Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE NEVEN GOŠOVIĆ

Poštovani građani, na današnji dan prije 15 godina osnovana je Socijalistička narodna partija Crne Gore.

Zato koristim ovu priliku da svim članovima i simpatizerima Socijalističke narodne partije Crne Gore čestitam 15 časnih i dostojanstvenih godina.

Gospodine ministre moje prvo pitanje za Vas glasi:

Za koliki broj lica je Ministarstvo unutrašnjih poslova, u periodu nakon 31.12.2012. godine, pa do dana postavljanja ovog pitanja, organima lokalne uprave, nadležnim za vođenje biračkog spiska, dostavilo podatke da nijesu upisani u registar državljana Crne Gore, radi brisanja tih lica iz biračkog spiska (posebno za svaku opštinu, Glavni grad, Prijestonicu i ukupno).

Za koliki je broj birača Ministarstvo unutrašnjih poslova, nakon 31.12.2012. godine, utvrdilo da su upisani u registar državljana Crne Gore i o toj činjenici dostavilo podatke organima lokalne uprave nadležnim za vođenje biračkog spiska?

Na osnovu kojih javnih isprava je Ministarstvo unutrašnjih poslova, za 3.455 birača za koje u biračkom spisku Opštine Nikšić na dan 31.12.2012. godine, nije bio upisan podatak o državljanstvu ili im je bio upisan podatak da imaju državljanstvo Republike Srbije, utvrdilo da imaju crnogorsko državljanstvo i da su upisani u registar državljana Crne Gore?Koje godine i za koliki broj od tih lica je izvršen upis u registar državljana Crne Gore?

Kako je bilo moguće da se, i pored izvršene inspekcijske kontrole tog Ministarstva, u zaključenom biračkom spisku Opštine Nikšić, po kome su sprovedeni izbori 9. marta ove godine, nalazi 460 lica bez podataka o državljanstvu?

Kratko obrazloženje.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika donesen u septembru 2011. godine, sadrži određenje da lice, koje je upisano u birački spisak, a bez podataka o državljanstvu ili mu je upisano državljanstvo od nekih republika bivše SFRJ, ostaje u biračkom spisku ako do 31.12.2012. godine dostavi dokaz o crnogorskom državljanstvu.

Prema podacima Ministarstva za informaciono društvo u biračkom spisku Crne Gore na dan 31.12. 2012. godine, nalazilo se 11.061 lice bez podataka o državljanstvu i 5.962 lica sa podatkom o državljanstvu Srbije.

Nakon tog period kod organa lokalne uprave nadležnim za vođenje biračkog spiska, vođen je postupak brisanja lica iz biračkog spiska i to na osnovu podataka dostavljenih od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

U tom postupku bilo je izuzetno važno da se utvrde sve činjenice, da se na osnovu tih činjenica donese odgovarajuće rješenje, da se u tom postupku omogući gradjanima učešće u postupku i njihovo pravo na žalbu.(... Prekid...)

U tom periodu, podatke, s tim u vezi, koji su po nama u mnogo čemu bitni za vođenje biračkog spiska, postupajući po nama suprotno Zakonu o biračkim spiskovima, Ministarstvo unutrašnjih poslova učinilo je nedostupnim Socijalističkoj narodnoj partiji Crne Gore.

S tim u vezi, da bismo došli do tih podataka i postavio sam ovo poslaničko pitanje.

Zahvaljujem.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Prije nego što ministar Konjević uzme riječ, naravno u svoje ime i ime svih kolega, kolegama iz Socijalističke narodne partije čestitamo današnji dan - dan partije.

Izvolite ministre Konjeviću.

RAŠKO KONJEVIĆ:

Zahvaljujem potpredsjedniče,

Dozvolite, nijesam znao, koristim i ja priliku da kolegama iz Socijalističke narodne partije i njihovim članovima i simpatizerima, čestitam Dan partije.

Uvaženi poslaniče Gošoviću, prije nego što krenem da vam dam odgovor mislim da na sve dopise i zahtjeve koje ste uputili Ministarstvu unutrašnjih poslova osim na jedno ste dobili odgovore. Na taj jedan dopis smo imali različita tumačenja člana 18 Zakona o biračkim spiskovima. Imajući u vidu da ste u jednom od vaša dva pitanja obnovili pitanja u svojstvu poslanika i koristeći drugi institut te podatke, ne pozivajući se na član 18 Zakona o biračkim spiskovima dobićete te podatke u prilogu, ali da vas upoznam sa našim odgovorom.

Naravno, nije bilo samo jedno pitanje bilo ih je više i ja ću ih tako podijeliti. Dakle, u prilogu ovog odgovora biće vam dostavljena tabela sa brojem lica koja je na zahtjev opštinskih organa Ministarstvo unutrašnjih poslova izvršilo provjere i dostavilo podatke da nijesu upisana u registar crnogorskih državljana, posebno za svaku opštinu, glavni grad, prijestonicu i mislim da vam je ovo dostavljeno.

U prilogu odgovora takođe dostavićemo vam tabelu sa brojem lica za koja je na zahtjev opštinskih organa, Ministarstvo unutrašnjih poslova izvršilo provjere i dostavilo podatke da su upisani u registar crnogorskih državljana, posebno za svaku opštinu, glavni grad, prijestonicu i ukupno. Ovo Ministarstvo je na pojedinačne zahtjeve nadležnih organa za vođenje biračkog spiska vršilo provjere državljanskog statusa lica za koja se to tražilo. Provjere su vršene na osnovu evidencija o crnogorskim državljanima, te prema tome ne raspolažemo podacima za koliko od tih lica nije bio upisan podatak o državljanstvu ili im je bio upisan podatak o državljanstvu Republike Srbije.

Inspekcijskim nadzorom upoznati ste sa jednim i drugim nadzorom inspekcije, upravne inspekcije, koji je izvršen 13.02.2013. godine. Utvrđeno je da je Sekretarijat za lokalnu samouprave opštine Nikšić, donijelo 1331 rješenje o brisanju iz biračkog spiska u smislu člana 68 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika, te da je Sekretarijat promjene brisanja iz biračkog spiska vršio na osnovu konačnih rješenja. Naime, Pravilnikom o biračkim spiskovima članom 5 propisano je da se upis brisanja izmjena i dopuna ili ispravka vrši danom stupanja konačnosti i pravosnažnosti odluke.

Dakle, u odnosu na vaše pitanje kako je moguće da je 460 lica bilo u biračkom spisku na dan 9.3.2013. godine ukazujemo da je postupak korekcije biračkog spiska u nadležnosti organa lokalne uprave koji vodi birački spisak a da se brisanje može obaviti tek nakon što nastupi konačnost rješenja o brisanju.

Zahvaljujem.

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Hvala Vama.

Kolega Gošović ima riječ. Izvolite.

NEVEN GOŠOVIĆ:

Prije svega zahvaljujem na upućenim čestitkama za Dan naše partije, a u odnosu na dostavljeni odgovor na poslaničko pitanje gospodine ministre, evo u najkraćem.

Poznato je da je biračko pravo jedno od osnovnih političkih prava. I da je uslov za ostvarivanje toga prava da taj birač bude upisan u birački spisak i naravno drugi je uslov da taj birač svojom ličnom kartom može da dokaže svoj identitet i svoje državljanstvo.

Vezano za postupak brisanja birača iz biračkog spiska zbog činjenice da nemaju crnogorsko državljanstvo, mi smo se vama obratili 22.2.2013. godine. Zahtijevali smo dostavljanje ovih podataka u roku od 48 časova, kako to i propisuje član 18 Zakona o biračkim spiskovima. Niste ispoštovali taj rok. Uslijedila je naša urgencija, 28. 02. i tek dana 1.3.2013. godine obavjestili ste nas da ste se obratili Agenciji za zaštitu ličnih podataka radi davanja mišljenja nakon čega ćemo dobiti odgovor. Taj odgovor nijesmo dobili ni do dan danas.

E, sada se postavlja pitanje, gospodine ministre, zašto ste čekali sedam dana da se obratite Agenciji za zaštitu ličnih podataka, kada je zakonska obaveza da dostavite tražene podatke je 48 časova od kada smo podnijeli zahtjev. Mislimo da ste na taj način evidentno prekršili odredbe Zakona o biračkim spiskovima i uskratili nam podatke, bitne za kontrolu tačnosti i ažurnosti biračkog spiska.

Napominjem, da Ministarstvo za informaciono društvo u svemu poštuje zakone o biračkim spiskovima i SNP-u na naš zahtjev uredno dostavlja sve podatke o biračima u Crnoj Gori koji sadrži centralni birački spisak.

Podatke koje smo zahtijevali u odgovoru na poslaničko pitanje dobićemo u tabelarnom prikazu i ja zbog toga nisam u mogućnosti da ih sada komentarišem, ali ono što želim da kažem jeste da smo se, imajući u vidu da nećemo dobiti podatke bitne pogotovo za održavanje lokalnih izbora u Nikšiću obratili smo se i Sekretarijatu za lokalnu samoupravu koja vodi birački spisak. Naravno, nijesmo dobili odgovor. Na naše insistiranje, u krajnjem smo se obratili za inspekcijsku kontrolu vašeg Ministarstva 6. marta ove godine, moleći da se to završi prije održavanja izbora i da se dostave ti podaci.

Inspekcija je izvršila kontrolu na način što nije ni konstatovala koji nam podaci nijesu dostavljeni. I prihvatila usmeno obećanje rukovodioca tog sekretarijata da će nam ti podaci biti dostavljeni. Ti podaci nisu dostavljeni, zahtijevali smo ponovnu kontrolu i dobili juče izvještaj inspekcijske kontrole. I zamislite, onu nepravilnost da nam dostavite izvještaj iz biračkog spiska za svako biračko mjesto po kome su sprovedeni izbori 9.3. a rok je bio 1.3. da budu dostavljeni i to ne na zahtjev partije nego izričita zakonska obaveza organa koji vodi birački spisak da dostavi svim podnosiocima izbornih lista, jer to je izvod iz biračkog spiska po kome se sprovode izbori, dostavljen je 19.3.2013. godine.

Onog dana kada je izvršena ponovna inspekcijska kontrola i dakle, evo završiću za par sekundi, dato je rješenje kojim se nalaže tom organu da Socijalističkoj narodnoj partiji Crne Gore, po zahtjevu od 1.3.2013. godine, dostavi spisak birača koji je u periodu nakon 31.12. 2012. godine donio i izvršio rješenje o brisanju iz biračkog spiska za opštinu Nikšić po osnovu nepostojanja podataka o njihovom državljanstvu. Spisak birača za koji je u periodu nakon 31.12. donio i izvršio rješenje o brisanju iz biračkog spiska za opštinu Nikšić po osnovu činjenice da imaju državljanstvo Republike Srbije. Spisak birača koji se nalazi u zaključenom biračkom spisku opštine Nikšić, a nije im upisan podatak o crnogorskom državljanstvu podatke za koliko je broj lica glavni administrator u ovom periodu donio rješenje o brisanju iz biračkog spiska.

Sve su ovo suštinski podaci koje smo kao partija morali imati shodno zakonu za biračkim spiskovima prije dana održavanja izbora u opštini Nikšić.

Vidite, kada inspektor donosi rješenje izdaje nalog za dostavljenje ovih podataka. E, na ovaj način se ne stiče povjerenje u birački spisak i onemogućava se ono što je suština zakona da se vrši kontrola tačnosti i ažurnosti sa tog biračkog spiska. Nadam se da ćemo ove podatke vrlo brzo dobiti gospodine ministre, jer birački spisak se za neku nedelju dana i konačno zaključuje vezano za predstojeće predsjedničke izbore.

Zahvaljujem se i izvinjavam na prekoračenju.