Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE NOVICA STANIĆ

Postoji li mogućnost da se, u okviru onoga što propisuje Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju, iznađe rješenje i omogući pljevljaskim taksistima da prevoze putnike sa teritorije opštine Pljevlja na teritoriju drugih opština u Crnoj Gori i iste vraćaju nazad, a da ih nadležna inspekcija ne kažnjava?

Obrazloženje: Ovo je jedno od rješenja koje su dobili pljevaljski taksisti, čitam: “Zabranjuje se auto-taksi prevozniku preduzetniku Marku Markoviću, da ne čitam ime, obavljanje linijskog prevoza putnika auto-taksi vozilima na međumjesnoj relaciji Pljevlja-Podgorica-Pljevlja kao i na drugim međumjesnim relacijama i sa ostalim vozilima u vlasništvu ili zakupu, odnosno lizingu. Obrazloženje:Zato što je to u suprotnosti sa odredbama člana 63 stav 3 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju kojim je propisano da je zabranjeno obavljanje linijskog prevoza putnika auto-taksi vozilom.”

E da vidimo šta piše u članu 63 stav 3: “Zabranjeno je obavljenje linijskog prevoza putnika auto-taksi vozilom i korišćenja autobuskih stanica i autobuskih stajališta.”

Ovdje imam dva zapisnika gdje su vaši inspektori napravili sačekuše u Podbišću kod Mojkovca. I da vidite ko su putnici. Četvoro iz Pljevalja,svi do jednoga, drugi zapisnik četvoro svi do jednoga iz Pljevalja, a uglavnom idu u Klinički centar na pregled, jer ako u Klinički centar stignete u 11 sati, možete se zapaliti kao ovi Bugari ovih dana, ništa uraditi nećete. Zato treba poći u tri sata posle ponoći i stići u Klinički centar.

Dakle, nikakve potrebe nema da staju ni po Mojkovcu, ni po Kolašinu, ni bilo gdje na autobuskim stanicama i stajalištima. A da vidite šta piše u članu 57 pomenutog zakona: “Slobodni prevoz putnika u smislu ovog zakona je prevoz unaprijed određene grupe putnika, bez usputnog ulaska i izlaska putnika za koji se relacija, cijena prevoza i drugi uslovi utvrđuju ugovorom između prevoznika i korisnika prevoza. Prevoz iz stava 1 ovog člana može se obavljati kao povremeni i naizmjeničniji slobodni prevoz putnika i auto-taksi prevoz. Slobodni prevoz putnika obavlja se kao prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju i prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju.” Jasno kao bijeli dan. Zahvaljujem.

PREDŚEDAVAJUĆI BRANKO RADULOVIĆ:

Hvala.

Izvolite, ministre.

IVAN BRAJOVIĆ:

Poštovani potpredsjedniče Raduloviću, poslaniče Staniću,

Uvjeravam Vas da smo veoma pažljivo i sveobuhvatno prišli ovom problemu i razgovarali sa svim zainteresovanih strana, znači i sa prestavnicima taksista ovih koji se žale na postupanje inspektora drumskog saobraćaja, ali i sa prestavnicima linijskih prevoznika autobuskih prevoznika. Sad tu svi nalaze neke načine citiranja nečega što im odgovara. Na osnovu člana 63 stav 2 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju jasno je utvrđeno da se auto-taksi prevoz obavlja isključivo unutar i sa područja lokalne samouprave koja je izdala licencu za obavljanja auto-taksi prevoza. Znači, unutar jedinice lokalne uprave i sa prostora te jedinice. Nije dozvoljeno primati na prevoz putnika izvan tog područja. Takođe, bitno je napomenuti da je članom 63 stav 3 zakona utvrđena zabrana obavljanje linijskog prevoza putnika auto-taksi vozilom. Naime, linijski gradski, međumjesni, međunarodni prevoz putnika, to jeste redovni prevoz putnika kao takav može da se obavi isključivo autobusima, to jeste kao autobuski linijski prevoz putnika. Članom 57 stav 3 je utvrđeno da auto-taksi prevoz je slobodni prevoz putnika. Uzimajući u obzir gore navedeno, evidentno je da inspektori i inspekcija postupaju u skladu sa Zakonom o prevozu drumskom saobraćaju, i sankcionišu nelegalni linijski prevoz putnika, bez obzira da li se isti obavljaju od strane fizičkih lica sa putničkim vozilima lincenciranih auto-taksi prevoznika ili lincenciranih autobuskih prevoznika, bez obzira iz koje opštine prekršioci zakona dolaze, stalno se ovdje impuntira da se to odnosi na auto-taksi prevoznik iz Pljevalja.

U cilju objektivnog informisanja i predočavanja potpunih informacija naglašavamo da građani Pljevalja nijesu ni na koji način uskraćeni za mogućnost prevoza kako u međumjesnom, tako u međunarodnom drumskom saobraćaju. Navešćemo primjer samo na relaciji Pljevlja-Podgorica, gdje je zloupotreba auto-taksi prevoza naizreženija. Na toj relaciji svakodnevno sa autobuske stanice Pljevlja prema Podgorici saobraća osam autobuskih linija, i to u sljedećim vremenima polaska: 3 i 45., 4 i 15., 6 i 25., 10.,12., 14 i 50 časova, 16 i 30 časova, kao da isti broj polazaka postoji na relaciji Podgorica-Pljevlja, znači osam autobuskih linija.

Tokom kontrole koju sprovodi inspekcija za drumski saobraćaj utvrdjeno je da je u periodu od 1.02.2013 godine, do 7.03.2013. godine, na relaciji Pljevlja-Podgorica prevezeno 620 putnika na osam autobuskih linija koje obavljaju legalnih linijski međumjesni prevoznici, dok su u istom periodu četvorica pljevljaskih taksi prevoznika, na istoj relaciji prevezli ukupno 407 putnik. Podaci su dobijeni na osnovu zapisnika inspekcije drumskih saobraćaja. Ja mislim da ovo potpuno jasno govori koliko je to slobodni prevoz putnika i koliko to liči linijskom prevozu putnika, nešto manje nego osam registrovanih linijskih prevoznika, samo četvorica pljevljaskih taksista. Takođe, ono što je najbitnije predmetne autobuske linije se održavaju svakodnevno tokom čitave godine. I autobuski prevoznici su obavezni da iste održavaju bez obzira na vremenske uslove, i zainteresovanost putnika na koji način država obezbeđuje da građani imaju redovan, pouzdan, bezbjedan i pristupačan javni prevoz. Svi putnici koji koriste autobuski linijski prevoz kao gradski međumjesni ili međunarodni kupovinom karata stiču zaštitu svojih prava u smislu kašnjenja ili prekida prevoza kao u slučaju povreda ili smrti putnika.

Napominjući da aktivnost inspekcije drumskih saobraćaja ima potpunu podršku licencionih autobuskih prevoznika, koji obavljaju međumjesni i međunarodni linijski prevoz putnika kao i udruženje saobraćaja Privredne komore Crne Gore. Čini mi se ako želimo zaista da se udubimo u ovu problematiku, I ako uporedimo ove brojeve koje sam Vam pokazao, da sam na ovaj način uspio da Vam predočim zakonsku regulativnu na osnovu koje je zabranjeno da se auto- taksi prevozom obavlja linijski prevoz putnika u međumjesnom i međunarodnom drumskom saobraćaju, odnosno da je prvenstveno svrha auto-taksi prevoza da se njim obavlja slobodni prevoz putnika na teritoriji jedinica lokalne samouprave, i po potrebi, a naravno ne svakodnevno u isto vrijeme na istoj relaciji, kao što ste vidjeli, sa teritorije jedinice lokalne samouprave ka teritoriji druge jedinice lokalne samouprave u Crnoj Gori. Žalbe pojedinih auto-taksi prevoznika sa teritorije Opštine Pljevlja njih desetak u odnosu na 89 lincenciranih auto-taksi prevoznika u Pljevljima nijesu osnovane niti utemeljene u propisima države Crne Gore. Inspekcija za drumski saobraćaj u toku svog rada identifikovala je devet pljevljaskih auto-taksi prevoznika koji intenzivno vrše prevoz putnika na relaciji Pljevlja-Podgorica, i obratno. Posjedujemo spisak sa njihovim imenima i prezimenima, registarskim oznakama za vozila koje koriste. Hvala Vam.

POTPREDŚEDNIK BRANKO RADULOVIĆ:

Hvala, ministre.

Izvolite, kolega.

NOVICA STANIĆ:

Gospodine ministre,

Ja sam govorio o slobodnom prevozu putnika, a Vi čitavo vrijeme u vašem odgovoru tretirate linijski prevoz. Ja sam se potrudio da nađem, dakle ovo je fonografski zapis sa sjednice Skupštine Crne Gore 19.jun 2012. godine, sedma sjednica.Ja isto pitanje postavljam Vašem prethodniku ministru Lomparu, i da vidite odgovora, šta se u međuvremenu promijenilo. Kaže - nama nijesu interes ni taksisti, ni autobuska preduzeća, interes nam je putnik, odnosno građanin u ovom smislu, kao iz jevanđelja, pa dalje, jedino se ne slažem sa vašom konstatacijom, dakle on se ne slaže sa mojom konstatacijom, jer sam ja tvrdio da su inspektori rekli da ne može isti taksista koji dovede nekoga u Podgoricu da iste vrati u Pljevlja, to tvrde inspektori, a ministar kaže da može. Pazite dalje. Može ako se radi o istim putnicima da ih vrati u Pljevlja, ali ne može da uzima druge putnike, i ja čitavo vrijeme to potenciram i ovi ljudi ništa drugo ne traže. Dakle, tvrdim 90% tih putnika su pacijenti Kliničkog centra u Podgorici, i ako nam je interes građanina na prvom mjestu, onda trebalo bi ispoštovati ovo je peticija podrške pljevljaskim taksistima, samo za jedan dan 1.200 potpisa, ime, prezime, matični broj, svojeručni potpis. Pa nijesu valjda ti ljudi ludi da podržavaju nešto u korist svoje štete. Nije lako ustati bolesnom čovjeku u dva sata posle pola noći sat vremena mu najmanje treba da se spremi taksista mu dođe pred vrata pokupi takvu četvoricu i doveze ih u Klinički centar ujutro do sedam sati. I ljudi mogu da završe posao, ovako kako Vi nalažete ne mogu da završe. I evo da Vam pokažem još jednu nepravdu. U ovim zapisnicima koje prave uzimaju matične brojeve, upisuju a nemaju prava na to.Da vidite šta kaže Agencija za zaštitu ličnih podataka: “Identifikovnje prevoznika i putnika od strane saobraćajnog inspektora putem uvida u ličnu kartu nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ali ukoliko se upisuju podaci iz identifikacionog dokumenta i na taj način pravi svojevrsna evidencija dolazi do kršenja zakona.”

Dakle, ovim ljudima se onemogućuje egzistencija. Hoćete li da pravite socijalne slučajeve ili da prodaju drogu, a zakon je na njihovoj strani?

Dakle, gospodine ministre, ja Vas molim da provjerite zašto se vaši inspektori sa pojedinim vlasnicima koji održavaju linijski prevoz ne sastaju u vašem ministarstvu ili tamo traže pravo, nego to rade u restoranu Ognjište pored Pljevalja u selu Komini, pa uz iće i piće, meni su sinoć donijeli fotografije koje su dosta nejasne, jer su krišom napravljene pa nijesam htio ovdje da ih donosim. Dakle, ja Vas molim provjerite to i ako je tačno da mi odgovorite zašto to rade. Nije Ognjište, restoran u Kominima mjesto da se vaši inspektori sastaju sa vlasnicima autobuskog preduzeća i da dogovaraju šta da rade protiv pljevljaskih taksista koji hoće da zarade samo hljeb da prehrane svoju porodicu. Hvala vam.

PREDŚEDAVAJUĆI BRANKO RADULOVIĆ:

Hvala.

Ministre, da odgovorite. Izvolite.

IVAN BRAJOVIĆ:

Poslaniče Staniću, naravno da svaki prigovor ovo što sam pročitao, odgovor podrazumijeva naravno da ne aboliramo nikavu odgovornost za ono što su nezakonito postupali. Dajte sve primjedbe a to sam upoznao i taksiste koji su došli kod mene na razgovor, ali sam primio zajedno sa njima i njihog kolegu iz Pljevalja koji ima linijski prevoz. Znači, sve primjedbe na nezakonito postupanje inspektora drumskog saobraćaja podnesite i biće procesuirane i ispitani svi navodi. Ovdje ste Vi sami rekli da u zakonu piše da je taksi prevoz, prevoz unutar jedinice lokalne samouprave ili sa teritorije lokalne samouprave koja izdaje licencu. Znači, on može dovesti nekoga u Pljevlja, iz Pljevalja u Podgoricu, ali onda treba da bude licenciran u Podgorici, ako želi da ga iz Podgorice vozi za Pljevlja, ako hoćemo da se striktno držimo zakona.

Nemojte mi govoriti o tome da je ista bezbjednost, sigurnost, osiguranje i bilo što kao u autobusima koji prevoze putnike, koji izmjenama i dopunama Zakona o drumskom saobraćaju imaju određenu mogućnost da traže zaštitu i kad se ne izvrši putni red i kad dođe do kašnjenja ili otkazivanja nekih linija. Osam linija ima na relaciji, osam polazaka koje sam naveo na relaciji Pljevlja-Podgorica i obratno. Prema tome, svakako nije slobodan prevoz da četvorica taksista prevezu 407 putnika u periodu od gotovo 30 dana, skoro kao i osam linijskih prevoznika koji imaju osam linija, tako da to zaista mi moramo da pomažemo i regularne linijske prevoznike koji su zakupili linije, koji su konkurisali za te linije koje su dobili. Inače, mi sankcionišemo i linijske prevoznike koji ne održavaju linije kako treba, a i to je neka sigurnost. Ovih osam polazaka mora da bude uvijek, svakoga dana tokom godine, bez obzira na vremenske uslove, a taksisti će voziti kad im odgovara ili kad im ne odgvovara. Hvala Vam.