Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE SNEŽANA JONICA

Gospodinu Rašku Konjeviću postavila sam još jedno poslaničko pitanje koje sam prethodno u jednom dijelu postavila 21. februara pod br. 050229, na koje, takođe, nijesam dobila odgovor, pa sam iz tih razloga morala da koristim institut poslaničkog pitanja. Ovo pitanje se odnosi na primjenu Zakona o bezbjednosti saobraćaja.

Zbog dužine pitanja ne želim da trošim svoje vrijeme čitajući precizno pitanje, gospodin Konjević ga je dostavio, samo ću radi građana reći da sam tražila podatke o tome koliki je novčani iznos naplaćenih kazni za prekršaje propisane važećim Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima za period od 6. januara 2013. godine, pa do dostavljanja ovog pitanja, dakle od početka primjene novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a takođe sam tražila podatke i za 2010, 2011. i 2012. godinu po prethodnom zakonu.

Takođe, tražila sam da me informiše o tome koji su to prekršaji, da mi da pregled najčešćih prekršaja za koje se plaćaju kazne po novom Zakonu o bezbjednosti saobraćaja, kao i da mi dostavi podatke o svim službenim vozilima koje koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova, uključujući i Upravu policije, sa svim podacima o tim vozilima, ali i da mi dostavi podatke o svim službenim vozilima Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije koja su tokom perioda od 15. novembra prošle do 15. marta ove godine posjedovala zimsku opremu propisanu aktom iz člana 242 stav 8 Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Pošto imam podatak da u jednom značajnom periodu ovog vremena jedan značajan broj vozila nije imao zimske gume, interesuje me da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova platilo i, ukoliko jeste, za koja vozila koji iznos kazne propisane članom 317 Zakona o bezbjednosti saobraćaja koji propisuje da pravno lice čija se vozila koriste suprotno ovoj odredbi plaća kazna u iznosu od 500 do 3000 eura po svakom vozilu.

Postavila sam ovo pitanje, i vi odlično znate razlog. Razlog je jasan, da se Zakon o bezbjednosti saobraćaja ne ostvaruje sa proklamovanim ciljem već da se ostvaruje sa ciljem koji nije proklamovan prilikom njegovog donošenja, dakle ne primjenjuje se da bi se povećala bezbjednost saobraćaja na putevima već da bi se punio budžet. Podsjećam da smo, u ime Socijalističke narodne partije, imali predlog za izmjene tog zakona upravo zbog toga jer je nama cilj bezbjednost saobraćaja na putevima, a ne punjenje budžeta. Zato sam i tražila da vidim koji je to iznos novca koji se naplaćuje od prekršaja, ali me takođe interesuje gdje taj novac ide, da li se taj novac, takođe, usmjerava na određeni način na poboljšanje bezbjednosti saobraćaja, a tvrdim da je to moguće.

Podsjetiću, takođe, i privodim kraju obrazloženje svog pitanja, da je od 6. januara 2013. godine našim građanima nametnuta obaveza, samo po ovom zakonu, da imaju onaj novi formular, što je najeftinija obaveza, pa da imaju prsluk, pa da imaju kuku, pa da imaju sjedište za dijete, pa da imaju zimske gume. Vjerujem da ćete se složiti da ekonomsko-socijalna situacija u Crnoj Gori nije bila baš takva da je prilika da na ovakav način januarsku platu našim građanima opredijelimo da ispune obaveze iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Hvala.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Ako ne budete kraći, nećete stići na obilježavanje Dana partije.

Ministar Konjević ima riječ. Izvolite.

RAŠKO KONJEVIĆ:

Uvažena koleginice Jonice, samu ste sebe demantovali.

Rekao sam nešto što je tačno. To pitanje mi nijeste postavili Vi, nego gospodin Gošović.

(Upadica Snežane Jonice)

Izvinjavam se. Dakle, to pitanje mi nijeste postavili Vi, nego gospodin Gošović a na pitanja koja ste mi uputili dobro znate da smo u ličnoj telefonskoj komunikaciji koordinirali da te odgovore dobijete što je moguće prije.

Želim da budem korektan prema svakom poslaniku ovdje ali sigurno neću dozvoliti da ta vrsta korektnosti, kada se upale televizijske kamere, bude drugačija. Možemo da budemo korektni i sa televizijskim kamerama i bez televizijskih kamera.

Oko slučaja u Kolašinu, ako smo postupili suprotno zakonu, podnesite odgovarajuću tužbu. Vi znate da smo postupili u skladu sa zakonom. I vi znate da, na žalost, ukoliko ima, a vjerujem da ima od tih 1.024 slučaja, da neko ne može iz teške materijalne situacije da izmiri to, vi znate da mi nemamo zakonski osnov, ja kao ministar unutrašnjih poslova da oslobodim. Govorim vam samo šta je važeći zakon i vi to dobro znate. Kao što takođe dobro znate da ljudi koji su, dok smo živjeli u državnoj zajednici SRJ ili kako god se ona zvala, vi dobro znate da je međunarodno priznato državljanstvo bilo međunarodno priznato državljanstvo te zajednice, te s toga promjene koje su nastale su uzrokovale da imamo, da određeni građani imaju probleme. Dakle, prevashodno građani bivših jugoslovenskih republika, u ovom slučaju Srbije, koji su dugo živjeli ovdje imali su srpsko državljanstvo rođenjem, imali međunarodno priznato državljanstvo državne zajednice i sada su morali da uđu u proceduru prijema. Dakle, promjena statusa nije promijenila samo to, promijenila je i neke druge stvari.

Tačno je za Nikšić. Ovim putem se izvinjavam toj gospođi, tačno je, i nije samo to bio slučaj u Nikšiću. U Nikšiću su bila dva - tri slučaja, ali ću vam reći da ne postoji baza podataka u svijetu koja je besprekorno tačna. Ako mi navedete bazu podataka u svijetu koja nema grešku , vi mi recite koja je to. Time ne opravdavamo postupak Ministarstva unutrašnjih poslova i greška koja se desila, ali želim da ukažem da su greške u ovakvim stvarima moguće u ovom slučaju su vrlo neprijatne i koristim ovu priliku da se gospođi izvinem, i zvao sam šefa područne jedinice u Nikšiću, skrenuo mu pažnju na takve stvari.

Imam još dva minuta za ovo vaše konkretno pitanje, dakle, kada kažete gdje ide novac od naplate kazne. Đe će drugo, koleginice Jonice, nego u budžet. Nema đe drugo. Nema đe drugo bez u budžet. Kažete da smo tim Zakonom o bezbjednosti saobraćaja a i vi se zalažete za bezbjednost saobraćaja propisali prsluke, zimske gume, ne znam šta ste još naveli. Pođite bez te opreme u susjedne države, pa ćete vidjeti da li će vam kazna biti naplaćena. Pođite u Hrvatsku pa vidite treba li vam prsluk. Pođite u Hrvatsku, kao našeg prvog susjeda koji će za koji mjesec postati član Evropske unije pa ćete vidjeti trebaju li vam zimske gume.

Ne možemo s jedne strane đe nam odgovara da kažemo da smo za usaglašavanje sa onim principima koji važe u zemljama EU a gdje nam ne odgovara da vršimo određenu vrstu političke manipulacije, onda se pozivate na socioekonomsko stanje građana. Saglasan da je ono teško.Dakle,u odgovoru na ovo vaše poslaničko pitanje dobili ste preciznu evidenciju vezano za naplaćene kazne i dobili ste... (upadica)...

Evo, pročitaću vam.

Od 1. septembra 2011. do 18. marta 2013. ukupno je naplaćeno cirka 3 miliona eura. Imate prikaz po godinama. Pitali ste, takođe, iznos uplaćenih kazni za prekršaje predviđene važečim Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima za period 6. januara od dana primjene, do 18. marta iznosi 301.000 , nešto preko 301.000. Kada su u pitanju prekršaji propisani Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima koji je sa primjenom otpočeo 6. januara 2013. obavještavam vas da su nalozi za naplatu novčanih kazni najčešće izdavati za sljedeće prekršaje:

- nekorišćenje sigurnosnog pojasa, prekoračenje brzine, neposjedovanje vozačke dozvole, vožnja pod dejstvom alkohola, prekoračenje brzine, neposjedovanje saobraćajne dozvole, upravljanje motornim vozilom kome je istekla registracija, neposjedovanje važeće vozačke dozvole.

Vidite da nema zimskih guma kao najćešćeg prekršaja zato što su grašani shvatili svoju zakonsku obavezu.

Što se tiče vozila kojima raspolaže Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije, dakle, nijeste me morali pitati. Mogli ste da pođete na sajt Ministarstva i Uprave policije, tamo vam se sve nalazi. Ima i za MUP. Dakle, tamo vam se sve nalazi. Te ćemo podatke obnoviti imajući u vidu da je ovih dana se upravo priprema nova informacija prema Vladi koja se tiče racionalizacije voznog parka svih organa državne uprave.

Mogu vam reći za Ministarstvo unutrašnjih poslova da lista službenih vozila koje koristi Ministarstvo i Uprava policije nalazi se na sajtu Ministarstva, odnosno Uprave policije. U toku je proces racionalizacije voznog parka a inovirane podatke brzo ćemo postaviti na web stranici.

Napominjem da su dosadašnje mjere racionalizacije rezultirale smanjenjem broja vozila za 382. U prošloj godini rashodovano je 177 vozila, što je ukupno 559.

Dakle, ukupno smanjenje voznog parka je 38%.

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Komentar koleginica Jonica.

SNEŽANA JONICA:

Gospodien Konjeviću, pričom o racionalizaciji vozila koja za mene generalna priča izbjegava da da odgovor koji mu sada i vi onemogućavate, a to je koliko je to vozila Ministarstvo unutrašnjih poslova imalo zimske gume, pošto se od građana tražilo da imaju zimske gume i da li je MUP platio kaznu za i jedno od tih vozila koja zimske gume nijesu imali, koja u rasponu od 500 eura do 3.000 eura.

Ali, dobro da se vratimo na ono što je gospodin Konjević pokušao da uradi u toj svojoj priči.

Molim vas samo u odnosu na prethodnu priču da mi poslije kažete da bih ja podučila gospođu iz Nikšića što biste vi uradili da ste vi dobili rješenje da ste umrli. Da vidim kako biste vi postupili pa da je naučim da ona tako postupi. Znam da vi obično reagujete kada se u odnosu na vas neke stvari dese, vrlo burno. Rekli ste mi, naravno, da treba da znam gdje idu pare, da idu u budžet. Znam da idu u budžet, nego iz budžeta idu nedje dje ne treba. Imate sljedeću situaciju upravo ste mi rekli da je u periodu za koji sam vam tražila podatke 3 miliona eura naplaćeno po prekršajima na osnovu Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Znate li koliko je novca za zadnje dvije godine potrošeno na popravku puteva? 48 .000 eura dostavio je ažurno vaš kolega Brajović iz Ministarstva saobraćaja, za 18 kritičnih tačaka koje su utvrđene dokumentom Vlade. 18. septembra 2011. godine, od tog dana kada je utvrđeno da se radi o 18 tačaka na kojima se najčešće, zbog nekvaliteta puta, dešavaju saobraćajne nezgode samo je na tri ili četiri napravljena korekcija ili odredjeni radovi, 48.000 eura je uloženo. Podsjetiću da bezbjednost saobraćaja ne zavisi samo od ponašanja vozača. Prvi faktor je kvalitet puteva, drugi faktor je kvalitet vozila, ispravnost vozila i zdravstvena sposobnost vozača a treći faktor je ponašanje vozača.

Ono što takođe moram da vam kažem, ta evropska praksa i to što ste mi rekli, ako pređete granicu morate imati zimske gume. Ajmo precizno, u Albaniji, Andori, Danskoj, Irskoj, Jermeniji, Moldaviji, Poljskoj, Rumuniji, Rusiji, Ukrajni, Turskoj i Velikoj Britaniji nijesu propisane obaveze upotrebe zimske opreme. U Bugarskoj zimske gume nijesu obavezne, lanci za snijeg jesu. Grčka i Mađarska, takođe, nemaju zakon kojim se regulišu upotreba zimskih guma. U Grčkoj su lanci za snijeg obavezni tamo gdje snjeg pada a u Mađarskoj samo kada se prolazi dio puta na kojem ima snijega. U Belgiji zimske gume nijesu obavezne ali se ne smiju upotrebljavati u većem periodu. U Makedoniji je u istom periodu dovoljno imati zimske gume na pogonskim točkovima i lanci za snijeg u kombinaciji sa ljetnjim gumana i da vam dalje ne nabrajam. Daću vam iskustvo iz Evrope, da znate da je priča o zimskim gumama, i ja tvrdim, napravljena prošle godine kada je prvo donijet pravilnik a poslije toga zakon, tako što se prvo obavijestio jedan dobavljač koji je jedini imao u magacinu ogromne količine zimskih guma da će to biti propisano, pa je ta norma propisana, pa je krenulo masovno kažnjavanje, pa je neko prodao ogromnu količinu zimskih guma, pa je prilično novca zaradio a poslije toga se ta priča daloje završavala.

Ono što želim da naglasim jeste činjenica da ... (Prekid)... i to mi nijeste odgovorili , policajci imaju nalog koliko dnevno treba da zarade za državu pisanjem kazni za prekršaje. Jer, evo vam podaci za danas i juče. Danas, po podacima …. naloga za uplatu novčanih kazni, 47 prekršajnih prijava, 37 vozačkih dozvola oduzeto. Juče, 382 naloga za uplatu, 51 prekršajna prijava, 35 vozačkih dozvola.

Kao da imaju normu koja se kreće između 350 i 400, što je otprilike mjera koliko treba da vam se zaradi za budžet, a što nije mjera koliko je dovoljno da se obezbijedi bezbjednost saobraćaja na puteva. Bezbjednost saobraćaja na putevima, podsjećam, obezbijeđuje se tako što će se prvo, i mi smo to predložili i predložićemo ponovo, veliki dio novca koji uzimate od prekršaja na osnovu Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima upravo mora usmjeriti na to da se poprave putevi, jer je i njihov kvalitet u velikom broju slučajeva bio razlog ogromnog broja saobraćajnih nezgoda, sa smrtnim posljedicama. Hvala.