Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE AZRA JASAVIĆ

Uvažene kolege, poštovani građani, poštovani gospodine Markoviću,

Iz izvršne vlasti je saopšteno da se privodi kraju izrada Nacrta akcionih planova za poglavlje 23. 24. Koje su konkretne smjernice predložene za izradu tih planova i da li one garantuju da će biti kredibilni i operativni ti planovi kako bi se ostvarile neophodne reforme i postigli rezultati u borbi protiv sistemske korupcije i organizovanog kriminala?

Obrazloženje: Pregovarački proces će otpočeti sa dva poglavlja koja se sasvim sigurno mogu najteže dostići, a to su poglavlje 23 i poglavlje 24 pravosuđe i osnovna prava i prava slobode i bezbijednosti. Značajan dio tih pitanja je u nadležnosti vašeg ministarstva. Otuda je veoma važno da javnost bude upoznata u svim fazama rada o izradi nacrta akkcionih planova i da li se istovremeno vrše konkretni koraci u reformi institucija. Ako je cilj da pregovori za poglavlja 23 i 24 počnu najkasnije do kraja ove godine, onda transparentnost dobija na značaju.

Osnovno pitanje koje se nameće na osnovu par sudskih slučajeva koje smo imali prilike da pratimo u posljednjih godina jeste da li su pravosudni organi u rukama organizovanog kriminala.

Da je ovo pitanje logično nameću nam analize sudskih slučajeva koje se odnose na slučaj ubistva inspektora Šćekića, koji neprimjereno dugo traje, već osam godina, slučaj nerasvijetljenog ubistva Duška Jovanovića, slučaj Šarića i Lončara, kao i slučaj Kalića.

Ono što je jako važno, važno je da nam odgovorite zašto postupak u slučaju ubistva inspektora Šćekića traje tako neprimjereno dugo i zašto su te tehničke famozne greške za koje ja znam da vi o njima znate skoro sve, bile uslov da se jednostavno ne donese pravosnažna presuda u ovom predmetu, zašto se nije iskoristio institut,tehnički moguć, rješenja o tehničkoj ispravci koji predviđa Zakonik o krivičnom postupku. Zašto ne sprovodite ono što Evropska komisija, Izvještajem o skriningu, traži od nas a to je da se uvede sistem praćenja dužine trajanja postupka? S obzirom da ovaj postupak ovoliko dugo traje, kako mislite, na ovaj način, ići u Evropsku uniju?

Interesatno je da ste vi danas dezinformisali crnogorsku javnost. Molim vas da to više ne radite. U slučaju Šarić i Lončar rekli ste da je to nepravosnažno riješeno sa stanovišta oslobađajuće odluke. Nijeste tu u pravu. Ukinuta je samo odluka vezana za pranje novca, a pravosnažno je Apelacioni sud potpuno riješio pitanje oslobađanja ovih lica,odgovorili ste Vi to vrlo jasno dezinformišući javnost, kolegi Koči Pavloviću.

Znači, oslobodio je Apelacioni sud ova lica i poručio, na osnovu presude, da tužilaštvo ne zna da radi svoj posao. Ne zna ili neće da zna, ili ne smije da zna, pa se postavlja pitanje da li će tužilac, shodno Zakoniku o državnom tužiocu, podnijeti inicijativu za razrješenje tužioca koji je sačinio neznaveno ovako ovu optužnicu, ili će isto vrhovna državna tužiteljica postupiti kao vi u slučaju "Snimak" pa će nam reći da nema osnova za to. Ako se tako ponašate i vi i vrhovna državna tužiteljica. Postavljam vam pitanje kako planirate na taj način da sprovedete jednu preporuku iz Izvještaja o skriningu poglavlje 23 koja preporučuje da se preispita sistem obaveznih uputstava unutar Tužilačkog savjeta.

PREDṤEDAVAJUĆI SULJO MUSTAFIĆ:

Potpredsjednik Marković. Izvolite.

DUŠKO MARKOVIĆ:

Radi vremena ne mogu da stignem da vam odgovorim na sva pitanja, ali su poslanice u Parlamentu uvijek u prednosti.

Poštovana poslanice Jasavić,

Akcionim planovi pripremaju se u skladu sa preporukama iz Izvještaja o skriningu za poglavlja 23 i 24, i to u bliskoj komunikaciji sa predstavnicima Evropske komisije sa kojima smo zajedno ustanovili metodologiju rada i matricu Akcionih planova.

Osim toga, upravo ovog mjeseca, realizuju se ekspertske posjete koje za cilj imaju stručnu podršku u izradi akcionih planova po pojedinim oblastima obuhvaćenih ovim poglavljem, što će sigurno obezbijediti kvalitet više.

Navedeni dokumenti sadržaće normativne, institucionalne, administrativne i edukativne aktivnosti potrebne za dostizanje željenog cilja. Osim toga, biće jasno prepoznati organi i institucije koje će biti odgovorne za realizaciju definisanih aktivnosti a utvrdiće se i realni rokovi i potrebna sredstva. Ono što je, možda, najvažnije za svaku od aktivnosti biće prepoznat mehanizam kojima će se moći da prati uspješnost u realizaciji kroz kvalitativne i statističke indikatore.

Mislim da je transparetnost ovog procesa već u velikoj mjeri obezbijedjena samom činjenicom da su svi segmenti društva uključeni kroz učešće u radu nadležnih radnih grupa. Tako, osim Vladinih službenika u radnim grupama, imamo i predstavnike civilnog sektora,akademske zajednice kao i predstavnike skupštinskih tijela i pravosudnih organa. Nakon finalizacije nacrta akcionih planova biće organizovane i javne rasprave na kojima će svi zainteresovani biti upoznati sa njihovim sadržajem i biti u prilici da daju svoje sugestije, preporuke za njihovo unapređenje.

Morate priznati da je jedan novi i kvalitetni momenat.

Ovo, prije svega, je proces evropskih integracija i podrazumijeva horizontalnu koordinaciju i učešće svih organa vlasti pa je u tom smislu neophodno uključivanje cijelog društva u ovaj proces.

Na dio Vašeg pitanja koji se odnosi na konkretne korake u reformi institucija samo ću ponoviti neke od najznačajnijih a već sam spomenuo u odgovoru na poslaničko pitanje gospodina Laloševića.

Znači, analiza o racinalizaciji sudske mreže i prekršaje, sudova za prekršaje, zatim nova strategija pravosuđa 2013-2017 godina, zatim rad na planu racionalizacije koji treba da usvojimo u drugom kvartalu nakon, i po osnovu ove analize, a takođe veoma ozbiljno radićemo sa medjunarodnim ekspertima oko definisanja novog institucionalnog modela u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i taj rok je treći kvartal. Dakle, kontinuitet reformi u Crnoj Gori je samo podržan ovim operativnim dokumentima jer se uporedo sa pripremama akcionih planova nastavljaju zakonodavne i strateške aktivnosti koje se odnose na jačanje i reformu institucija.

I komentar u odnosu na vaše upozorenje da sam dezinformisao javnost.

Nasuprot. Mislim da sam potpuno saopštio činjenično stanje. Znači, Apelacioni sud je samo konstatovao drugačiji osnov za oslobadjajuću presudu povodom učešća, odnosno optužnice za učešće u organizovanom kriminalu i švercu droge. Viši sud je to uradio na osnovu nedostatka dokaza a Apelacioni sud konstatovao zbog nepostojanja osnova . (Upadica Azra Jasavić).

Slažem se, tu se slažem sa vama, ali to je drugo pitanje, to nije pitanje za mene, to je pitanje za Sudski savjet i Tužilački savjet. Naravno i za mene u političkom smislu i sigurno neću ignorisati tu činjenicu nakon pravosnažne presude u ovom slučaju.

Što se tiče drugog dijela presude za pranje novca ona nije ukinuta, nego je vraćena na ponovni postupak. Znači, nije oslobadjajuća.(Upadica Azra Jasavić)

Nijesmo se razumjeli, ali evo vi ste dama i složiću se sa vama da ste vi u pravu, ali važno je da je javnost primila dobru informaciju.

Ova analiza baš govori o tom problemu dugih postupaka, ali ste na primjer jedan primjer pored nekih drugih za koje ste u pravu pogrešno izabrali. U slučaju "Šarić" je sudski postupak završen u roku, u najkraćem roku od svih država koje su ove postupke pokrenule u regionu. Srbija, znate da taj postupak nije završila, u Sloveniji da je već pala presuda po osnovu prvostepenog suda, pala na Višem sudu i druge države regiona ovaj postupak nijesu okončale, a mi imamo prvostepenu presudu. Vjerujem da ćemo brzo imati pravosnažnu presudu.

PREDṤEDAVAJUĆI SULJO MUSTAFIĆ:

Zahvaljujem potopredsjedniku.

Odgovor poslanice Jasavić.

AZRA JASAVIĆ:

Kako vi pretendujete da budete lider u regionu, predlažem vam da se usredsredite na kvalitetan način na ono što se zove efikasno pravosuđe. Jer slućaj "Šarić I Lončar" nije efikasno okončan, bez obzira što se Vi upoređujete sa drugima.

Mi, ako znamo, a danas premijer poziva na znanje, moramo biti bolji od drugih a kada znate da znate onda možete biti i efikasni. Crnogorsko pravosuđe nije efikasno i nije bilo ni u ovom slučaju. Zakonik o krivičnom postupku daje mogućnost da se postupci vode i pretresi u kontinuitetu. Ovaj slučaj je dokazao, ne samo da nije efikasano crnogorsko pravosuđe, nego da i nije nezavisno. Zašto? Zato što je ovaj slučaj iskorišćen u političko-propagadne svrhe, odnosno u sklopu predsjedničke kampanje i objavljena je ova drugostepena presuda što je nedopustivo. Jer, ako smo čekali 10 mjeseci za donošenje te odluke, onda smo mogli sačekati još ova dva mjeseca da se završe predsjednički izbori pa da tek onda svu moć i snagu pravosuđe pokaže i da pravosuđe pokaže ovom domu i Crnoj Gori da tužilaštvo ne zna da radi svoj posao.

Pitam vas, kako mislite sa takvim pravosuđem koje je pristrasno da primjenite preporuku Izvještaja o skriningu za poglavlje 23.

PREDṤEDAVAJUĆI SULJO MUSTAFIĆ:

Gospođo Jasavić, samo da pojasnimo, da li je ovo dopunsko pitanje?

AZRA JASAVIĆ:

Ne, ovo je komentar.

Na kraju Šarić i Lončar, kao i Kalić, svima njima je oduzeto privremeno oko 40-ak miliona eura vrijednosti, dok su Šarić i Lončar bili obavezani da plate državi Crnoj Gori 21 milion eura. Pitam vas zašto mi nemamo pravosnažnih sudskih odluka kojim se primjenjuje institut proširenog oduzimanja imovinske koristi? Zašto se toliko čeka sa ovim postupcima? Zašto se toliko traje? Očigledno je to što nima tih sudskih odluka dokazuje da naše institucije odnosno sudovi i tužilaštvo nijesu spremni da se uhvate u koštac sa organizovani kriminalom i korupcijom. Ako je ovo ovako kako jeste, ovo ako je ovako kako jeste, očigledno je da nijeste spremni da primijenite kvalitetnu preporuku izvještaja o skriningu za pogljavlje 23, kojom se predlaže da postupci zapline konflikacije i upravljanje imovinom stečenom krivičnim djelom moraju biti bliže regulisani, a profesionalni kapaciteti relevantne državne agencije ojačani. Konkretno, u Vašem ranijem izlaganju, rekli ste da je percepcija veći problem od realnih izazova. Čini mi se da je to Vaša rečenica, a Vi me ispravite, ako ja nijesam.../PREKID/ konkretni primjeri, dovoljno jasni da ukažu da se ne radi o percepciji, nego o ovim problemima, a vi ste ministar pravde i Vi ste odgovorni za ta pitanja, između ostalog.