Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE NEVEN GOŠOVIĆ

Saglasno Zakonu o ličnoj karti nakon 31.12.2012. godine, u Crnoj Gori nijesu u upotrebi lične karte izdate po ranijem Zakonu o ličnoj karti.

Ovakvo zakonsko određenje imalo je za posledicu da na lokalnim izborima, održanim u Nikšiću i Andrijevici 9. marta ove godine, nijesu mogla glasati lica sa biračkim pravom, koja stare lične karte nijesu zamijenila biometrijskom ličnom kartom.

Koliko građana Nikšića i Andrijevice zbog navedenog razloga nijesu mogli ostvariti biračko pravo, javnosti nije poznato, jer MUP te podatke nije učinilo javnim.

Kršeći odredbe Zakona, član 18 Zakona o biračkim spiskovima, Ministarstvo nije postupilo po zahtjevu SNP-a i nije dostavilo spisak punoljetnih lica, državljana Crne Gore, sa prebivalištem ove dvije opštine, koji posjeduju ličnu kartu izdatu u skladu sa ranijim važećim Zakonom o ličnoj karti, a tu ličnu kartu nijesu zamijenili biometrijskom ličnom kartom, iako je Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka, mišljenjem datim 7.3.2013. godine, utvrdio da je dostavljanje tih podataka Socijalističkoj narodnoj partiji u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

S tim u vezi, poslaničko pitanje glasi - Koliko punoljetnih lica, državljana Crne Gore, prema opštini njihovog prebivališta na dan postavljanja ovog poslaničkog pitanja, posjeduje ličnu kartu izdatu u skladu sa Zakonom o ličnoj karti iz 1993. godine, a tu ličnu kartu nijesu zamijenili biometrijskom ličnom kartom u skladu sa sada važećim Zakonom o ličnoj karti, te koliko državljana Crne Gore posjeduje staru plastificiranu ličnu kartu, a tu ličnu kartu nijesu zamijenili biometrijskom ličnom kartom?

Imajući u vidu mišljenje Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodnom pristupu informacijama od 07.03.2013. godine, zahtijevali smo da sastavni dio odgovora na poslaničko pitanje, bude i spisak ovih lica koje te stare lične karte nijesu zamijenili sa novom ličnom kartom. Koliko je novih ličnih karta, do dana postavljanja Ministarstva unutrašnjih poslova izdalo i uručilo punoljetnim državljanima Crne Gore, prema opštini izdavanja lične karte te koliki je broj punoljetnih lica prema opštini njihovog prebivališta u Crnoj Gori, koji se ne nalaze upisani u registar državljana Crne Gore, dakle nemaju crnogorsko državljanstvo, posjeduje ličnu kartu izdatu u skladu sa zakonima o ličnoj karti koji su bili u primjeni prije stupanja na snagu sada važećeg Zakona o ličnoj karti.

U kolikom broju predmeta za davanja odobrenja za izdavanje biometrijske lične karte starim i bolesnim licima, uz upotrebu mobilne stranice na adresi podnosioca zahtjeva, podnesenim od strane građana sa prebivalištem u Opštini Nikšić, Ministarstvo unutrašnjih poslova nije postupilo do dana održavanja izbora u toj Opštini devetog marta ove godine?Zahvaljujem.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Ministar Konjević ima riječ.

Izvolite.

RAŠKO KONJEVIĆ:

Poslaniče Gošoviću, da javnost ne bi stekla pogrešan utisak.

Dakle, na jedno pitanje uvaženog kolege prije samo koji minut se dala primjedba na birački spisak u Opštini Pljevlja. Ministarstvo unutrašnjih poslova ne vodi birački spisak, ovo radi, znam da znate, ali to želite sa takvom vrstom informacije pod ogromnim navodnicima rečeno da denuncirate da Ministarstvo unutrašnjih poslova vodi birački spisak . Ono ga ne vodi i ako ima neki problem u biračkom spisku u Opštini Pljevlja, onda je za to odgovoran organ lokalne uprave u Opštini Pljevlja, tako se odnosi za svaku drugu opštinu. Takođe, kažete da ste imali mišljenje Savjeta Agencije za zaštitu podataka o ličnosti. Tačno, ali Savjet Agencije nije rekao da Vam mi te podatke možemo dati onako kako ste Vi tražili shodno članu 18 Zakona o biračkim spiskovima, nego je Savjet Agencije samo rekao da je davanjem tih podataka to u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.I kad želite da budete precizni onda dozvolite da Vam kažem da ćete dobiti, imajući u vidu da se pozivate na drugi osnov, te podatke shodno mišljenju Agencije za zaštitu podataka o ličnosti. Dakle, ovo je jedini podatak kolega Gošoviću, gospodine Gošoviću, koji nijeste dobili na dosadašnji zahtjev prema Ministarstvu unutrašnjih poslova na koji je Savjet Agencije dao pozitivno mišljenje. Ukupan broj i naravno imajući u vidu da opet ima nekoliko pitanja ja sam bio slobodan da ih podijelim i da Vam što je moguće preciznije odgovorim.

Ukupan broj punoljetnih lica državljana Crne Gore, prema opštini i njihovog prebivališta u Crnoj Gori, na dan postavljanja vašeg poslaničkog pitanja koji posjeduju ličnu kartu u skladu sa Zakonom o ličnoj karti, a tu ličnu kartu nijesu zamijenili biometrijskom ličnom kartom u skladu sa sada važećim Zakonom o ličnoj karti je 24 468 lica. Ukupan broj punoljetnih državljana Crne Gore, koji posjeduju staru plastificiranu ličnu kartu izdatu po Zakonu o ličnoj karti koji je prethodno važio, a tu ličnu kartu nijesu zamijenili biometrijskom ličnom kartom u skladu sa važećim Zakonom o ličnoj karti je 8320. Smatram da dostavljanje ovih podataka ne utiče na tačnost i ažurnosti biračkog spiska pa iz tog razloga vašem zahtjevu po članu 18 Zakona o biračkim spiskovima nije udovoljeno. Cijeneći da ove podatke tražite kao poslanik, kao i mišljenje Agencije na koju ste se pozvali da dostavljanjem ovih podataka ne kršimo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, obavještavamo Vas da ćemo podatke u pisanom odgovoru dostaviti shodno članu 191 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

U prilogu će Vam takođe u pisanom odgovoru biti dostavljen taberalni prikaz biometrijskih ličnih karata koje su do dana postavljanja ovog poslaničkog pitanja 18.03.2013. godine, izdate i uručene punoljetnim državljanima Crne Gore, prema opštini izdavanja lične karte. U prilogu će takođe biti dostavljen tabelarni prikaz punoljetnih lica prema opštini, njihovog prebivališta u Crnoj Gori, koji nijesu upisani u registar državljana Crne Gore, a posjeduju ličnu kartu izdatu u skladu sa Zakonima o ličnoj karti koji su bili u primjeni prije stupanja na snagu važećeg Zakona o ličnoj karti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova odobrilo je upotrebu mobilne stanice, zauzimanje biometrijskih podataka za sve podnijete zahtjeve za izdavanje ličnih isprava. U Nikšiću za izdavanje lične karte u 39 slučajeva zahtjevi nijesu realizovani iz objektivnih razloga. Da li je u pitanju nepristupačnost terena, vremenske prilike, loše zdravstveno stanje osobe i neispunjavanje zakonskih uslova za izdavanje lične karte? Zahvaljujem.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Kolega Gošović ima riječ. Izvolite.

NEVEN GOŠOVIĆ:

Gospodine ministre.

Nije sporno da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne vodi birački spisak. Međutim, sve podatke, svi izvori podataka na osnovu kojih se vodi birački spisak nalaze se u službenoj dokumentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova. Zato je kontrola javnosti rada tog ministarstva, prvi bitan uslov za kontrolu tačnosti i ažurnosti vođenje biračkog spiska i to je valjda apsolutno jasno. Posmatračka misija OEBS-a, da Vas posjetim, na prethodnim parlamentarnim izborima u svom izvještaju između ostaloga je konstatovala, da bi uz sačuvanje naravno bezbjednosti ličnih podataka MUP morao biti više otvoren za javni uvid i proces ažuriranja biračkog spiska.

Drugo, da bi sistemu koristilo uvođenje dodatnih mjera transparentnosti posebno što bi procedure koje MUP sprovodi na ažuriranju podataka o biračima bile otvorene za uvid od strane javnosti. E, ovo je suštinski bitno i MUP za ove izbore bar do sada nije odgovorio shodno mišljenju i preporukama posmatračke misije OEBS-a. Nijesu ovo jedini podaci koje nijeste dostavili, a na jedn od njih će Vas podsjetiti koleginica Snežana Jonica u svom poslaničkom pitanju. Ali kako je tekla ova procedura? Suština je prvo da ne poštujete rokove, ako se obratimo 1. marta ove godine, onda je po prirodi stvari rok od 48 časova koji ste dužni ispoštovati da nas prvo obavijestiti da smatrate da ti podaci ne smatrate da su bitni za tačnost i ažurnost biračkog spiska i da ni po tom osnovu nećete dostaviti. Vi prekršite taj rok uopšte ne odgovarajući, onda se obraćate Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti pa prođe još nekoliko dana, pa onda uslijedi pozitivno mišljenje 7. marta Agencije za zaštitu podataka o ličnosti, pa protekne još vremena dok nam Vi dostavite ovo mišljenje a dok nam dostavite te podatke proteknu izbori u Nikšiću i nijesmo ostvarili cilj zbog kojeg smo tražili odgovor kao partija, i te podatke. Zaista ne vidimo razlog zbog čega to nijeste uradili.

Prvo, nova lična karta i podaci sadržani u njoj je taj javni dokument na osnovu koga birač može da glasa na biračkom mjestu, sa njim dokazuje svoj indetitet i svoje državljanstvo, i vaša tvrdnja da taj podatak koji nije od uticaja na tačnost i ažurnost biračkog spiska mislim da je pod velikim znakom pitanja. Ali sada kada već imamo pozitivno mišljenje Agencije zaista nema razloga da nam te podatke ne dostavite. Imaću s tim u vezi i dopunsko pitanje, ali ono sada što je suština koju smo željeli postići, a to je da na ovim izborima koji su bili konkretno u Nikšiću, niti jedno lice ne bude dovedeno u situaciju da ne može da ostvari biračko pravo jer nije izvadilo ličnu kartu. Znam da je to, prije svega, obaveza građana, ali svako naselje, svako selo u Nikšiću moglo je da vidi da sa tim podacima raspolažu aktivisti Demokratske partije socijalista. Ko im je dao te podatke? Pa moralo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, nije niko drugi. Ali Socijalističkoj narodnoj partiji nijeste dali te podatke, i nijesmo bili u mogućnosti da im pružimo onu neophodnu pomoć. Možda je nekome trebao prevoz do tog grada, možda neko nije imao tih pet ili deset eura koliko je ta taksa da bi došao do te nove lične karte. I zaista zbog čega to nijeste uradili? To je suština pitanja. A moje dopunsko pitanje s tim u vezi glasi:

Kada će te nam, gospodine ministre, dostaviti spisak ovih lica? Ako se pozivate na odredbe Poslovnika proći će izbori dok ih dostavite, onda nema svrhe da ih dostavljate. Zato je moja molba i želim Vaš odgovor na ovoj sjednici. Ti podaci trebali bi biti dostavljeni u roku jednog dana, dva dana, tri dana, ali ne duže. Jer jednostavno doći ćemo u situaciju da na predstojećim predsjedničkim izborima, ovo nije mala cifra 32 788 lica, glasači ne mogu ostvariti biračko pravo jer nemaju novu ličnu kartu. Dakle, potreban nam je zajednički napor. Vaš u smislu informisanja tih lica na koji način mogu da ostvare to svoje pravo, a naš da ih biramo i da im pružimo tu pomoć onako koliko mi možemo pružiti kao partija, da jednostavno dođemo do tih lica, da im ukažemo na tu okolnost i pružimo, eto tu najneophodniju pomoć, da bi to lice moglo da ostvari svoje pravo. Siguran sam ovih 39 osoba koje u Nikšiću nijesu postupili po zahtjevu da im se pruži pomoć izdavanjem da ni jedan nije član Demokratske partije socijalista. Do ovih 39 lica siguran sam nije se moglo stići, jer pripadaju opoziciji. Provjereno, to sam apsolutno siguran.Toliko i molim vas za odgovor na ovo dopunsko pitanje.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem. Odgovor odmah. Izvolite ministre.

RAŠKO KONJEVIĆ:

Gospodine Gošoviću,

Vi dobro znate da ste mi uputili i dopis za nekoliko lica da po zahtjevu i Vi dobro znate da je za tih nekoliko lica urađena biometrijska lična karta pomoću mobilne stanice, tako da nemojte molim Vas da mi imputirate da su ovih 39 lica navodno glasači opozicije, pa zbog toga im to nije urađeno. Kao što dobro znate od tih četiri ili pet, izvinite što mogu pogriješiti, slučajeva na koje ste mi ukazali da je to u proceduri koja je predviđena to urađeno. Prema tome radi korektnosti želim ovo da naglasim.

Drugu stvar koju želim da vam ukažem. Ministarstvo unutrašnjih poslova je od 10.decembra 2012.godine sprovelo jednu vrstu kampanje oglašavajući upozorenja građanima da 31.12.2012.godine prestaju da važe ove dvije vrste starih ličnih karata. Samo u periodu od 10.decembra do 25.decembra cirka 20.000 građana Crne Gore je iskoristilo svoje pravo i zamijenilo staru ličnu kartu. Znači kroz aktivnosti koje je sprovodilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, u smislu poziva prema građanima.

Podsjetiću vas takođe da Zakon o ličnoj karti, sada važeći, je na snazi od 2008.godine, znači punih pet godina. Znam da razumijete da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne može, osim da pruži servis, odnosno uslugu kada građanin dođe u neku od područnih jedinica, odnosno filijala Ministarstva unutrašnjih poslova koja te stvari radi. Ja sam juče vidio poziv jednog političkog subjekta i drago mi je zbog toga i Ministarstvo unutrašnjih poslova će sa aspekta naših nadležnosti apsolutno da pruži servis svim građanima, koji u narednom periodu apliciraju za novu ličnu kartu. Ja ću vam samo dati dva podatka.

Na deveti decembar 2012.godine u cijeloj Crnoj Gori imali smo 133 zahtjeva za zamjenu ličnih karata. U Andrijevici dvadeset i nekog, dakle kao jednoj među najmanjim opštinama, imali smo samo 133 zahtjeva za zamjenu ličnih karata. Dakle, ministarstvo je što je bilo do nas uradilo da upozori građane da 31.12. ističe rok važnosti starih ličnih karata i oko konkretnog potpitanja nemam nikakvog razloga da vam ove podatke koje sam naveo ne dostavim do ponedeljka.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Nije predviđeno Poslovnikom, to znate i sami, ali ako je u svrhu pojašnjenja onda izvolite. Pomenuti su mnogi gradovi, sad bi ustajali kolege iz Nikšića i kolege iz Pljevalja itd. Ovo je važno pitanje i mislim da je dobro da se razjasnimo. Izvolite imate minut kolega Gošoviću.

 

NEVEN GOŠOVIĆ:

Zbog koncepcije o kojoj je govorio ministar, da kažem da po bilo kojem zahtjevu nekog od pojedinačnih lica, vaš pomoćnik gospodin Crnovršanin uvijek je korektno izlazio u susret. I ovoga puta to je urađeno za stara lica koja nijesu bila u mogućnosti da neposredno dođu u Ministarstvo unutrašnjih poslova i ostvare pravo na dobijanje lične karte. Ali, ono što je suština problema, gospodine ministre jeste da bi i ovih 39 starih lica nemoćnih da sami dođu do Ministarstva unutrašnjih poslova i ostvare svoje pravo bilo završeno da ste nam dostavili ovaj spisak. E, to je suština problema i to je suština naših zahtjeva, da jednostavno imamo podatke za ta lica i da svi zajedno radimo na tome da niti jedno od tih lica ovih 32.788 na dan sprovođenja izbora ne bude bez lične karte. Mislim da nam je to i zajednički cilj i zajednički interes, jer je suština da niko ko ima biračko pravo ne bude doveden u situaciju, bez obzira koliki je njegov doprinos da do toga ne dođe, jer je proteklo zaista dosta vremena, kada se to građansko pravo moglo ostvariti. Dakle, da uradimo sve da imamo više povjerenja u takav izborni proces i zahvaljujem vam što ćemo u ponedeljak imati ove podatke za sve građane u Crnoj Gori. Hvala.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem. Ima li potrebe? Ima. Izvolite.

           

RAŠKO KONJEVIĆ:

Zahvaljujem na razumijevanju, gospodine Gošoviću, ali Vam još jednom ukazujem.

Nije tih 39 moglo da bude završeno, ne zato što nije bilo pojedinačnih zahtjeva. Bilo je od tih građana, nego sam Vam precizno naveo. Nepristupačnost terena, vremenske prilike, loše zdravstveno stanje osobe, i neispunjavanje zakonskih uslova za izdavanje lične karte. E, to su razlozi zbog kojih u odgovoru na poslaničko pitanje vaše kolege će vidjeti koji broj zahtjeva je realizovan u opštini Nikšić. I taj podatak smo takođe dali. Ja sam saglasan sa vama i zato sam podržao inicijativu političkog bloka Demokratskog fronta koji je juče kroz jednu vrstu oglasa pozvao građane zbog zamjene, jer na taj način građani pomažu   vraćanju povjerenja o kojem vi pričate. Dakle mislim da nam je za to povjerenje potrebno da svi malo korektnije tumačimo šta koji organ u ovoj državi radi, šta je nadležnost MUP-a, šta je nadležnost organa lokalne uprave. Dakle, napominjao sam opštinu Pljevlja, s jedne strane, i sa druge strane, mislim da je važno da ovom zamjenom starih ličnih karata u suštini najveću korist, u profesionalnom smislu, ima Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer će se naše evidencije popraviti. Zato smo u decembru mjesecu i sproveli tu vrstu kampanje, htjeli smo i sada, imajući u vidu da su kolege iz Demokratskog fronta to uradile, cijenimo da je to sasvim dovoljno. Hvala.