Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE ZDENKA POPOVIĆ

Koliko je ukupno zaposlenih u svim srednjim školama u Crnoj Gori, i koliko je od tog broja zaposleno na neodređeno, a koliko na određeno radno vrijeme? Po kom osnovu su zaposleni nastavnici na određeno vrijeme? Navesti pojedinačno broj zaposlenih koji mijenjaju odsutne radnike, broj zaposlenih po osnovu povećanog obima posla i broj zaposlenih do 30 dana. Da li radni odnos zaposlenog na određeno vrijeme prestaje povratkom zaposlenog na neodređeno vrijeme, odnosno prestankom povećanog obima posla ili istekom roka od 30 dana, ili ima slučajeva da zaposlenima na određeno vrijeme prestaje radni odnos završetkom školske godine bez obzira na koje vrijeme su zasnovali radni odnos? Ako ima takvih slučajeva koji je to broj, podatak navesti po školama, opštinama i ukupnog u Crnoj Gori.

Isto ovo da ne ne bih čitala dalje samo sam Vas pitala i za osnovne škole, identično je pitanje. Ja sam Vama postavila jedno zaista stručno pitanje i računala sam da će te mi odgovor dostaviti u pisanoj formi jer je ovdje u pitanju samo statistika. Kao što sam se ja trudila da postavim ovo pitanje krajnje profesionalno i stručno, tako sam se nadala da ću od vašeg ministarstva dobiti odgovor u pisanoj formi krajnje stručno i profesionalno. S obzirom da je bila zaista koincidencija da gospodin Perić i ja imamo gotovo identična pitanja, čula sam kakav je odgovor koji ste dali gospodinu Periću. Pretpostavljam kakav ćete odgovor dati i meni. Ne znam da li imate Vi podatke ove koje sam ja Vama tražila. Ja mogu Vama da kažem da ih ja imam, jer sam radila stručno, trudila sam se da te podatke nabavim i zaista, evo, očekujem od Vas da vidim šta ćete mi odgovoriti. Draže bi mi bilo da sam odgovor dobila u pisanoj formi jer bih mogla da se pripremim na kvalitetniji način da vam odgovorim. Hvala. 

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem.

Izvolite ministre Stijepoviću. 

 

SLAVOLJUB STIJEPOVIĆ: 

Poštovana gospođo Popović, ja ću odmah da Vam se zahvalim na pomoći koju ste mi sada učinjeli time što ste rekli da imate podatke o zaposlenim u obrazovanju. Hvala vam. To je još jedan dokaz da smo mi otvoreni, da ništa nema skriveno i nastavite dalje. To nije začauren sistem, to je otvoren sistem. Izvolite pretresite sve, kritikujte sve, pomažite nam da ta đeca bolje uče i da imamo što više uspješnih učenika u Crnoj Gori. To je broj jedan.

Broj dva. Ovo je statistika je li. Ja sam se potrudio, nijesam neki matematičar, 29 pitanja je u ovom vašem jednom pitanju. Izvolite, gospodo, možda sam pogriješio u jedno ili dva ali ne više. 29 pitanja ste Vi meni postavili. Ako mislite da treba čitavo ministarstvo dva dana samo da se bavi sa Vama, vjerujte ne možemo, poštujemo, ali ne možemo, imamo i prečih poslova.

Broj tri. Poslovnik me obavezuje da do iduće sjednice Vam dostavim odgovor i vjerujte dostaviću ga najmanje dan ranije, jer se nije desilo u ovom poslaničkom klubu ni u ovom ni u prethodnom sazivu da Ministarstvo prosvjete nije blagovremeno dostavilo odgovor. Ako ima takavih sjutra ću da podnesem ostavku ako mi dokažete da nijesmo ispoštovali svako poslaničko pitanje, svakog poslanika, tako ćemo i kod vas. Nije tajna, ima nešto preko 12 hiljada zaposlenih. Od toga je oko dvije hiljade na određeno vrijeme i reću ću Vam zašto. Zakon opšti o obrazovanju i vaspitanju i kolektivni ugovor daje sledeća prava prosvetnim radnicima: pravo na bolovanje, između ostalog, pravo na bolovanje, pravo na trudničko bolovanje, pravo na porodiljsko odsustvo, pravo na odsustvo prilikom sklapanja braka, pravo na odsustvo za vrijeme smrti člana uže porodice, pravo na odsustvo za vrijeme selidbe, pravo na odsustvo za vrijeme usavršavanja seminara itd.koji su predviđeni kolektivnim ugovorom. To je 12 prava na odsustvo osim onog ljetnjeg i zimskog raspusta daje zakon i kolektivni ugovor prosvjetnim radnicima i oni moraju da to pravo iskoriste i mora da im se to omogući. Što se dešava kada oni pođu na seminar tri ili pet dana. Primjer, da ne kažem kad se ide na porodiljsko ili ne daj bože bolovanje ili itd. Dešava se da jedan savjetnik u ministarstvu pođe na bolovanje. Vjerujte i pet dana da se ne nađe zamjena i 15 dana, neće ministarstvo da izgubi mnogo i da nešto propadne. I ne moramo tu zamjenu odmah tražiti i ne moramo je možda u opšte tražiti za neke, ali vjerujte ne može ni jedan minut ona beba u vrtiću, u jaslicama, ne može ni jedan minut dijete u vrtiću od tri godine da ostane bez vaspitačice i bez medicinske sestre i moramo makar na jedan minut, govorim da bi bilo bukvalno da bi bilo jasnije, makar na jedan sat, istog momenta da obezbijedimo zamjenu za tu u vrtiću vaspitačicu i medicinsku sestru. Kod činjenice da je 75% od ovih hiljada koje sam prebrojao ženskog pola, nemam ništa protiv podržavam znajte da je tu odsustvo mnogo veće jer je crnogorska žena, i supruga, i majka, i treba u kuhinju, i treba u baštinu itd.itd. Sve su to razlozi, sve su to razlozi da su odsustva česta i neminovna, u školama, naravno.Ja sam iz Zete i znam da moja majka, i da moje sestre, i da moje snahe su i zaposlene i rade na baštini. Je li to sramota ili je to za ponos? Tako je i hvala im što su takve. Još nešto, kada se profesor matematike i fizičkog, sasvim svejedno, razboli uveče, ujutro mora da mu se nađe zamjena. Ta djeca u osnovnoj školi Petar Petrović ,u srednjoj,u gimnaziji, ako nijesu na času sa profesorom - đe su. Na hodniku, ometaju druge, na ulici, ko zna šta rade na dvorištu škole, ko zna šta uopšte rade.

Prema tome, treba razumjeti obrazovni sistem Crne Gore, treba znati njegove specifičnosti pa onda pitati ko li ko je ovako zaposlenih ili onako zaposlenih. Vjerujte ne bi bilo, pođite od te logike, pa valjda ne bi bilo nikom draže da im da rješenje za stalno nego meni. Valjda bi mi rekli ti ljudi možda hvala, pa bi nešto profitirao u političkom smislu, u ljudskom smislu, ne u materijalnom. Vjerujte neminovnost je procesa i zato mora i zato je svaki dan različito jer ja ne znam, evo gospodin Perić krivi, ja ne znam ko će sjutra da se razboli, čije će dijete, koje profesorice da dobije temperaturu, ne zna niko itd.itd. To je proces koji moramo da razumijemo i da mu pomognemo da izgura svoje obaveze na što kvalitetniji način uz podršku svih i vjerujte da smo mi posvećeni tome, i vjerujte ne smeta nam da nam i dalje pomažete jer ima tamo dosta posla, ne samo za nas, nego za sve koji imamo tamo djecu i sestričiće, sestrične, brataniče, jer je škola svih nas, nije samo naša. Dajte da joj svi pomažemo, a ne na račun škole da ubiramo političke poene. Ne kažem Vi konkretno nego to je škola svih nas i ulagati u školu, u omladinu, u djecu, vjerujte ulaganje je i u sebe, i u Crnu Goru, i u familiju, i u sve. Zahvaljujem. 

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem ministru Stijepoviću na iscrpnom i zanimljivom odgovoru.

Koleginica Popović ima riječ.

Izvolite. 

 

ZDENKA POPOVIĆ: 

Gospodine Stijepoviću, meni je drago danas što ovu vašu i moju priču slušaju prosvjetni radnici i iz osnovnih i srednjih škola, posebno profesori sa univerziteta. Vi ste meni ovdje ispričali sada demagošku priču i ja, na žalost, u sva uvažavanja Vas i vaše funkcije moram da kažem da sam ja davno završila, ne želim da potcjenjujem, ali srednju školu davno, i da Vam kažem da uz posao koji radim ovdje, radim i poslove koje ste Vi naveli, ali isto tako radim sve te poslove odgovorno i ozbiljno, ne razlikujemo se u tom smislu i po vrsti posla da li pripadamo DPS-u, SNP-u ili nekoj bilo kojoj drugoj stranci. Kada kažete da treba da pomognemo zašto bi mi vama pomagali. Vi primate platu za posao koji radite, Vi ste ministar, Vi ste valjda odgovorni da mi date podatke koje sam ja tražila od Vas, prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje, gospodine minister, svaka ova potreba za zapošljavanje u prosveti u 2012. godini i 2013. godini je bila na određeno vrijeme, znači za zadnju školsku godinu, isključivo na određeno vrijeme.

Zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme do 30.06.2013. godine je klasično kršenja zakona, jer prosvetni radnici, novoprimjeni, su uskraćeni, za dva mjeseca neće primati platu. Da li se vi iz Ministarstva pitate od čega će ti ljudi da žive? Zašto kažem da je ovo vaš projekat? Bilo je i prije zapošljavanja na određeno vrijeme, ali su ljudi imali pravo da ostvare pravo na platu. Znači, vi ste im uskratili pravo na platu dva mjeseca, gospodine ministre, sedmi i osmi mjesec. Rekli ste maloprije da nijeste dobri u matematici, ja sam jako dobra. Gospodine ministre, s obzirom da ste vi poznati kao politički izuzetno dobar aktivista, ovo je svojevrsni politički pritisak na prosvetne radnike, koji moraju zbog neriješenog egzistencijalnog pitanja da se povinuju vašim odlukama i odlukama vaših partijskih kolega i kolega oličenih u liku direktora, i raznih predsjednika mjesnih zajednica. Javna je tajna, vi to dobro znate kao i ja, da bi neko ostao da radi i nastavio potpisivanje ugovora na određeno mora da dobije pozitivne karakteristike čak i od predsjednika mjesne zajednice gdje se ta škola nalazi. To dobro znate, živimo u Podgorici i ja i vi.

Na ovaj način su nastavnici drastično diskriminisani i na ovaj način su posebno diskriminisane žene , jer znamo da je prosvjeta dominatno zanimanje u kojem rade žene. Posebno su diskriminisane žene koje su trudnice i porodilje, jer ako žele da rade u prosveti, one ne smiju da zasnuju porodicu, one ne smiju da se ostvare kao majke jer potreba za njihovim radom u prosveti će prestati onog momenta kad im prestane ugovor o radu, a to je 30.06.2013. godine. Koji će poslodavac njih više da zaposli? Znači, klasična diskriminacija žena, ne znam da li ste o tome razmišljali.

S obzirom da je vaš premijer rekao u ekspozeu, a zadnje vrijeme se često javlja i kaže da nam nedostaje znanje i vještina i da imamo drastičan pad društvenog sistema vrijednosti, ja vas pitam kao ministra obrazovanja - ko je kriv? Da li neko treba da snosi odgovornost ministra obrazovanja zbog toga što mi u Crnoj Gori imamo drastičan pad sistema vrijednosti, što nemamo znanja i vještina i što nemamo ulaganja u obrazovanje? Ovo nije dodatno pitanje, gospodine potpredsjedniče, samo da konstatujem. Zbog toga što mi ne ulažemo u obrazovanje, ne stvaramo kadrove, prolazimo onako kako prolazimo, a znate, da bismo imali kvalitetne kadrove koji će sjutra da vode ovu državu, moramo imati kvalitetne i dobro plaćene prosvetne radnike. Hvala na pažnji.