Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE ZDENKA POPOVIĆ

U Centralnom registru Privredngo suda upisana je kao dio strango društva DOO "Kraljevo" poslovni centar Podgorica sa registarskim i matičnim brojem. DOO "Kraljevo" Poslovni centar Podgorica je vlasnik 9 poslovnih prostora, nabrojaću ih samo zbog toga što su to poslovni prostori koji su na izuzetno atraktivnim lokacijama i sa izuzetno respektabilnim kvadratnim metrima:

- poslovni prostr prvi koji se nalazi u Ul. Marksa i Engleska br. 54 velilčine 47 m² ;

- poslovni prostor u Ul. Marka i Englesa broj 70 površina 118, 23 m²;

- poslovni prostor u Bul. Lenjina broj 50, površine 89,49 m² i podrumskog prostora površine 86,65 m²;‚

- poslovni prostor u Ul. "27. mart" br. 40 površine 81,70 m² i garaža broj 10. površine 18,36 m²

- poslovni prostor u Ul. Oktobarske revolucije površine 74,84 m²;

- poslovni prostor u Ul. "Save Kovačevića" broj 135 površine 96 m²;

- poslovni prostor u Ul. Radosava Burića 183 površine 47,26 m²;

- poslovni prostor u Baru, Ulica "Jovana Tomaševića" br. 33 površina 132,29 m² i podrumski prostor povrišine 74 m²; i

- poslovni prostor u Budvi, Ulica "Veljka Vlahovića" br. 4. površine 60 m²-

Pitanje je da li je u toku ili je već okončana privatizacija doo "Klanica" Kraljevo,DOO Poslovni centar Podgorica i ako jeste ko su i koliki je pojedinačni udio kapitala;

Ko je i po kom osnovu koristio odnosno koristi naznačeni poslovni prostor? Da li je riječ o ugovornom odnosu gdje je i dalje vlasnik DOO "Klanica" Kraljevo, poslovni centar Podgorica ili je riječ o novim vlasnicima i ako jeste koji je njihov pojedinačni udio? Kakav je radno-pravni status zaposlenih radnika kod DOO "Klanica" Kaljevo Poslovni centar Podgorica i koliko radnika je zaposleno, da li su uplaćeni porezi i doprinosi na zarade zaposlenih i akonijesu za koji period nijesu izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa?

Ovo sam morala da pročitam iako je dugo pitanje, samo iz razloga što privredni subjekat koji koristi ove poslovne prostore nije riješio radno-pravni status zaposlenih i ako je bio ugovor obavezan, i meni je žao šo mi nijeste dostavili odgovor u pisanoj formi je sam vama postavila precizan odgovor i mislim, precizno pitanje, izvinite, i mislila sam da ćete mi dostaviti precizan odgovor jer za odgovor na ovo pitanje vam je bilo potrebno svega 15 minuta. Hvala. 

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Potpresdjednik Lazović ima riječ. Izvolite. 

 

VUJICA LAZOVIĆ: 

Uvaženi potpredsjedniče, dame i gospodo poslanici, uvažena koleginice Popović, žao mi je ali me je strah da ću vas ponovo razočarati zato što i pored najbolje namjere nijesam uspio da prikupim sve relevatne podatke da bih vam mogao dati iscrpan odgovor. Zašto? Zato što je u pitanju, kao i što ste sami rekli, preduzeće odnosno firma koja se u Centralnom registru obveznika i osiguranika vodi kao strano društvo, dakle osnivački dio stranog društva je nerezidetno pravno lice preduzeća za proizvodnju i promet "Klanica" DOO Kraljevo. Dakle "Klanica" DOO Kraljevo Poslovni centar Podgorica preduzeće koji u smislu oblika obavljanja privredne djelatnosti registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata kao dio strango društva S obzirom da se radi o dijelu strango društva kod istog je moglo doći do prodaje imovine ali ne i do privatizacije jer dio stranog društva ne predstavlja predmet privatizacije u politici privatizacije koju mi u Crnoj Gori sprovodimo jer to i nebi mogli.

Dakle, dodatno, država Crna Gora nema vlasničkog udjela u istom i samim tim da se ne radi o drugačijem obliku obavljanja privredne djelatnosti preduzeće nikad nije moglo biti u planovima privatizacije kojim Vlada Crne Gore na godišnjem nivou utvrđuje metode i načine privatizacije sa spiskovima društva i procentom akcijskog kapitala za prodaju.

U planu privatizacije se mogu naći isključivo preduzeća u kojima država ima većinsko vlasništvo. Samim tim za podatke tražene vašim pitanjem neophodna su kroz definisane procedure obratiti preduzeću direktno i od njih dobiti te podatke a pokušao sam u dijelu podataka koje imamo u nadležnim institucijama koje vode evidenciju da dobiju sledeće informacije i evo biću slobodan da Vam to saopštim. Dakle, matična kompanija je klanica Kosovo polje, posle bobardovanja dio firme je prebačen u Kraljevo sa poslovnim cetrom u Podgorici, vodi se sudski spor između klanice Kosovo poljo i klanice Kraljevo oko poslovnih prostora dakle neka ukupna površina je blizu hiljadu metara kvadratnih, prostori su međuvremeno do završetka sudstkog spora izdati Inpeku, Inpek je preuzeo i radnike koji su dijelom uposleni, a određeni broj njih ima minimalnu zaradu. Predmet je trenutno u drugo stepenom postupku, u Poreskoj upravi traži sam od njih podatke o ovoj firmi nema podataka objektivnom vlasništvu obaveznika, a ne postoje podaci na sajtu ... nekretnine. Prema tome, u ovom trenutku nije poznato da li je matična kompanija izvršila otuđenje imovine. Što se tiče podataka o zaposlenim klanica DOO Kraljevo poslovni centar Podgorica ima trenutno četiri zaposlena lica koja su registrovana kod Poreske uprave i to 26.02.2007. godine. Zahvaljujem. 

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem.

Izvolite koleginice. 

 

ZDENKA POPOVIĆ: 

Poštovani potpredsjedniče, koliko ja znam Vi ste zaduženi za ekonomski sistem Crne Gore. Samim tim ste trebali da budete upoznati sa činjenicom da je ovo društvo sklopilo ugovor o zakupu poslovnih prostora sa Inpekom AD Podgorica 29.09.2005. godine, i da je kompletna imovina ovo društva DOO klanica poslovni centar Podgorica, prešlo u neki ugovoreni odnos, odnosno tu se društvo ipak pojavljuje kao zakupac ovih poslovnih prostora. Ono što je bitno da kažem jeste da se u članu 4 ovog ugovora o zakupu poslovnih prostora, zakupac obavezuje da preuzeme na rad sve radnike na neodređeno vrijeme koji su se u vrijeme zaključenje ovog ugovora zatekli u radnom odnosu kod zakupodavca, oni koji ne žele da rade da im se isplate 24 lična dohotka ostalih 11 radnika na određeno vrijeme da se postupi prema njima onako kao oni žele i da rade shodno tome dali ima posla ili nema to je u članu 4.

U članu 7 zakupac preuzima radnike u statusu zatečenom na dan preuzimanja i ono što je siptomatično jeste, da se u istom članu 7 kaže da se isti oslobadja zakupnine na zakupljeni poslovnim prostorima za cijelo vrijeme trajanja zakupa. Takođe želim da vam ukažem na činjenicu da je zakup za prva dva poslovna prostora i to jedan površine 47 metara kvadratnih, a drugi površine 118 metara kvadratnih istekao zakup 2010. godine, znači AD Inpek je privredno društvo, AD društvo koji posluje na teritoriji Podgorice, jako dobro znamo da je to društvo koje je jako poznato i Vama i svim građanima Crne Gore, koje se rekalmira, koje radi i znamo koja mu je djelatnost i ono što je činjenica, je da ovo društvo nije ispoštovalo niti član 4 niti član 7, apsolutno nije preuzeo radnike i ako je bio obavezan ugovorom i ovim članom 4 i članom 7 niti je preuzeo radnike, niti mu plaća poreze i doprinose,a kao što sami vi kažete mene zapanjuje činjenica da u Poreskoj upravi nemaju podatak o tome ko je vlasnik ovih devet poslovnih prostora, ko je vlasnik ovih prostora preko hiljadu metara kvadratnih ako sami kažete koji se nalaze na ..... lokacijama i u Podgorici i u Budvi i u Baru. Ono što je najtragičnije i najžalosnije mi kao društvo odnono Vi kao Vlada koja se zalažete za socijalnu pravdu i za ostvarivanja prava radnika, apsolutno neznate da postoje tamo neki radnici koji su ostali na ulici zbog nečije samovolje i da nekome uplaćuje poreze i doprinose, ne samo za te radnike nego ne uplaćuje doprinose ni za svoje radnike, i što je najtragičnije ni ti njihovi radnici pričam o AD Inpeku ne smiju da pitaju kada će im biti plaćene plate, a ne porezi i doprinosi jer se boje ljudi da će ostati bez posla. To je tragično za našu državu Crnu Goru, posebno za vas Vladu koja se bavi ovakvom ekonomskom i socijalnom politikom. Hvala na pažnji.