Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE ALMER KALAČ

Poštovani gospodine ministre, u ime Kluba poslanika Bošnjačke stranke, postavljam sljedeće pitanje:

Kada će se realizovati projekat izgradnje 250 stambenih jedinica na lokaciji Stari aerodrom, za potrebe MUP-a, Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Policijske akademije i koliko je stambenih jedinica predviđeno za svaki organ posebno?

Obrazloženje: značajan je broj službenika i namještenika koji rade u navedenim organima a kojima nije riješeno stambeno pitanje, a koji obavljaju vrlo odgovorne poslove. U zadnjih nekoliko godina nije bilo rješavanja stambenih pitanja u navedenim organima, posebno u MUP-u.

Navedena lokacija na Starom aerodromu je vlasništvo MUP-a i plaćene su komunalije, pa bi se dodjelom stanova pod povoljnim uslovima moglo riješiti na adekvatan način stambeno pitanje većine službenika i namještenika u navedenim organima.

Hvala.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Gospodine ministre imate riječ.

RAŠKO KONJEVIĆ:

Uvaženi poslaniče Kalač,

Ministarstvo unutrašnjih poslova dobilo je 2005. godine urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za objekte na urbanističkim parcelama A,B,C, i F, zona D, podzona 3, Dup Konik, Stari aerodrom izmjene i dopune. Ukupna površina zemljišta na katastarskoj parceli 2090-1084 kojoj pripadaju naznačene urbanističke parcele je vlastištvo MUP-a, na koju su već izgrađena dva a planirano je još četiri stambena objekta iznosa 13.626 m2. Ministarstvo je do sada po osnovu Ugovora o naknadi za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i njegovog aneksa izmirilo obaveze prema Agenciji za izgradnju i razvoj u Podgoricu za bruto površinu stambenog prostora 15.642 m2 i poslovnog prostora od 1116m2.

Zbog povećanja spratnosti i gabarita objekta po osnovu izmjena i dopuna Dupa Konik-Stari aerodrom postojaće dodatna obaveza MUP-a za plaćanje komunalija u iznosu koji će biti poznat nakon izrade projektne dokumentacije za četiri planirana objekta.

U dobijenim urbanističko-tehničkim uslovima je navedena spratnost predmetnih objekata 5+4, PK nijesam vješt u ovim spratovima, a dozvoljena je i izgradnja podruma. Data spratnost je u skladu sa grafičkim dijelom izmjena i dopuna DUP "Konik-Stari aerodrom" ali u tekstualnom dijelu istog urbanističkog plana je dato da se kod kolektivnih višestambenih objekata dozvoljava maksimalna spratnost pet+šest+N, sa mogućnošću izgradnje podruma - suterena što je kod stambeno-poslovnih objekata na susjednim parcelama, koji su novijeg datuma gradnje, urađeno.

U vezi navedenog MUP je uputio dopis Ministarstvu zaštite životne sredine i uređenja prostora i Sekretarijatu za urbanizam i građevinarstvo Glavnog grada, prije nego što su nazivi ministarstava promijenjeni.

S obzirom da je obrađivač izdatih urbanističko-tehničkih uslova dao mišljenje da uslovi moraju biti u skladu sa grafičkim dijelom DUP-a, a imajući u vidu veliku zainteresovanost službenika za rješavanje stambenih potreba, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Agencija za nacionalnu bezbjednost i Policijska akademija su, 30.06.2010. godine, podnijeli Glavnom gradu Podogorica inicijativu za pokretanje i sprovođenje postupka izrade izmjena i dopuna DUP " Konik-Stari aerodrom" izmjene i dopune u Podgorici. Navedenom inicijativom traženo je da se spratnost planiranih stambeno-poslovnih objekata na urbanističkim parcelama A,B, C i F poveća sa pet+četiri+N na pet+šest+N sa mogućnošću izgradnje suterena. Takođe je traženo da se, s obzirom da je u urbanističko-tehničkim uslovima, predviđen veoma mali broj parking mjesta, razmotri mogućnost izgradnje zasebnog objekta, podzemne kolektivne garaže, na dvije etaže ispod centralnog dvorišnog dijela a koji bi unutrašnjom komunikacijom mogao biti povezan sa garažom u suterenu objekata, tako da čine jedinstvenu cjelinu.

Glavni grad Podgorica je prihvatio inicijativu i u vrlo kratkom roku objavio javni poziv za izbor najpovoljnije ponude za izradu tražene planske dokumentacije.

Međutim, iz više razloga na koje naše ministarstvo nije moglo uticati, Nacrt izmjena i dopuna DUP-a "Konik - Stari aerodrom" je tek avgusta 2012. godine dat na javnu raspravu i Ministarstvo je 21. 9. 2012. dalo primjedbe na isti kako bi obrađivač uskladio grafički sa tekstualnim dijelom Nacrta izmjena i dopuna DUP-a.

Konačna izmjena i dopuna DUP-a "Konik - Stari aerodrom" još uvijek nije završen.

Navedena izmjena i dopuna je preduslov za dobijanje novih urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za objekte na urbanističkim parcelama A, B, C i F u zoni D, podzona III, DUP "Konik- Stari aerodrom" izmjene i dopune. Ukupna orijentaciona bruto površina objekta, dobijena pomoću grafičkih priloga i urbanističko-tehničkih uslova iz 2009. godine, iznosi cirka 25.000 m²plus kolektivna garaža na dva nivoa cirka 5.000 m² .

S obzirom da su u suterenu predviđene garaže u prizemlju i poslovni prostori preliminarnom procjenom, a na osnovu strukture zaposlenih u ovim državnim organima, utvrđeno je da je na sedam preostalih etaža moguće izgraditi 243 stambene jedinice.

Stručni tim obrazovan rješenjem ministra unutrašnjih poslova, direktora Uprave policije, direktora ANB i direktora Policijske akademije, je na osnovu prethodno utvrđenih parametara za definisanje kriterijuma za raspodjelu usvojio način raspodjele stambenih jedinica između ova četiri državna organa.

Međutim, broj stambenih jedinica koje bi bile na raspodjeli, odnosno koje bi mogle pripasti zaposlenima u ova četiri državna organa, zavisi od načina finansiranja projekta stambeno-poslovnih objekata na Starom aerodromu. Stručni tim je uradio pleliminarnu analizu mogućnosti finansiranja projekta stambeno - poslovnih objekata na Starom aerodromu za pet varijanti. Napominjemo da bi se tek nakon dobijanja novih urbanističko-tehničkih uslova i zatvaranja kruga finansiranja i projektovanja izgradnje stambeno-poslovnih objekata i kolektivne garaže moglo pristupiti raspisivanju tendera za izbor projektanta i nekoga ko bi vršio reviziju tog projekta.

Nakon pozitivne revizije glavnog projekta, pribavljanja svih neophodnih saglasnosti, građevinske dozvole, neophodnih novčanih sredstava pristupilo bi se raspisivanju tendera za izbor izvođača radova. Hvala.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Kolega Kalač, komentar.

ALMER KALAČ:

Bez neke detaljne računice stičem utisak da će se rješavanjem jednog problema izazvati drugi a to je ovim povećanjem spratnosti objekta za dvije etaže, a inače sve naše gradske zone su jako prenatrpane što se tiče parking mjesta, odnosno nedostaje veliki broj parking mjesta, pa će to da bude i u ovom slučaju.

Znamo da je proces približavanja Evropskoj uniji veoma složen i zahtjevan i da svi segmenti društva imaju svoju ulogu u tom poslu. Ali, ne umanjujući ničiju ulogu i značaj u institucijama poznato nam je da najveći dio tereta ovih poslova trebaju podnijeti službenici u ministarstvima. Posebno naglašavam značaj vašeg ministarstva, te vanjskih poslova i evropskih integracija, rada i socijalnog staranja, ekonomije i poljoprivrede, održivog razvoja i turizma.

Poznato nam je i da pojedini sektori i službe, kao i pojedinci imaju ključnu ulogu u ovom procesu a da značajan dio njih nije regulisao stambeno pitanje, te da se nalaze u dosta teškom materijalnom položaju sa ličnim dohotkom koji je, recimo, višestruko ispod nivoa primanja nosioca pravosudnih funkcija.

Nedavna smanjenja ličnih dohodaka kroz povećanje poreza dodatno utiču na materijalni položaj zaposlenih, a od njih se očekuje da daju mnogo više rezultata kako proces pridruživanja Evropskoj uniji tiče.

Mislimo da je veoma bitno, kada se već ne može kroz primanja i lične dohotke, da im se izađe u susret kroz rješavanje osnovnih egzistencijalnih pitanja, kao što je obezbjeđivanje krova nad glavom. Hvala.