Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE ŽANA FILIPOVIĆ

Moje pitanje koje je bilo upućeno Ministarstvu odbrane glasi: Šta će Ministarstvo odbrane kao državni organ preduzeti u 2013. godini po planu rodne ravnopravnosti u sistemu bezbjednosti Crne Gore, poštujući Rezoluciju 1325 o ženama, miru i bezbjednosti?

Kratko obrazloženje. Uzimajući u obzir preporuke za implementaciju Rezolucije 1325 o ženama, miru i bezbjednosti, kao i to da je Ministarstvo odbrane Crne Gore realizovalo programe sprovođenja plana aktivnosti za periode 2009, 2010, 2011. i 2012. godine, interesuju me rezultati sprovedenog plana, kao i nastavak istih u 2013. godini. Hvala.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Ministar odbrane, gospođa Milica Pejanović Đurišić, ima riječ. Izvolite.

 

MILICA PEJANOVIĆ ĐURIŠIĆ:

Ja sam, saglasno praksi, odgovor dostavila u pisanoj formi, još juče, i bila sam u prilici u tom odgovoru da navedem sve ono što su aktivnosti Ministarstva odbrane u ovom pravcu, koje traju već određeno vrijeme i ono što moram da kažem jeste da je činjenica u odnosu na postavljeno pitanje da Ministarstvo odbrane nastavlja u stvari u ovoj godini da realizuje projekte koji su već uveliko zaživjeli u ovom dijelu koji se zove sektorom odbrane.

Dakle, činjenica da Ministarstvo odbrane ima na čelu ženu valjda treba da ima neku vrstu dodatne vrijednosti kada je ova problematika u pitanju i ja sam vrlo ponosna na to da smo mi u protekloj godini, rekla bih, najveći napredak napravili u dva pravca. Jedan je upravo rodna ravnopravnost, i pokretanje niza projekata koji su na liniji onoga što je rezolucija Savjeta bezbjednosti 1325, ali na drugoj strani još jedan projekat o kojem ćemo vjerovatno imati prilike da pričamo u budućem vremenu, a to je projekat borbe protiv korupcije u sektoru odbrane. To je takođe jedna izvanredna inicijativa na kojoj radimo, kojoj smo se pridružili, to je nešto potpuno novo i mi smo u okviru Ministarstva i Vojske Crne Gore na putu da uspostavimo jednu potpuno novu strukturu koja će odgovoriti izazovima te vrste.

Kad je u pitanju rodna ravnopravnost, prateći sve ono što su zahtjevi Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti, mi smo u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, uz učešće takođe predstavnika Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstva unutrašnjih poslova i nevladinog sektora, a uz finansijsku podršku takođe, koju smo dobili od međunarodnih organizacija, uključili preko 10 zaposlenih iz Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, u različite vrste seminara o rodnoj ravnopravnosti, potom smo se takođe na osnovu Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori priključili i Regionalnom projektu na temu - Jačanje regionalne saradnje na planu integracije rodne perspektive u reformi sektora bezbjednosti u zemljama zapadnog Balkana. U tom smislu smo se orjentisali na razvoj tri komponente i to prije svega podršci institucionalizaciji mehanizama za rodnu ravnopravnost pri ministarstvima odbrane i oružanim snagama i razvoj njihovih kapaciteta, potom na podršku reformi kadrovske politike radi poboljšavanja zapošljavanja i zadržavanja pripadnika ženskog roda u službi. Podignuta je svijest o rodnoj ravnopravnosti kroz program senzitivizacije i implementacija projekta koji je zasnovan na ovim principima će sigurno pomoći ne samo Crnoj Gori nego i svim ženama koje pripadaju sektoru odbrane u regionu.

Ono što je još jedna dodatna aktivnost, odnosi se takođe na plan regionalne saradnje, gdje je Ministarstvo odbrane aktivni učesnik u projektu regionalne inicijative CEDEM-a na temu ženski lideri u bezbjednosti i odbrani i tu smo takođe učesnici čitavog niza, ne samo radionica i određenih seminara, nego i nekih aktivnosti koje se odnose na ono što je izrada programskih dokumenata.

U tom dijelu mi posebno računamo na saradnju i sa vašim Odborom za rodnu ravnopravnost u parlamentu i tu smo već imali jedan broj zajedničkih aktivnosti. Na drugoj strani nastojimo da uključimo i nevladin sektor, kako bi sve ovo na neki način dobilo i veće dimenzije, i imalo svoje konsekvence i u onome što nije samo usko sektor odbrane, nego generalno društveni okvir u kome funkcionišemo u Crnoj Gori.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Koleginica Filipović ima riječ. Izvolite.

ŽANA FILIPOVIĆ:

Hvala potpredsjedniče.

Ja se, naravno, zahvaljujem gospođi Pejanović Đurišić i njenim saradnicima na ovom iscrpnom odgovoru iz kojeg se može zaključiti da je ovo ministarstvo u potpunosti ispoštovalo plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period od 2008-2012. godine, čiji je strateški cilj upravo bilo ravnopravno učešće žena i muškaraca na svim nivoima odlučivanja.

Iz vašeg odgovora može se zaključiti da će Ministarstvo odbrane i u 2013. godini, što je bilo i moje konkretno pitanje postavljeno vama, nastaviti aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori za period od 2013. do 2017. godine.

U cilju implementacije konkretne Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija od velikog je značaja da Ministarstvo odbrane realizuje postavljene zadatke i ovaj plan aktivnosti, čiji su ciljevi zapošljavanje žena kao profesionalnih vojnih i civilnih lica, njihovo stručno usavršavanje, zatim obuka u zemlji i inostranstvu, upućivanje žena u mirovne misije, školovanje mladih žena u svojstvu kadeta na vojnim akademijama, itd.

Crnogorsko društvo jeste tradicionalno još uvijek i pozicija muškarca je bila dugo vremena dominantna tako da je potrebno vremena za promjenu svijesti i poboljšanje položaja žena, posebno u sistemu bezbjednosti. U procesu evropskih i evroatlantskih integracija naše države, rodna pitanja u sistemu bezbjednosti su vrlo važna i ona će biti rješavana u sklopu implementacije u Evropsku uniju i NATO standarda u nacionalni sistem bezbjednosti Crne Gore.

Ministarstvo odbrane je ovakvim odnosom potvrdilo važnu ulogu koju žene mogu i trebaju da igraju u sprečavanju sukoba, pregovorima o miru, mirovnim operacijama i donošenju odluka na međunarodnom i nacionalnom nivou.

Ja vam se još jednom zahvaljujem.