Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE NOVICA STANIĆ

Da li je organ uprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji je nadležan za vođenje registra prebivališta i boravišta, izvršio provjeru mjesta prebivališta za lica koja prema navodima štampanih medija dnevni list Dan, imaju prebivalište i u Pljevljima, i u Bosni i Hercegovini, kao i da li će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti kako bi se pomenuta lica izbrisala iz registra prebivališta i boravišta?

I drugi apsekt. Da li je organ uprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji je nadležan za vođenje registra državljana, izvršio provjeru državljanstva za lica koja prema navodima štampanih medija imaju državljanstvo Crne Gore i državljanstvo Bosne i Hercegovine, kao i da li će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti kako bi se pomenuta lica izbrisala iz registra državljana Crne Gore?

Obrazloženje: Na osnovu člana 15 Zakona o registrima prebivališta i boravišta nadležni organ uprave pokreće postupak za utvrđivanje prebivališta, između ostalog, ako se lice odselilo, a nije podnijelo odjavu prebivališta. Takođe, naglašavam da se pod prebivalištem podrazumijeva mjesto u kojem se lice nastani da u njemu stalno živi kao središtu životnih interesa i profesionalnih, ekonomskih i socijalnih i drugih veza ukoliko ukazuju da između lica i mjesta u kome se nastanilo postoji neposredna i trajna povezanost. Kako jedno lice može imati samo jedno mjesto prebivališta za očekivati je da se preduzmu mjere i eventualno ukaže na krivično djelo koje čine pomenuta lica u skladu sa članom 21 Zakona o biračkim spiskovima.

Član 114 pomenutog Zakona, kaznom zatvora do jedne godine kazniće se za krivično djelo ko da netačne podatke o prebivalištu i biračkom pravu za sebe ili drugog. A odredbama člana 24 stav 1 Zakona o crnogorskom državljanstvu, predviđeno je da punoljetni crnogorski državljanin, koji ima državljanstvo i druge države, po sili zakona gubi crnogorsko državljanstvo. Izuzetak je član 18 stav 2 ovog Zakona. Po navodima pomenutih medija i uvida u elektronsku formu biračkih spiskova Crne Gore i Bosne i Hercegovine, jasno je da pomenuta lica imaju i crnogorsko državljanstvo i državljanstvo Bosne i Hercegovine, te kako između ove dvije države ne postoji sporazum o dvojnom držvljanstvu, pitam šta ćete preduzeti u ovom slučaju. Hvala.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Ministar Konjević ima riječ. Izvolite.

RAŠKO KONJEVIĆ:

Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi kolege poslanici, poslaniče Staniću, moj odgovor na jedno i drugo vaše pitanje je da, organ uprave nadležan za vođenje registra boravišta i prebivališta, vrši provjere mjesta prebivališta lica koja prema navodima štampanih medija, dakle dnevnog lista Dan, kako ste naveli, imaju prebivalište i u Pljevljima i u Bosni i Hercegovini, prema navodima toga lista i preduzeće mjere iz svoje nadležnosti radi ažuriranja službenih evidencija.

Na drugo pitanja i potpitanje takođe kažem da je odgovor da. Dakle za lica koja po navodima dnevne štampe imaju državljanstvo Crne Gore i Bosne i Hercegovine, izvršene su provjere i utvrđeno je da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne raspolaže dokazima, da pored crnogorskog imaju i državljanstvo druge države, osim lica koja su crnogorsko državljanstvo stekla po osnovu braka sa crnogorskim državljaninom. Ovo smo i odgovorili dnevnom listu Dan. Želim malo da pojasnim.

Zakonom o crnogorskom državljanstvu predviđeno je da crnogorski državljanin koji je na dan 3. juna 2006. godine imao i državljanstvo neke druge države, ima pravo da zadrži crnogorsko državljanstvo, a ako je punoljetni crnogorski državljanin nakon 3. juna 2006. godine dobrovoljno stekao državljanstvo druge države, po sili zakona gubi crnogorsko državljanstvo. Ukoliko je punoljetni crnogorski državljanin dobrovoljno stekao državljanstvo druge države posle 3.06.2006. godine, nakon saznanja o toj činjenici na osnovu dokaza, a dokaz je uvjerenje o državljanstvu te države, rješenje o sticanju državljanstva i izvod iz Matične knjige rođenih ukoliko je u istom konstatovana činjenica kada je stekao državljanstvo druge države, po službenoj dužnosti pokreće se postupak za gubitak crnogorskog državljanstva po sili zakona.

U praksi smo imali slučajeva, da lice koje dobrovoljno stekne državljanstvo druge države, poslije 3.6., isto nam dostavi radi pokretanja postupka za gubitak crnogorskog državljanstva po sili zakona. Napominjemo, da provjeru navedenih činjenica ne možemo utvrditi službenim putem, jer države porijekla štite svoje državljane i shodno zakonima o zaštiti podataka o ličnosti iste ne dostavljaju radi vođenja upravog postupka osim u zakonom propisanim slučajevima.

Dakle, navodi iz dnevne štampe ne mogu da budu dokaz za pokretanje službenih radnji, dokaz je kao što sam naveo u posljednjem pasusu, odnosno u pretposlednjem pasusu odgovora vama, uvjerenje o državljanstvu te države, rješenja o sticanju državljanstva, ili izvod iz Matične knjige rođenih, ukoliko je u istom konstatovana činjenica kada je stekao državljastvo neke druge države.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem vama.

Kolega Stanić, komentar. Izvolite.

NOVICA STANIĆ:

Gospodine ministre, vidim da čitate odgovor. Ja mogu da shvatim ministre koji su juče odgovarali, pa nijesu imali vremena da nam dostave pisani odgovor. Ali, u ovoj zgradi, a vjerujem i u vašem Ministarstvu i u Vladi toliko ima foto kopir aparata, mogli ste to fotokopirati i dodati mi to prije 5 minuta da pogledam i pročitam. Mislim da to ne rade ministri slučajno, nego namjerno da bi otežali poziciju poslanika. E, sada da prokomentarišem to što ste rekli.

Dakle, od tih 145 koje je objavio Dan, a garantujem da ih ima još toliko, većina je otišla prije 10, 15, 20 godina. Ne mogu da vjerujem da MUP i policija koja zna šta ko večera, a o opozicionim poslanicima i da ne govorimo, znaju, evo, neki dan u pljevaljskoj skupštini su mi iz DPS-a saopštili kako se Novica Stanić potpisuje, da prvo ono slovo "N" piše latinicom, a sva ostala ćirilicom. Dotle se ide u analizi praćenja Novice Stanića.

Prema tome, a u zakonu piše, uslov je rezidencijalni status da 24 mjeseca, odnosno dvije godine živi u Crnoj Gori, poslednje prije izbora. Umjesto toga, dolazi ko hoće, kad hoće, sačekaju ih na poljani, to je jedno mjesto gore iznad Pljevalja, podijeli im lanč pakete, novac, čak i lične karte za jednokratnu upotrebu i glasaju.

I šta ćete da uradite, garantujem ništa. Evo za petak su se najavila gospoda iz OEBS-a, ovo će da bude moja priča za njih.

Drugi aspekt, ne možete da provjerite imaju li državljanstvo. Ukucajte ime i prezime, matični broj. Na internetu na birački spisak Bosne i Hecegovine sve imate. Ne može se biti u biračkom spisku ako nemate državljanstvo te države. Ali, evo za razliku od vas, za razliku od Vlade Crne Gore, ja se ne zalažem da se tim ljudima oduzme državljanstvo Crne Gore, zalažem se da se zakon ne primjenjuje selektivno. Dakle, neka imaju ljudi državljanstvo i Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Drugi, neka imaju državljanstvo Crne Gore i Srbije, ali da glasaju tamo gdje žive. To je suština demokratije.

Dakle, ne vjerujem da ćete puno uraditi, ali evo čekaćemo da vidimo.