Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE AZRA JASAVIĆ

U skladu sa Poslovnikom postavljam sljedeće pitanje: Imajući u vidu da se neuređeno odlagalište otpada Vasove vode kao privremena deponija koristi od 2005. godine, koje ćete sljedeće korake preduzeti u rješavanju ovog problema? Obrazloženje: Kako po članu 78 stav 2 Zakona o upravljanju otpadom jedinice lokalne samouoprave koje nemaju izgrađenu deponiju u skladu sa zakonom, mogu komunalni otpad privremeno skladištiti prije nego što taj otpad predaju na obradu privrednom društvu ili preduzetniku najduže godinu dana od dana prijema otpada, koje će korake resorno ministarstvo preduzeti u rješenju ovog problema. Ovo posebno iz razloga što Opština Berane nije ispunila uslove iz člana 78 stav 4 Zakona o upravljanju otpadom, što je vidljivo iz sredstava javnog informisanja i onog što nas obavještavaju, koji su detaljno informisani o ovoj temi.

Po navedenom članu lokacija mora da ograđena, da bude opremljena vagom za mjerenje, mora da ima organizovanu čuvarsku službu, mora da ispunjava druge uslove radi obezbjeđivanja da privremeno skladištenje, ne doprinosi dodatnom ugrožavanju životne sredine i zdravlju ljudi.

Poražavajuće slike, pomiješanog komunalnog i medicinskog otpada koje je crnogorska javnost imala priliku da gleda proteklih godina sa ovog smetlišta najbolji su dokaz kršenja člana 15 stava 1 Zakona o upravljanju otpadom u kome se navodi da je zabranjeno miješanje različitih vrsta otpada i miješanje opasnog sa neopasnim otpadom.

Ovo smetlište gori već 31 dan i niko više ne pokušava da ga gasi, ali se zato uredno privode i prekršajno kažnjavaju mještani Beran sela, koji brane Ustavom zagarantovano pravo na život i zdravu životnu sredine.

Dokle ministre? Gospodine Gvozdenoviću, vi ste obrazovan čovjek, potičete iz dobre porodice i ulagalo se u vašu edukaciju, obrazovanje i vaspitanje. Sasvim je izvjesno da kao persona koja potiče iz miljea gdje se radilo na vašoj edukaciji znate da se ova deponija nalazi na lokalitetu gdje se nalaze kulturno-istorijski spomenici, u neposrednoj blizini manastira Đurđevih stupova koji je star osam vjekova i drugog manastira Šudikova koji je spomenik prve pismenosti na sjeveru Crne Gore i prve ikono prepisivačke škole.

Pa me zanima, s obzirom da znam da znate koje su vrijednosti duhovne, istorijske, kulturne, ovih manastira zašto se na neodgovoran način vi ponašate u izvršnoj vlasti i ne rješavate ovo poražavajuće pitanje deponije u Vasovim vodama, jer ne samo da ugrožavate na taj način zdravlje građana već ugrožavate i kulturno istorijsko blago. I kao što su sva đeca, naša đeca koja žive u Crnoj Gori, tako su sva naša kulturno istorijska blaga koja su na teritoriji Crne Gore naše blago. Zajedničko blago. A vi ne pokazujete nikakvu spremnost da štitite naše zajedničko blago. Molim Vas da mi kratko odgovorite šta preduzimate i šta ćete uraditi po pitanju rješavanja pitanja Vasovih voda i smetlišta koje se nalazi na njemu? Zahvaljujem. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Hvala Vama.

Izvolite. 

 

BRANIMIR GVOZDENOVIĆ: 

Pokušaću drugim tonalitetom da odgovorim nego što ste vi postavili određeno pitanje.

Znači, siguran sam da dobro znate šta su čije nadležnosti oko realizacije određenih projekata. Ja mogu precizno ovdje da kažem, a siguran sam da ste kao neko ko postavlja pitanje ministru i izvršnoj vlasti dobro pogledali šta su nadležnosti lokalne samouprave, šta su nadležnosti administracije na državnom nivou. I pogledaćete u svim zakonima koji su precizno definisani. Jasno su definisani nadležnosti lokalne samouprave, jasno su donesene određene odluke u lokalnim parlamentima i izvršnoj vlasti u Beranama gdje su definisane Vasove vode, kao mjesto za odlaganje komunalnog otpada.

Takođe, tačno je da u okviru svih tih procesa mora da postoji komunikacija sa građanima i da se nađu najoptimalnija i najbolja rješenja da bi se uradio kompletan posao. Ovdje iz odgovora koji vam je pismeno dostavljen, jasno vidite i sve odluke, sve elemente koji su vezani za kompletan posao i vidjećete da je taj posao urađen u skladu sa važećom zakonskom regulativom, zakonskom regulativom koju je usvojio ovaj uvaženi dom i u skladu sa tim urađene su određene procedure.

Pitanje komunalnog otpada i bilo kojega otpada u Crnoj Gori izaziva dosta turbulencija i niko na svom prostoru ne voli da u svojo blizini vidi određena odlagališta. To sa razlogom što dosadašnji tretman otpada nije bio urađen na način koji zahtijevaju svi standardi. U skladu sa svim tim elementima izvršna vlast na državnom nivou angažovala je međunarodne finansijske institucije i donatore sa ciljem da pomognu lokalnim samoupravama koje su nadležne za taj dio posla da se obezbijede dodatna finansijska sredstva, kredita sredstva za realizaciju toga posla, da se urade kompletni elaborati, da se pripreme projekti i da se ponudi jedan kompletan suport da bi se taj posao uradio. I to je uradila nadležna vlast i ministarstvo, ali sve obaveze ne mogu biti nadležnost ministarstva i nikako ne možemo podnijeti odgovornost za sve aktivnosti koje se rade u svakoj opštini.

Moraju se tražiti rješenja u skladu sa propisima i mještanima da se prevazilaze ovi problemi. Ključna stvar za Vasove vode jeste da se to smetlište konačno sanira, jer slika takvih i sličnih smetlišta nije dopustiva za Crnu Goru kao ekološku državu. U zadnjem periodu napravili smo dvije sanitarne deponije koje idu u pravcu prihvatanja evropskih standarda. To je deponija u Podgorici i deponija u Baru. I sada imamo rješenje, ako nekada nismo imali rješenje, prije neku godinu, sada imamo rješenje i ako postoje ti problemi, ima mnogo skuplji put, ali postoji put kako da se odlaže otpad na jedan kvalitetan način. Ja se ipak nadam, da će u skladu sa Odlukom četiri opštine, konačno se pristupiti realizaciji i organizaciji prikupljanja komunalnog otpada u skladu sa evropskim standardima i na sjeveru Crne Gore i na taj način obezbijediti da se stvore optimalni i jeftini uslovi da se saniraju ozbiljni problemi koji postoje u sanaciji komunalnog otpada.

Drugi dio pitanja zahtijeva da bude vrlo jasno.

Siguran sam da svako od nas nosi dio odgovornosti za posao koji radi, ali i svaki građanin Crne Gore takođe snosi dio odgovornosti da li je dao svoj doprinos u okviru realizacije određenih projekata. Da li je u okviru javne rasprave, u okviru komunikacije oko donošenja određenih projekata dao svoj glas, dao svoju sugestiju i pomogao da se nađu najbolja optimalna rješenja. Ova rješenja su donesena u skladu sa odlukama Skupštine opštine Berane u skladu sa javnom komunikacijom koja je ostvarena. Ako ste bili nekad i bili u poziciji da pogledate kako izgledaju nove deponije u čitavom svijetu vidjet ćete da te deponije nemaju nikakav problem da se nalaze na 300 ili 500 metara od bilo kakvog objekta, u velikim svjetskim gradovima imate u urbanim sredinama takve projekte. Tačno je da jako puno moramo da radimo na razvoju svijesti naših građana, siguran sam na svijesti svih ljudi koji rade te poslove i na svima vama koji postavljate ovakva pitanja da se upoznate sa najboljom svjetskom praksom, da se upoznate sa rješenjima koja ukazuju da su jasno propisani uslovi koliko se sjećam čini mi se da je to nešto 300 metara od nekih objekata koji su definisani kao objekti od posebnog interesa. Nadam se da će u narednom periodu svi dati svoj doprinos, građani Berana, ljudi iz regiona sjevera, poslanici sa tih prostora, ljudi koji su vezani za Opštinu Berane i državna administracija da se konačno nađe najbolje i najoptimalnije rješenje. Siguran sam da svi imamo primjedbu na neko rješenje, ali ja očekujem ovdje da čujemo i određene konkretne predloge i da vidimo koja su to bolja i optimalnija rješenja, nego rješenja koja su donesena u skladu sa zakonskim rješenjima i odlukama nadležne opštine.

Hvala lijepo. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem.

Izvolite koleginice.

 

AZRA JASAVIĆ: 

Predloge sigurno da ćete dobiti kada budete opozicija, a kada mi budemo pozicija i bićete radosni što ćete imati konačno dobra rješenja za sve crnogorske građane, jer vi ćete se kao demokrata radovati smjeni vlasti i tome da ćemo mi ponuditi rješenje kada budemo izvršna vlast. Veoma mi je dobro poznato kao advokatu koji je branio Jovana Lončara u povredi njegovih prava koje je flagrantno prekršila Opština Berane. Vrlo su mi dobro poznate nadležnosti opštine i nema potrebe da oko toga se sporimo jer sam kao i Vi vrlo dobro upoznata sa onim da je Odluka o utvrđivanju lokacije kao i odluku o potvrđivanju donijela Skupština opštine zajedno sa učešćem predsjednika Opštine Berane. Ono što jeste zabrinjavajuće jeste da se Vi krajnje konstruktivno u ovom dijalogu odnosite sa predlogom da predlažete da se nađe konkretno rješenje. A ja Vas pitam da li se može naći korektno rješenje u dijalogu sa predsjednikom Opštine koji građane zove pred 60 ljudi, pred dva novinara uglednih listova džukelama. Zamislite šta se desilo u Beranama da gradonačelnik Berana nazove građanina džukelom. Na taj način se pridružio galeriji grotesnih likova gradonačelnika Demokratske partije socijalista jer u Podgorici je gradonačelnik šamarao novinare, u Pljevljima je drugi gradonačelnik nazivao kriminalce sa potjernica dobrim momcima i na taj način se gospodin iz Berana kandidovao, samokandidovao za galeriju likova grotesnih likova koji igraju posljednji čin u vršenju vlasti u smislu Demokratske partije socijalista. Ovo što je jako interesantno jeste to da se vaše ponašanje i ponašanje vaših gradonačelnika može svrstati u rubliku Riplijevu, vjerovali ili ne. Vi ste bili u Americi kao mlad student ili srednjoškolac i sigurno ste podsjetili Riplijeve muzeje vjerovali ili ne. Mi u Crnoj Gori nemamo Riplija ali imamo DPS pa ćemo napraviti kada Vi budete opozicija a mi pozicija muzej grotesnih gradonačelnika Demokratske partije socijalista, gdje ćemo ova tri gradonačelnika uvrstiti na prva tri reda i sasvim sigurno da će ministar obrazovanja obezbijediti svim studentima političkih nauka besplatne ulaznice i to prve godine da bi pokazali našim studentima političkih nauka, kao i društvenih nauka, kako se ne smije vladati i kako se ne smije sa građanima opohoditi. Šamarati novinare da krše svoj posao, nazivati lica sa međunarodnih potjernica dobrim momcima i nazivati građane Crne Gore sa riječima džukela, to je ono što će biti prošlost za demokratiju u Crnoj Gori onog momenta kada Vi na sljedećim izborima koji će biti vrlo brzo postanete prošlost i muzejska priča.

Zahvaljujem.