ne prijave po tom osnovu na Zavodu za evidenciji mogu biti tretirani i kao lica koja ne traže posao. U suštini radi se o nekome ko u julu pred školsku godinu koja će početi u septembru ne zna da li će više i ostati u toj profesiji.

Ono što je takođe važno time se šalje posredno još jedna poruka da nije bitno koliko znate,nego koga znate i taj nastavnik koji nije nezavistan ne može da planira svoj kontinuirani profesionalni razvoj. Nije dobro da imamo nastavnike u školama koji po devet ili deset godina rade po Ugovoru na određeno vrijeme a nijesu prevedeni u status stalnog radnog odnosa i to je nedopustivo i sa obrazovne, i sa egzistencijalne, i sa etičke tačke gledišta.

Zahvaljujem. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem.

Izvolite, ministre Stijepoviću. 

 

SLAVOLJUB STIJEPOVIĆ: 

Poštovani gospodine Periću, Vi ste meni postavili pitanje i 18.marta i bili ste veoma kritični tada i pominjali ste i naš evropski put i ja sam mislio da ćete vi danas odmah prvo da nam čestitate zatvaranje poglavlja, otvaranje i zatvaranje poglavlja, obrazovanje, kultura, sport i mladi, jer se to desilo nakon vaše kritike od 20.marta ova priznanja su došla iz Brisela u Crnu Goru 15.aprila, ali dobro.

Ja znam da je vas obradovalo to saznanje da smo zatvorili ovo poglavlje, bez obzira što to nijeste rekli. Sada da vam odgovorim opet percipirajući ono što je vas motivisalo ovo kada ste rekli egzistencionalno ideološki i profesionalno. Vjerujte ako vi mislite da su ovi radnici na određeno vrijeme u Prosvjeti na određeno vrijeme da bi bili ucjenjivani da glasaju za ovoga ili onoga tu ste pogriješili. Ako ja sada ne govorim tačno nađite jednoga od tih koji su na određeno, od Igala do Pljevalja, i od Plava do Ulcinja, da mu je iko iz Prosvjetnog ili drugog sistema tražio glas da bi mu bio produžen radni odnos. Vjerujte takvoga nema. Jer, to nije motiv zašto su oni na određeno vrijeme. Zašto su oni na određeno vrijeme, evo jednostavna računica. Zato što je svake godine, nažalost, u crnogorskim školama sve manje đaka. Ove školske godine u odnosu na prošlu je 1.800 đaka manje u našim školama nego prethodne školske godine, a prethodne u odnosu na onu prije nje 1.200. To znači, od septembra 2011.godine, do septembra 2012.godine je 3.000 đaka manje u našim školama, a što to znači koleginice Vuksanović. To znači, toliko je manje časova i normi i za profesora fizičkoga i biologije i matematike i svakog drugog nastavnog predmeta. Toliko je manje odjeljenja i toliko je manje profesora i učitelja. I da li i mi imamo pravo da kada se svake godine smanjuje broj đaka i kada ljudi koji su decenijama sa stalnim poslom u Prosvjeti ostaju bez norme, da li mi smijemo da li mi moralno smijemo kao ljudi, a da li smijemo i kao profesionalci da zaposlimo Petra Petrovića, a da on sjutra ostane bez norme i da mu poslije iz Budžeta dajemo osam, deset, dvanaest hiljada eura kao tehnološsi višak? Ne vjerujem da nas podržavate u tome da tako trošimo budžetske pare, jer čujemo vaše priče o tom pitanju. To je jedno.

Drugo, da li biste Vi da vam govorim na platu da je vaša škola dali meni koji neću biti u julu u školi platu? Ne vjerujem da bi ste dali. Da li ima ko to pravo? Nema. Što mi treba da uradimo? Mi treba da uradimo ono što smo i planirali, da sve one koji imaju punu normu i izvjesnost te norme u narednim godinama, nakon što donesemo sada zakon nadam se u Parlamentu tokom jula, sa novim normativima, takvima kakvim se dogovorimo da su realni, zajedno sa Sindikatom što upravo i radimo, takve sve situiramo sa stalnim poslom. Oni đe norma nije izvjesna ne možemo da im damo stalni posao jer onda čovjeku pravimo dvostruku štetu. Dajemo mu stalno rješenje na osam časova, a to znači 40% od norme, a to znači 40% od penzijskoga staža, 40% plate itd. Taj čovjek neće poći nikad u penziju. Dakle, ako imamo danas u našim školama 70 hiljada osnovaca i za to treba dvije hiljade prostora, ako iduće godine imamo 69 hiljada osnovaca znači hiljadu profesora je viška. Ja nijesam kriv ni niko iz Ministarstva ni iz Vlade što mi imamo svake godine sve manje đaka sve manje odjeljenja, sve manje časova, znači sve manje posla za prosvjetne radnike, nažalost. Znači, profesori imaju sve manje posla, jer ima sve manje onih kojima predaju zbog kojih smo svi tu. To je odgovor i vjerujte nije ono što vi mislite da su oni u određenom vremenu tu da bi se uticalo na njihovo glasanje. Ako ima takvih primjera recite biće sankcionisani istoga časa.

Zahvaljujem. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Hvala Vam.

Kolega Periću, izvolite. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Izvolite. 

 

SRĐAN PERIĆ: 

Žao mi je što moram da konstatujem, gospodine Stijepoviću da posljedice 24 godišnje vladavine partije kojoj Vi pripadate ima za rezultat da imamo sve manje đaka i da nam je natalitet u drastičnom padu. Žao mi je. To je posljedica ekonomske krize, između ostalog i ekonomske politike, ali krize vrijednosti svake vrste. Takođe da kažem da čestitam zatvaranje poglavlja ali ono što javnost crnogorska treba da zna je da nijedno poglavlje nije definitivno zatvoreno i da mu se možemo vratiti ukoliko se ispostavi da ono nije odrađeno na kvalitetan način. Ono što je jako važna stvar prilikom pregledanja poglavlja gleda se prije svega zakonodavni okvir i naravno, dobro je da je on usklađen sa evropskim zakonodavnim okvirom ali mi govorimo o realnosti i govorimo o ogromnom broju ljudi koji neće primiti julsku i avgustovsku platu iz prostog razloga jer su primljeni za nastavnu 2012 i 2013.godinu i oni u julu neće znati da li će predavati u septembru i taj broj nije mali.

Gospodine Stijepoviću, meni je žao ovo nijesu želje i čestitke ovo je realnost i ovo je surova realnost. Surova realnost je i to da sam ja vas pitao koliko ima nastavnika koji nijesu u stalnom radnom odnosu a da mi Vi nijeste odgovorili u vrlo konkretnom i vrlo jednostavnom poslaničkom pitanju. I već kad ste mi dali šlagvort da li Vi vršite pritisak na nastavnike kako će da se izjašnjavaju vrlo eksplicitno, da. Vi kroz sistem obrazovanja gradite partijsku infrastrukturu, nemam nikakve dileme za takvo nešto. Vi gospodine Stijepoviću institucijom kojom rukovodite i načinom na koji rukovodite prije svega stavljate u prvi plan vašu političku a ne profesionalnu i obrazovanu karijeru i vjerujem da to ljudi u prosvjeti vrlo dobro znaju. Ja ću vas podsjetiti, gospodine Stijepoviću da reforma još uvijek traje. Gdje su ljudi koji su započeli reformu koji su akademici u domaćim i inostranim akademijama? Zašto se oni protive onome do čega smo došli, a to je do koncepta koji nikome nije razumljiv. Koncept koji je retrogradan, koji je neefikasan, koji decentralizuje sistem, gdje se ministar pita za sve. Takođe vas moram pitati zaista bi me živo zanimala koja je to vizija obrazovanja nijesam imao prilike ni u jednom intervjuu da čujem kako Vi to tretirate kako Vi vidite obrazovanje za pet ili deset godina.

Takođe, Vi ste ministre Stijepoviću dio partije koja je učestvovala u stavljanju po strani ljudi sa nespornim referencama pa je tako čovjek koji je bio na čelu jedne od obrazovnih institucija, na ovaj na jedan indiskretan način skrajnut sa te pozicije a najveći grijeh mu je bio taj što se solidarisao sa učenicima. Crnogorska javnost zna o čemu govorimo i vi i ja. Gospodine Stijepoviću, ono što je jako važno je da mi ne možemo elokventne ljude i u administraciji i u Prosvjeti stavljati po strani. U krajnjoj crti vaše partijske kolege su objasnile i ja stojim iza toga da vi forsirate projekat siguran glas kroz obrazovni sistem i da jedan zaposleni vrijedi četiri sigurna glasa. Pozitivna Crna Gora će svakako pratiti ovu tematiku žao nam je što nijesmo dobili odgovor na vrlo konkretno pitanje i pozivamo sve nastavnike koji su zakinuti za plate, pozivamo sve nastavnike koji ne mogu da ostvare svoja prava i koji ne mogu da se profesionalno usavršavaju, a Vi ministre vrlo dobro znate da je i odziv nastavnika na obuku sada sve manji jer im je sve veća neizvjesnost radnog mjesta, pozivamo sve njih da se obrate Sekretarijatu za obrazovanje Pozitivne Crne Gore i mi ćemo pratiti i procesuirati ove slučajeve, jer za razliku od Ministarstva prosvjete, odnosno institucije kojom Vi rukovodite, odnosno Vi personalno, nama je obrazovni proces na prvom mjestu.

Hvala. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Ministar Stijepović, ima riječ. 

 

SLAVOLJUB STIJEPOVIĆ: 

Precizne podatke ćete dobiti u pisanom odgovoru koji ste tražili, kao i prošli put, jer se dnevno mijenja broj zaposlenih na određeno vrijeme to ću reći kasnije da sada ne trošim, reći ću vam zašto se mijenja dnevno, zato što su odsustva svakodnevna i svaki dan se moraju paviti zamjene a to ću reći na naredno poslaničko pitanje. Vi ste sada progovorili iz nekih ličnih odnosa i nekih ljudi bliskih vama oko stanja u Prosvjeti. Nemojte tražiti intervjuu već dođite kad god hoćete kod mene i mojih saradnika dobićete i viziju i stanje i sve ono što vas interesuje.

Odbacujem i ne mogu da shvatim da ste to izgovorili i da je DPS kriv za pad nataliteta u Crnoj Gori. Rekao sam i ponovo vam kažem da to ne postoji i sad vas ponovo pozivam da date to ime i tog čovjeka koji je uticao zbog statusa na određeno vrijeme da glasa na ovaj ili onaj način. Prema tome, molim vas, nemojte da pričate neku priču koja se širi u ovim klupama i u određenim novinama oko tih ….itd. kod nas je sve transparentno, vjerujte na toliko hiljada ljudi i toliko desetina hiljada učenika ne može se ništa i da hoće sakriti, uraditi, mimo profesora. 

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem.

Izvolite minut. 

 

SRĐA PERIĆ: 

Vrlo ću kratko. Od ministra prosvjete se očekuje da iznese …kako je vidi. To su radili ministri obrazovanja u Evropi, nije zgorega da čujemo od vas. Toliko kontradiktornih odluka, podzakonskih i zakonskih akata za vrijeme vašeg mandata, ovo je vaš drugi mandat, prosto zbunjuje svaku stručnu javnost u oblasti obrazovanja. Toliko o tome. Kad je riječ o padu nataliteta ja samo podsjećam ko je Vlada evo dvadeset četvrta godina i da se uporede cifre. Ništa više od toga i kada je riječ o tome da nijesmo mogli dobiti broj može da se napravi presjek na prvi mart, prvi april, prvi maj, prvi jun, nebitno je. Mi smo htjeli da upoznamo javnost koliko je to velik broj ljudi koje držimo u strahu i na taj način gušimo ono osnovno što treba da širi prosvjeta, a to je kritičko mišljenje. Vi ga sistematski gušite. Hvala.